Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Dánské preprimární vzdělávání očima české...

Ikona teoreticky

Dánské preprimární vzdělávání očima české učitelky

Ikona odbornost
Autor: Lucie Zormanová
Anotace: Tento článek jsem napsala na základě svého pobytu v rámci projektu „Učitelé na zkušené“ realizovaného organizací ALVIT-INOVACE A VZDĚLÁVÁNÍ, s. r. o., spolufinancovaného z ESF. Zde členové realizačního týmu a účastnice projektu, což byly učitelky mateřských škol, měli možnost pobývat v mateřské škole. Pracovní stáž probíhala v této instituci: Bornenes Kontor. Tento článek vznikl na základě zde provedeného pozorování, rozhovorů s učiteli a učitelkami, účastnicemi, analýzou materiálů o vzdělávání, které jsme zde dostali, na základě školení od zde pracujících učitelek, kterého se nám dostalo, a také na základě pedagogických dokumentů užívaných v Dánsku.
Téma příspěvku:Pedagogika
Klíčová slova: kurikulum, mateřská škola, Dánsko, dánské školství

Předškolní vzdělávání

Dánské děti tráví od nejútlejšího věku podstatnou část času mimo domov, pro většinu předškoláků jsou jesle a mateřské školy běžnou součástí života. Možná proto, že tráví odmalička většinu času mimo domov, jsou Dánové značně tolerantní, neformální a mají vysoký stupeň společenské zodpovědnosti.

Pro děti do 3 let je předškolní výchova zajištěna v jeslích, v soukromých denních pečovatelských domovech nebo doma, kde o ně pečuje vlastní matka, pečovatelka nebo dívka z řad studentek, tzv. au-pair. Pro děti od 2,5 do 6 let je předškolní výchova zajištěna v mateřských školách a pro děti ve věku 5–7 let v předškolních třídách, které slouží k přípravě dětí na vstup do školy a které jsou zřizovány při základních školách. Tato forma přípravy je v Dánsku chápána jako povinná. V Dánsku existují i tzv. otevřené mateřské školy, ve kterých se na výchově, kromě vychovatelek, podílejí i prarodiče nebo jiní příbuzní dětí, a dále stále populárnější integrované instituce, v nichž jsou děti rozděleny do věkově heterogenních skupin.

Typy předškolního vzdělávání

Instituce předškolního vzdělávání tvoří ze 75 % městská střediska denní péče. Zbylou čtvrtinu tvoří v soukromém vlastnictví zřízená sdružení, rodiče nebo podniky po dohodě s místními úřady. V roce 2007 96 % všech dětí ve věku 3–5 let a asi 90 % dětí ve věku 1–2 roky chodilo do předškolní instituce.

Předškolní vzdělávání je nabízeno především v následujících institucí:

  • jesle (vuggestuer) pro děti od šesti měsíců do tří let věku,
  • mateřské školy (børnehaver) pro děti od tří do šesti až sedmi let,
  • integrovaná instituce pro skupiny s širší distribuční skupinou než ostatní dva typy,
  • obecní zařízení založena soukromými osobami pro několik dětí (dagpleje),
  • předškolní třídy (børnehaveklasser) na základních školách první rok povinné školní docházky.

Provozní doba

Námi navštívená mateřská škola byla otevřena od 7.50 hod. do 15.05 hod.

Organizace dne, výuky

V mateřské škole panovala po celou dobu velice klidná a pohodová atmosféra na celém pracovišti. Zaznamenala jsem klidný přístup k dětem, který byl určitě zapříčiněný i malým počtem dětí, které měl každý pedagog na starosti. Ke klidné a pohodové atmosféře přispělo bezesporu i rozdělení tříd do několika „pokojíčků“, díky kterým děti neměly příliš příležitostí ke konfliktům – každý si našel své místečko, kde nerušil ostatní.

