Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Dovádivé básničky pro kluky a holčičky

Ikona prakticky

Dovádivé básničky pro kluky a holčičky

Ikona inspiraceIkona lekce
Autor: Romana Suchá
Anotace: Příspěvek přináší ukázky z knihy Dovádivé básničky pro kluky a holčičky a nabízí možnosti jejího využití.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
 3. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » osvojit se elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: houby, včela, pohádky, drak, jablko, portálkniha, básničky, dětská literatura
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

 

 

Náměty k činnosti:

 • Poslech a rytmizace básničky.
 • Motivační činnost - před odpoledním odpočinkem a poslechem pohádky děti projdou kouzelnou bránou do ložnice, kde se již chovají tiše. Následuje četba pohádky.
 • Básnička může provázet celým projektem zaměřeným na pohádky. Inspiraci najdete například v článku Ivany Polerecké O perníkové chaloupce.

Náměty k činnosti:

 

Náměty k činnosti:

 • Rozvoj smyslů - ochutnávání jablíček, poznávání jablíček podle hmatu.
 • Krájení a sušení jablek - křížaly.
 • Vyrábění chřestítka z jadýrek.
 • Předmatematické představy - větší x menší jablíčko, počítání jablíček.
 • Básnička může obohatit společné odpoledne s rodiči. Inspiraci najdete v článku Jablíčkové posezení Alžběty Palatinové.
 • Jablíčkový může být celý týden, inspiraci předkládá článek Alžběty Palatinové Jablíčko se kutálelo.

 

Náměty k činnosti:

 • Vycházka do lesa za krásami podzimu
 • Vytváření vlastního atlasu hub - děti kreslí a pojmenovávají vlastní vymyšlené houby
 • Inspirace celotýdením tématem Náš táta šel na houby autorky Evy Pipkové.
 • Využít také můžete DUM Alžběty Palatinové Houby.

 

 Náměty k činnosti:

 • Spolupráce s rodiči - soutěž pro rodiče a děti - O nejkrásnějšího draka. Následuje drakiáda.
 • Inspirace článkem Evy Pipkové Dračí slet aneb není drak jako drak.
 • Dechové cvičení - foukání do ocasu draka.

Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Dovádivé básničky pro kluky a holčičky.

Citace a použitá literatura:
[1] - STAVARIČ , Michael; HABINGEROVÁ, Renate. Včelikář aneb mravenci nemají o opylování vskutku ani ponětí!. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2009. 42 s. ISBN 978-80-204-1952-1. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
 NázevAutor
HoubyAlžběta Palatinová
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 24. 10. 2013
Zobrazeno: 42697krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SUCHÁ, Romana. Dovádivé básničky pro kluky a holčičky. Metodický portál: Články [online]. 24. 10. 2013, [cit. 2020-08-09]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/dětská literatura/17821/DOVADIVE-BASNICKY-PRO-KLUKY-A-HOLCICKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.