Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > Třídění odpadů (AJ)

Ikona prakticky

Třídění odpadů (AJ)

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Hana Foltová
Anotace: Seznámení dětí s tříděním odpadů a ekologickým chováním; osvojování si základních principů chování člověka k přírodě, nastavení pravidel, konfrontace se současností, diskuse a hra.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
  2. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 1. období » pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
  2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Základy ekologie » uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: Igelitový sáček pro každého žáka, různé druhy odpadů podle počtu žáků, medaile skřítků Ecobies, pracovní listy, veselé obrázky – modely 4 kontejnerů – žlutý, zelený, modrý, šedý s nápisem příslušného druhu odpadu, nálepky pro každého žáka s označením 1 druhu odpadu.
Klíčová slova: CLIL, ekologie, odpady

Příprava:

Na větší část tabule napíšeme nadpis ECOLOGY a pod něj magnetem připevníme několik obrázků ilustrujících chování člověka v přírodě.

Kontejnery rozmístíme do rohů třídy.

Na část tabule napíšeme novou slovní zásobu:
litter, waste, garbage;
waste bin, litter bin;
paper, plastics, glass, metals, mixed waste, dangerous waste, collection points;
to separate, to sort, to collect, to throw

Popis činnosti:

Úvod hodiny:

Welcome to our first Ecology lesson! But! Who knows what ecology is? What is it about? Let's have a look here!"

Necháme děti posadit se na zem před tabuli, společně se podíváme na dané obrázky a ptáme se, co děti považují za dobré a špatné - vytvoříme dva sloupce, do kterých děti postupně roztřídí obrázky.

Vedeme krátkou diskusi, učitel klade otázky k obrázkům v angličtině, děti mohou odpovídat česky, postupně doplňujeme jejich věty anglickými výrazy tak, aby si je děti opakovaly a tím postupně zafixovaly.

Vysvětlíme krátce a dvojjazyčně, čím se ekologie zabývá - doplňujeme v maximální možné míře řečí těla.

Nové pojmy

Seznámíme se s novými slovíčky ze seznamu - ukazujeme předměty, děti slovo opakují; slovesa předvedeme pohybem, děti opakují, pantomimicky ztvárňují s námi.

Hra

  • ukážeme druhy barevných kontejnerů ve třídě - vysvětlíme, kam patří jednotlivé odpadky;
  • děti si vylosují nálepky s nápisem, přilepí si je na tričko;
  • na pokyn učitele - "I throw the litter into the bin" - se děti musí zařadit do správného rohu, do správné popelnice;
  • kontrola - učitel se ptá: "Who are you?" žáci odpovídají: "I am plastic, I am yellow."

Pracovní listy

Rozdáme pracovní listy - žáci vybarví správnou pastelkou kontejnery a přiřadí k nim jednotlivé odpadky - seznamují se s psanou formou anglických slov.

Praktické cvičení - "The test of the Ecobies goblins"

Povíme dětem krátký smyšlený příběh o Eko-skřítcích zvaných Ecobies. Tito skřítci dohlížejí na to, kdo se jak chová k přírodě a hodné lidi obdarovávají krásou, rozkvetlými květinami apod. Pro následující aktivitu motivujeme medailí těchto skřítků, kterou nám „poslali pro nové učně"...

Rozdáme dětem igelitové tašky. Na jednu hromádku vysypeme všechny připravené odpadky. Postupně si každý z hromady vybere podle pokynů učitele odpadky do své tašky: "Now take something made of glass."

Jakmile mají všichni svou tašku připravenou, vyrazíme na procházku - najít v okolí školy kontejnery pro třídění odpadu. U kontejneru necháme děti postupně vyhodit jejich odpadky - oceníme tento skutek medailí skřítků. (V případě, že se v okolí nenacházejí kontejnery, upravíme aktivitu pro třídu - z krabic si vyrobíme své vlastní veselé popelnice.)

Výtvarná část

Po návratu do třídy můžeme plynule navázat hodinou Výtvarné výchovy s tématem Svět očima dětí.

MY FIRST ECOLOGY BOOK

Žáci přeloží na polovinu papír formátu A3. Vytvoří tak knížku skřítka Ecobieho. Na její přední a zadní stranu, případně dovnitř, namalují dva obrázky:

Jak by svět vypadal, kdybychom se k němu nechovali ohleduplně;
Jak by vypadal perfektní svět.

Do vzniklé složky pak můžeme v budoucnu zakládat veškeré pracovní listy týkající se Ekologické výchovy.

Příloha:

Příloha č. 1: Pracovní list pro žáka

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc274 kBPracovní list pro žáka
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 15. 09. 2009
Zobrazeno: 8097krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FOLTOVÁ, Hana. Třídění odpadů (AJ). Metodický portál: Články [online]. 15. 09. 2009, [cit. 2020-11-01]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/clil/6583/TRIDENI-ODPADU-AJ.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.