Mateřské školy v Dánsku mají podobnou organizaci dne jako mateřské školy v naší zemi. Rozdíl je pouze v poobědovém odpočinku, který je v Dánsku určen pouze pro nejmenší děti (2–3 roky) – a to pouze pokud samy chtějí. Děti spí podle toho, zda spát chtějí, ty děti, které nechtějí spát nebo odpočívat, tráví tento čas venku na zahradě.

V námi navštívené mateřské škole probíhaly v dopoledních hodinách hry v komunitním kruhu. Tyto hry byly provázené rozhovorem mezi dětmi a učiteli. Děti byly velice ukázněné. Po svačině měly děti možnost volné hry, učitel pouze dohlížel, byl „pomocnou rukou“... Na tělovýchovu se děti v pátek dopoledne přesunuly s jiným pedagogem do tělocvičny, kde měly vedenou 45minutovou pohybovou činnost. Při pobytu na zahradě byla dána dětem naprostá volnost, neřešilo se špinavé oblečení, ale to, aby bylo dítě spokojené.

Z pozorování organizace dne, výuky a činností v námi navštívené mateřské škole mohu říci, že se zde nedbá na hygienické návyky v takové míře jako u nás. Chyběla zde například dostatečná hygiena rukou. Z pozorování také vyplynulo, že děti nejsou vedeny k úklidu hraček.

Je však třeba říci, že děti byly vedeny k samostatnosti. Pracovaly velice samostatně také při převlékání i stolování, samostatně si hrály.

Vybavení mateřské školy

Vybavení námi navštívené mateřské školy bylo skromné, ale dětem naprosto stačilo – vyhrály si i tak. Děti měly během volné hry přístup na počítač pod dohledem učitele (na větší třídě), u starších dětí jsem si všimla několika tabletů, kde měly nabídku několika her. S tablety pracovaly děti samostatně, jen pokud potřebovaly, zavolaly si na pomoc učitele.

Stravování

Námi navštívená mateřská škola byla eko-mateřská škola, podporující zdravou a bio stravu. Děti se zde stravují mnohem zdravěji – k pití měly vodu nebo mléko, na dopolední i odpolední svačinu měly nenamazané pečivo a ovoce. Oběd byl bohatý na zeleninu. Jelikož je v Dánsku hlavní jídlo až večer, oběd nebyl příliš velký.

Personál

Individuální přístup k dětem byl zajištěn naprosto skvěle, ale bylo to hlavně tím, že na 12 dětí připadali 2 pedagogové a 1 asistent. Do mateřské školy také docházela 2x v týdnu fyzioterapeutka.

Spolupráce s rodiči

Námi navštívená mateřská škola úzce spolupracovala s rodiči, a to formou třídních schůzek, které se konaly dvakrát ročně, akcemi pro rodiče.

Rodiče měli možnost v hale u vstupu s dětmi vyčkat tak dlouho, jak chtěli. Děti si mohly ještě v hale hrát a rodiče si povídali s pedagogy. V mateřské škole měli na několika místech v hale interaktivní zařízení (velikost televize), které rodiče informovalo o aktualitách MŠ. Zde také rodiče zapisovali do systému, v kolik hodin dítě do MŠ přivedli a v kolik si ho vyzvedli.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Předškolní vzdělávání v zahraničí očima české učitelky.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 16. 12. 2015
Zobrazeno: 5631krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZORMANOVÁ, Lucie. Dánské preprimární vzdělávání očima české učitelky. Metodický portál: Články [online]. 16. 12. 2015, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/dánské školství/20481/DANSKE-PREPRIMARNI-VZDELAVANI-OCIMA-CESKE-UCITELKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 16. 12. 2015 09:10
Soubor článků popisuje zahraniční modely předškolního vzdělávání. Autorka byla zapojena do projektu, který umožnil učitelkám nahlédnout do mateřských škol v různých zemích Evropy. Na základě vlastního pozorování a diskusí s pedagogy daných zemí připravila shrnutí, zachycující zajímavé aspekty různých modelů předškolního vzdělávání.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.