Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > Výtvarná dílna: Silueta vs. dekor – anim...

Ikona prakticky

Výtvarná dílna: Silueta vs. dekor – animace

Ikona inspirace
Autor: Mgr. Jitka Petřeková
Anotace: Výtvarná dílna pro žáky vychází ze secesních dekorů a propojuje je s oděvní siluetou za využití projekční technologie. Zabývá se interpretací plošných secesních dekorů, jejichž autorem je významný secesní architekt a designér Josef Hoffmann. Do popředí výtvarného námětu se staví forma oděvní siluety vs. dekoru.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní umělecké vzdělávání » Kompetence k umělecké komunikaci » disponuje vědomostmi a dovednostmi, které mu umožňují samostatně volit a užívat prostředky pro umělecké vyjádření
 2. Základní umělecké vzdělávání » Kompetence kulturní » je vnímavý k uměleckým a kulturním hodnotám a chápe je jako důležitou součást lidské existence.
 3. Základní umělecké vzdělávání » Kompetence k umělecké komunikaci » proniká do struktury a obsahu uměleckého díla a je schopen rozeznat jeho kvalitu.
Očekávaný výstup:
 1. základní umělecké vzdělávání » Výtvarný obor » Výtvarná tvorba » Očekávané výstupy 4. ročníku II. stupně » pracuje s vizuálními znaky a symboly, využívá analýzu, syntézu, parafrázi, posuny významu, abstrahování; rozlišuje a propojuje obsah a formu, vědomě uplatňuje výrazové a kompoziční vztahy a osobitě je aplikuje
 2. základní umělecké vzdělávání » Výtvarný obor » Výtvarná tvorba » Očekávané výstupy 7. ročníku I. stupně » využívá základní techniky vizuálně obrazného sdělení, prostorových činností včetně objektové a akční tvorby s využitím klasických i moderních technologií
 3. základní umělecké vzdělávání » Výtvarný obor » Výtvarná tvorba » Očekávané výstupy 7. ročníku I. stupně » poznává a vědomě používá obrazotvorné prvky plošného i prostorového vyjádření (bod, linie, tvar, objem, plocha, prostor, světlo, barva, textura atd.), jejich vlastnosti a vztahy (shoda, podobnost, kontrast, opakování, rytmus, dynamika, struktura, pohyb, proměna v čase atd.) a jejich účinky dokáže po
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Výtvarné vyjadřování
 2. Výtvarná kultura
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: netkaná textilie, vatelín, barevné nitě, jehly, špendlíky, lepicí páska, nůžky, tužky, dataprojektor, počítač (notebook), krejčovské figuríny
Klíčová slova: barva, kresba, prostor, architektura, dům, dekor, linie, forma, plocha, šaty, projekce, silueta, stylizace, skořepina, rub a líc, exteriér, interiér

Východiska: 

Výtvarná dílna se zabývá interpretací plošných secesních dekorů, jejichž autorem je významný secesní architekt a designér Josef Hoffmann. Do popředí výtvarného námětu se staví forma oděvní siluety vs. dekor. 

Časová dotace: 

60–120 minut  

Motivace:

 • Dům je jako skořepina (dutý tvar) a slouží jako útočiště nebo úkryt pro člověka.
 • A jak jsou na tom šaty – je to také dutý tvar, do kterého se schovává člověk.
 • Podívejte se na jakékoliv šaty a zkoumejte, jestli jsou duté a co se stane, když si je obléknete.
 • Zamyslete se, co je to rub a líc šatů – něco vidíme zvenčí a něco je schováno uvnitř.
 • Stejně tak dům – zvenčí (exteriér) má nějakou podobu, barvu, ale uvnitř už mohou mít stěny úplně jinou barvu nebo dokonce i dekor.

Doplňující otázky:

 • Co je to interiér a exteriér u domu, víte to?
 • Co je to rub a líc u oděvu, víte to?
 • Co má architektura (dům) společného s oděvem?
 • Interiér domu je něco jako podšívka šatů, souhlasíte?

Výtvarná interpretace: 

Žáci měli k dispozici fotografické předlohy secesních dekorů, které pocházejí z rodného domu Josefa Hoffmanna v Brtnici. Předlohy byly jak v tištěné, tak v digitální formě. Žáci se prostřednictvím fotografií seznámili s celým interiérem i exteriérem domu. Pečlivě pozorovali vnější barokní fasádu domu a secesní dekory v interiérech a pomocí dialogu jsme postupně nacházeli společné či podobné rysy architektury a oděvu.  

Pomocí počítače a dataprojektoru jsme promítli secesní dekory na stěnu. Žáci pozorovali, jak se projektovaná dekorativní plocha chová, když se změní povrch, na který námět projektujeme.

Krejčovské figuríny jsme postavili ke stěně a pozorovali, jak se projektovaný dekor mění v prostoru, jak jeho podobu ovlivňuje nerovnoměrný povrch. Spontánně si žáci sami stoupali před projekci a zkoumali dekory na sobě samotných.

Plošný, jinak pravidelný a geometrický dekor jim doslova „běhal“ po těle. 

Žáci poté dostali k dispozici předem odměřenou část netkané textilie nebo vatelínu. Měli za úkol materiál tvarovat přímo na figuríny pomocí špendlíků nebo lepicí pásky. Mohli si dekory na látku i překreslovat. Stále pozorovali proměny dekoru při pohybu a při nařasení textilie. 

silueta vs. dekor / výtvarná etuda k workshopu pro SŠ
silueta vs. dekor / výtvarná dílna pro žáky ZŠ
Autor díla: Mgr. Jitka Petřeková

 

silueta vs. dekor / výtvarná etuda k workshopu pro SŠ
silueta vs. dekor / výtvarná dílna pro žáky ZŠ
Autor díla: Mgr. Jitka Petřeková

Program rozvíjí prostorovou i plošnou představivost, vizuální paměť a koncentrované vnímání. Podněcuje spontánní výtvarné projevy a zapojuje do popředí hru.  


Poznámka a doporučení:

Výstup je vhodný také pro základní vzdělávání, gymnaziální nebo odborné vzdělávání.

Rozsah motivace a formulace otázek je nutné vždy přizpůsobit věkové kategorii.

Pro mladší školní věk je nosný už jen hravý experiment s promítaným dekorem na figurínu nebo na vlastní tělo. Je možné námět posunout zcela jinam a zabývat se čistě jen ornamentem apod., kdy nám projekční technika poslouží čistě jako pomůcka, díky které můžeme ornament aplikovat na libovolný podklad apod.  

Pro starší školní věk je vhodné přiřadit i odbornější terminologii a více ukázek (rozdíly v exteriérech a interiérech, ukázky secesního oděvu či soudobého oděvního designu apod.).

silueta vs. dekor / výtvarná etuda k workshopu pro SŠ
silueta vs. dekor / výtvarná etuda k workshopu pro SŠ
Autor díla: Mgr. Jitka Petřeková

Pro žáky gymnaziálního či odborného vzdělávání je důležité, kromě všeho předešlého, mnohem více podnítit jejich vlastní výtvarný názor a utváření kritického myšlení. Současně je potřeba věnovat pozornost historickým souvislostem (historické přestavby domu – proměny v průběhu staletí, dnešní podoba – zachovalé části, rekonstrukce, renovace).

silueta vs. dekor / výtvarná etuda k workshopu pro SŠ
silueta vs. dekor / výtvarná etuda k workshopu pro SŠ
Autor díla: Mgr. Jitka Petřeková
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 21. 07. 2015
Zobrazeno: 11017krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PETŘEKOVÁ, Jitka. Výtvarná dílna: Silueta vs. dekor – animace. Metodický portál: Články [online]. 21. 07. 2015, [cit. 2020-10-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/forma/20089/VYTVARNA-DILNA-SILUETA-VS-DEKOR---ANIMACE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 21. 07. 2015 09:28
Článek propojuje témata odívání a architektury, která ohraničuje secesní stylovou linií, a navrhuje jejich uplatnění pro vlastní výtvarně tvořivou práci žáků a studentů.
1.Autor: Natálie BothwellVloženo: 30. 01. 2019 15:00

Propojení témat oděvu a architektury o němž článek pojednává je dle mého názoru osvěžující. Paralelami tohoto typu se můžeme inspirovat i v jíných oblastech umělecké kultury a tímto způsobem je aplikovat ve školním prostředí. Práce s technologií zde pomáhá kombinovat 2D s 3D a přináší nový pohled na strukturu a obraz. Pro starší studenty je určitě nosným prvkem zakotvení tématu v konkrétní době a stylu. 

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.