Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > Animals

Ikona prakticky

Animals

Ikona inspiraceIkona lekce
Autor: Anita Šťastná
Anotace: Děti si pomocí her a průpravných cvičení osvojí pojmenování druhů zvířat.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: animals, zvířata, výuka angličtiny, slovíčka, angličtina v mš

Úvod:

Každá hodina angličtiny by měla začínat rituálem, aby děti věděly, že začíná angličtina. Od chvíle, kdy rituál proběhne, komunikuje učitelka s dětmi pouze anglicky.

Jako rituál může sloužit písnička s tanečkem, básnička. Jako příklad uvádím písničku "Hello everyone".

"Hello everyone, tralalalala, (děti mávají, na část tralala se točí ve dvojicích)
hello everyone, tralalalalalalala."

Průpravná cvičení

Děti sedí uprostřed herny. Učitelka s maňáskem zvířátka (v našem případě s kočičkou) má před sebou obrázky domácích zvířat a říká: "I am a cat." Děti opakují po učitelce: "A cat."

Poté učitelka ukáže na některý z obrázků zvířat: "There is a dog." Děti opět zopakují: "A dog."

Takto si s dětmi projdou všechny názvy zvířat.

Následně se učitelka ptá dětí: "Who are you?"
Dítě si vezme obrázek zvířete, jehož název si zapamatovalo a řekne například "I am a dog." Pokud je zvíře pojmenováno správně, dítě si smí obrázek nechat a klade otázku kamarádovi: "Who are you?"
Když už nezbývá žádný obrázek, ale nevystřídaly se všechny děti, vrátíme do hry všechny obrázky zvířat.

Jedno dítě stojí na židli a říká „I like a dog.“ Pokud mají psa rády i ostatní děti, začnou psa předvádět, tzn. chodit po čtyřech a štěkat. Pokud dítě řekne zvíře, které jiné dítě nemá rádo, zůstane stát a nebude zvíře předvádět.

Hlavní činnost

Dítě pošeptá učitelce, které zvíře má rádo (např. kočku) a které ne (např. krávu): "I like a cat. I don´t like a cow".
Učitelka jde za zbytkem třídy a rozdělí je na dvě skupiny (cats and cows). Jedna skupina bude představovat zvíře, které má dítě rádo, ta druhá naopak.
Potom dítě chytá kamarády ve třídě a dítě, které je chyceno, musí říct, které zvíře představuje, např.: "I am a cat". Pokud se jedná o zvíře, které má chytač rád, odvede ho do rohu třídy, kde chycené dítě už zůstane. Pokud je to zvíře, které nemá rádo, nechá ho a běží dál.

Děti si sednou do kruhu a učitelka rozdělí mezi děti obrázky zvířat, přičemž každé dítě představuje jedno zvíře. Poté začne zpívat písničku Old MacDonald Had a Farm. Pokud dítě zaslechne název zvířete, jehož obrázek mu byl přidělen, zvedne obrázek nad hlavu. Písničku zpíváme několikrát, aby si ji děti osvojily. Při každém opakování písně děti posunou obrázek dítěti po pravé ruce, čímž se vystřídají v různých rolích.

Závěr

Děti dostanou obrys masky a domalují na ni libovolný zvířecí obličej. Poté pouze řeknou, jakou masku si vyrobily. Nasadí masku a řeknou například: "I am a duck."

Reflexe:

Na závěr je opět vhodný rituál v podobě obměněné písničky, kterou jsme použili v úvodní části.

"Bye, bye everyone, tralalalala, (děti mávají, na část tralala se točí ve dvojicích)
bye, bye everyone, tralalalalalalala."


K výrobě vlastních kartiček můžete využít doporučené materiály z modulu DUM nebo si vyrobit vlastní s použitím obrázků z modulu Wiki:

 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
 NázevAutor
Animals in PicturesMgr. Otmar Němec
Cards – animals – pracovní listMgr. Hana Matuszková
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 07. 07. 2014
Zobrazeno: 8801krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠŤASTNÁ, Anita. Animals. Metodický portál: Články [online]. 07. 07. 2014, [cit. 2020-02-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/animals/18867/ANIMALS.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 07. 07. 2014 09:49
Pěkná forma seznamování dětí předškolního věku s elementární výukou angličtiny a upevňování základních frází. Zvláště bych ocenila úvodní a závěrečný prvek, kdy jsou děti nenásilnou formou upozorněny na řízenou aktivitu - tato podoba vlastně "simuluje" školní zvonění, takže jsou děti postupně vedeny k respektu určitého školního režimu. Také se mi líbí tematika, které je využito - zvířátka, protože je dětem blízká.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.