Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Středisko mediální výchovy Teologické fakulty...

Ikona informativni

Středisko mediální výchovy Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Autor: Martina Dobosiová
Anotace: Tento článek informuje o nově založeném Středisku mediální výchovy na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a jeho aktivitách.
Klíčová slova: další vzdělávání pedagogických pracovníků, Mediální výchova, sociální sítě

Do života současného člověka ve velké míře zasahují moderní technologie a sociální sítě. Hlavní oblastí, jež by na tyto sociální změny měla reagovat je oblast vzdělávání, ale doposud tomu tak v českém školství není. Přestože už deset let je v rámcovém vzdělávacím programu ustanovena mediální výchova, pedagogové nemají jasno, jak ve vzdělávání přistupovat k sociálním sítím a mnohdy se mezi jednotlivými sociálními sítěmi těžko orientují.  Pro dnešní děti a zejména mládež jsou sociální sítě velmi důležitým prvkem v jejich životě, ale jejich pedagogové vůči nim zaujímají spíše negativní postoj a ulpívají na prevenci před patologickými jevy. To je samozřejmě v rozumné míře a formě také velmi důležité. Ovšem v jiných zemích je k sociálním sítím přistupováno jako ke kreativnímu a flexibilnímu nástroji, který může být i přínosný. Tato tvrzení jsou zároveň i výsledky výzkumu diplomové práce jedné z pracovnic střediska, který proběhl v Českých Budějovicích.

Na základě zjištěných faktů bylo na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zřízeno Středisko mediální výchovy. Jeho posláním je podporovat a realizovat mediální vzdělávání dětí, pedagogů a vychovatelů zejména ve vztahu k sociálním sítím a novým médiím ve smyslu poskytnout dostatečné informace o jejich fungování a způsobech využití.

Středisko mediální výchovy se snaží vycházet z nizozemského modelu mediálního vzdělávání, kde jsou pedagogové vzděláváni k získání mediální odbornosti. Mezi hlavní prostředky Střediska mediální výchovy patří nový kurz v rámci celoživotního vzdělávání nazvaný Sociální sítě jako výzva pro výchovu a vzdělávání. Jedná se o tříměsíční kurz akreditovaný MŠMT, ve kterém učitelé, vychovatelé a vedoucí zájmových činností získají komplexní přehled o jednotlivých sociálních sítích, seznámí se s psychologickými, sociálními, etickými a právními souvislostmi, naučí ovládat ty nejpoužívanější sociální sítě a hlavně budou vedeni k pozitivnímu přístupu k sociálním sítím a to zejména pro jejich využití ve výchově a vzdělávání. Bližší informace o kurzu naleznete zde.

K dalším činnostem Střediska patří workshopy určené žákům ve věku 11 – 15 let. Ty jsou uskutečňovány přímo ve školách po domluvě s pracovníky Střediska. Tyto workshopy se zaměřují jak na jednotlivé sociální sítě, jejich úskalí, tak i na pochopení jejich přesahu do reality prostřednictvím her.

Kromě vzdělávání k mediální gramotnosti ve vztahu k sociálním sítím si Středisko klade za cíl informovat jejich cílovou skupinu prostřednictvím dvou internetových stránek, www.stremev.cz a 4t.stremev.cz, které se v současné době rozbíhají. Na www.stremev.cz naleznou užitečné informace hlavně pedagogové a rodiče. Pro děti a mládež je určen server 4t.stremev.cz, kde naleznou informace o sociálních sítích, podněty k zamyšlení a také zábavu. 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 24. 08. 2015
Zobrazeno: 1532krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
DOBOSIOVÁ, Martina. Středisko mediální výchovy Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Metodický portál: Články [online]. 24. 08. 2015, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/další vzdělávání pedagogických pracovníků/20255/STREDISKO-MEDIALNI-VYCHOVY-TEOLOGICKE-FAKULTY-JIHOCESKE-UNIVERZITY-V-CESKYCH-BUDEJOVICICH.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.