Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > > > Bouřka ve zkumavce

Bouřka ve zkumavce

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Lucie Štefanová
Pokus "bouřka ve zkumavce" slouží jako pomůcka učiteli při probírání tématu oxidace, popřípadě při probírání tématu síra a její sloučeniny (kyselina sírová) nebo při tématu mangan a jeho sloučeniny (manganistany).

Pokus "bouřka ve zkumavce" je určen pro žáky SŠ a slouží jako pomůcka učiteli při probírání tématu oxidace, popřípadě při probírání tématu síra a její sloučeniny (kyselina sírová) a mangan a jeho sloučeniny (manganistany).

Pokus "bouřka ve zkumavce" je velmi efektní. Žáci se mohou sami přesvědčit o fyzikálních i chemických vlastnostech jednotlivých chemikálií. Žáci si při sledování pokusu ověří, že manganistan je pevná, tmavěfialová látka, kyselina sírová a ethanol jsou bezbarvé kapaliny.

Pokus není náročný na čas, proto je vhodnou pomůckou učitele. Pokud učitel nemá vhodné podmínky k realizaci pokusu, může žákům pokus ukázat v aplikaci MS PowerPoint v rámci prezentace. V prezentaci jsou zdokumentovány pomůcky i chemikálie. Průběh pokusu je nafocen a proložen komentářem. Na závěr prezentace je uvedena chemická rovnice vystihující chemický děj probíhající ve zkumavce a vysvětlení principu chemického děje.

Postup

 1. Několik ml koncentrované kyseliny sírové nalijeme do kádinky (100 ml).
 2. Pomocí byrety přemístíme kyselinu do zkumavky.
 3. Kyselinu převrstvíme několika ml ethanolu, převrstvujeme opatrně, aby se kapaliny nepromíchaly. Stěny zkumavky musí být suché.
 4. Ve zkumavce je vidět rozhraní mezi kyselinou sírovou a ethanolem.
 5. Ve spodní části zkumavky je umístěna kyselina, v horní části ethanol.
 6. Zkumavku je vhodné chladit ponořením do kádinky (250 ml) s vodou, popřípadě ledem.
 7. Do zkumavky vhodíme pár zrnek manganistanu draselného.
 8. Po chvilce se na rozhraní obou kapalin tvoří jiskry.

Vysvětlení pokusu

Reakcí kyseliny sírové a manganistanu draselného vzniká oxid manganistý, který prudce oxiduje ethanol. Oxid manganistý se při styku s ethanolem rozkládá za vzniku tepla, které způsobí jiskření. Jiskry tedy vznikají na rozhraní kyseliny a ethanolu.

Upozornění pro učitele
 • Pokud provádí pouze učitel.
 • Pokus se provádí s koncentrovanou kyselinou sírovou (H2 SO4).
 • Blesky se ve zkumavce vyskytují až po krátké chvíli.
 • Reakce probíhá bouřlivě. Pro bezpečnost práce je nutné použít obličejový štít nebo pracovat v digestoři.
Závěr

Žáci budou zábavnou formou motivováni k získávání dalších vědomostí týkajících se oxidace, prvku síry nebo prvku manganu. Díky pokusu si přiblíží danou chemickou reakci, seznámí se s fyzikálními i chemickými vlastnostmi použitých chemikálií.

Příloha: PowerPointová prezentace

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
ppt581 kBPowerPointová prezentace
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám