Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > > > Naše obec – EKOLOGIE A DOPRAVA

Naše obec – EKOLOGIE A DOPRAVA

Praktický příspěvek
inspirace
projekt
Autor Jaroslava Švecová
Celoškolní projekt realizovaný ke 120. výroční otevření školy, který mapuje jednotlivé oblasti života městské části Plzně – Černic (historie, kultura, sport, zdravotnictví, doprava a ekologie, služby).

Tímto projektem vyvrcholily oslavy 120. výročí založení naší školy. Každá třída si vylosovala dvě oblasti, které během měsíce zpracovala a na závěr prezentovala na veřejné prezentaci.

Ekologie
Motivace

Naše škola už několik let třídí odpad - v každé třídě jsou umístěny kontejnery na papír a plasty a děti se učí odpad rozlišovat a vědomě dělit. Během několika let se tříděný odpad ve škole stal pro děti samozřejmostí.

Třídění odpadu v domácnostech

V rámci třídy jsme udělali průzkum, kolik domácností třídí odpad (formou domácího úkolu) - vyhodnocení pomocí jednoduchého sloupkového grafu - 3 sloupce s nadpisem papír - plasty - sklo. Každý, podle svých záznamů, vybarvil jeden dílek sloupce. Nakonec jsme porovnali množství.

Kontejnery na tříděný odpad

Každý žák hledal v blízkosti svého bydliště:

  • žluté kontejnery na plasty
  • modré kontejnery na papír
  • zelené kontejnery na sklo

Všichni žáci našli všechny tři kontejnery. Z toho došli k závěru, že třídit odpad může v naší obci opravdu každý. A navíc prospěje přírodě, tedy nám všem.

Žáci malovali ve skupinách kontejnery na tříděný odpad se správným druhem odpadu (různé varianty) - formát A0.

Doprava
Průzkum:

Všichni společně jsme prošli celou obec a zaznamenali:

  • dopravní značky v naší obci
  • počet semaforů
  • množství a úroveň chodníků
  • přechody pro chodce a jejich stav (zebry), přechody pro chodce - značky
  • dodržování rychlosti 50 km vhodině
  • množství a typy dopravních prostředků, které projedou obcí za minutu
  • počet policistů vnaší obci a náplň jejich práce

Děti malovaly a učily se pojmenovat nalezené dopravní značky (při jedné vycházce prošly vesnicí a zakreslovaly všechny dopravní značky a sledovaly, zda je možné procházet vesnicí bezpečně po chodnících a zda je ve vsi dostatek značených přechodů pro chodce. Objevily jednu dopravní značku, kterou nikdo neznal (tu později vyhledaly a zakreslily). Na základě tohoto průzkumu děti vytvořily knížku dopravních značek v Černicích. Také zjistily, že je ve vsi málo přechodů pro chodce; pokud jsou, jsou špatně značené. Projít vesnicí je, zejména pro děti, velmi nebezpečné také proto, že řidiči velmi často nerespektují příkaz projíždět obcí rychlostí 50 km/hod. Děti navrhly různá zlepšení (retardéry, radar apod.)

Při další vycházce děti počítaly, kolik automobilů projede Černicemi mimo dopravní špičku. Jindy kreslily různé typy automobilů, popisovaly konkrétní vozidlo, počítaly slovní úlohy na toto téma, porovnávaly a zamýšlely se nad znečištěním ovzduší.

V hodinách AJ pojmenovaly různé druhy dopravních prostředků a naučily se jazykolam Red lorry, yellow lorry.

S těmito závěry zašly nakonec na obecní úřad za vedoucím odboru dopravy a životního prostředí. Tlumočily mu své poznatky a návrhy. Pan vedoucí je pozorně vyslechl, některá zlepšení si zapsal a informoval děti o připravovaných změnách vedoucích ke zlepšení dopravní situace v obci. Na závěr si domluvily další schůzku na konci tohoto školního roku.

Závěr

Tento projekt byl velmi přínosný i zábavný, protože vycházel z prostředí, které děti dobře znají a jsou s ním pevně spjaté. Na svoji obec se mohly podívat jinýma očima, stali se z nich občané, kterým není lhostejné prostředí, ve kterém žijí. Zjistily, že jejich názor není zanedbatelný a zabývají se jím představitelé obce. Na závěrečné prezentaci se podíleli všichni žáci, část prezentovala text a část vytvořené dopravní značky. Prezentaci provázely fotografie, pořízené v průběhu projektu. Celý průzkum, poznatky a hlavně navržená zlepšení se setkaly s velkým ohlasem černické veřejnosti.

1.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám