Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > Logopedie ve školce 1. část - teorie

Ikona teoreticky

Logopedie ve školce 1. část - teorie

Ikona aplikace
Autor: Taťána Šindelková
Anotace: Příspěvek představuje další možný způsob logopedického programu – 1. část popisuje logopedické vady a specifické poruchy učení. 2. část nabízí řadu námětů her a činností podporující správný řečový rozvoj dítěte.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dysmúzie, vývojová dysartrie, afázie, logopedie, logopedická vada, dyslalie, rhinolálie, palatolalie, breptavost, koktavost, mutismus, dysfázie, dyskalkulie, dyspinxie, neverbální poruchy učení, hyperlexieNa texto text navazují příspěvky Logopedie ve školce 2. část - praxe a Logopedie ve školce 3. část - náměty a hry.


Vzhledem k tomu, že řečová úroveň u dětí v poslední době neustále klesá, sestavily jsme v naší mateřské škole program k nápravě řeči.

Je známé, že schopnost vyjadřovat se a dorozumívat se jazykem je jednou ze základních lidských dovedností. Řeč nebo-li mluva umožňuje lidem, aby mohli prostřednictvím jazyka dokonale komunikovat s ostatními lidmi.

Mluvená řeč je mimo jiné sledem jemných, navzájem diferencovaných a koordinovaných pohybů svalstva mluvidel, svalstva hlasového orgánu a dýchání. Cviky zaměřené na rozvíjení motoriky jsou součástí logopedické péče jako příprava na vyvození správné artikulace jednotlivých hlásek.

V následujících přílohách nabízíme přehled existujících logopedických vad, specifických poruch učení a řeči, které mohou komplikovat výchovně vzdělávací proces.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 12. 2008
Zobrazeno: 23405krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠINDELKOVÁ, Taťána. Logopedie ve školce 1. část - teorie. Metodický portál: Články [online]. 04. 12. 2008, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/dysortografie/2810/LOGOPEDIE-VE-SKOLCE-1-CAST---TEORIE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Mgr. Šárka PtakováVloženo: 10. 06. 2011 19:08


Velmi pěkně rozpracované téma - opravdu super!!!!! Šárka

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.