Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > Úsporná transkripce anglické výslovnosti

Ikona prakticky

Úsporná transkripce anglické výslovnosti

Ikona inspirace
Autor: Jeroným Klimeš
Anotace: Málokterý student si dokáže propojit vyslovené anglické slovo s jeho grafickým zápisem. Učí se odděleně výslovnost od zápisu. Předkládaný alternativní přepis anglické výslovnosti vychází z podobné logiky jako diakritika v češtině. Za využití pomocných značek dokáže vyznačit, jak správně přečíst anglické slovo. Další výhodou této transkripce je, že je možno ji používat v souvislém textu, kde by na plnou výslovnost do závorek nebylo místo. Tím, že se sloučí výslovnost se zápisem, zlepšuje se zapamatovatelnost anglických slov – žák je pak nevnímá jako chaotický shluk písmenek.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Jazkové vzdělávání » Kompetence k učení » užívá různé strategie a metody učení;
  2. Jazkové vzdělávání » Kompetence komunikativní » výstižně formuluje své myšlenky a vyjadřuje je v projevech mluvených a psaných.
  3. Jazkové vzdělávání » Kompetence sociokulturní » vnímá určité aspekty evropské společnosti jako každodenní život, životní podmínky, mezilidské vztahy, hodnoty, víru, postoje, neverbální komunikaci, společenské konvence, zvyky a tradice;
Očekávaný výstup:
  1. jazykové vzdělávání » Střední kurz » 1. ročník - výstupní úroveň B1+ » Produktivní řečové dovednosti » reprodukuje daný delší text nebo sdělení
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: běžná učebnice angličtiny, tužka, papír na procvičování
Klíčová slova: angličtina, přepis výslovnosti

Obejděte si deset dospělých lidí, kteří již umějí anglicky, a položte jim prostou otázku: Proč se anglické zájmeno „I“ (já) čte [aj]? Předpokládám, že pokud se nepohybujete mezi lingvisty, tak většina odpovědí bude stylu: Protože proto. Správná odpověď ale zní: Protože písmeno I se v angličtině a podle anglické abecedy jmenuje [ai]. Proto se učíme anglickou abecedu, abychom věděli, že Angličan vnímá W [dabl jů] jako zdvojené U, ne zdvojené V jako v češtině. Tato logika je třeba zachována ve slově dew [djů] rosa.

Toto běžné nepochopení souvislosti psaného anglického textu s jeho výslovností vede k bezduchému biflování: Prostě musím se naučit, že tento nesmyslný shluk hlásek odpovídá tamtomu nesmyslnému shluku písmen. To ale představuje zbytečné týrání dětí.

Jakmile jsou žáci schopni analytického rozboru psaného textu, tedy kolem puberty, můžeme jim názorně ukázat, že vyslovování písmen má svou logiku. To následně vede k rychlejšímu učení a intuitivnímu vhledu u většiny slov.

Z této logiky vychází přiložený článek popisující úspornou transkripci anglické výslovnosti, která naučí žáky dívat se na anglické slovo tak, jak se na něj dívá rodilý mluvčí. Například slovo „cage“ našinci nijak nepřipomíná zvuk „kejdž“, ale rodilý Angličan se podívá a řekne si čtyři písmena své abecedy: „kej ej dží i“. A jen tyto hlásky mu podle psychologických zákonů asociací vyvolají slovo cage – klec. Tento pohled na anglický text my prostě nemáme, ale pomocí přiložené metody si jej můžeme osvojit. 

Metoda má kromě tohoto intuitivního vhledu i další výhody. Zejména úsporu místa a zkvalitnění výslovnosti znělých hlásek, která je v angličtině dost odlišná od pravidel spodoby v češtině.

Protože vlastní text obsahuje přehršel vázaných obrázků, není možné ho lehce převést do html verze, a je tedy dostupný jen v PDF. Viz příloha.

Článek je v těchto kolekcích:
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf355 kBVlastní text článku je v PDF
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 11. 10. 2017
Zobrazeno: 5150krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

4 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KLIMEŠ, Jeroným . Úsporná transkripce anglické výslovnosti. Metodický portál: Články [online]. 11. 10. 2017, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/angličtina/21447/USPORNA-TRANSKRIPCE-ANGLICKE-VYSLOVNOSTI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 11. 10. 2017 10:00
V prologu příspěvku pana doktora Klimeše se dočteme, že jeho text "popisuje úspornou transkripci anglické výslovnosti, která naučí žáky vidět anglické slovo tak, jak se na něj dívá rodilý mluvčí". Svou metodu následně představuje v šesti lekcích doplněných ukázkou přepisu souvislého textu a dvěma tabulkami (celkem jde o třinácti stránkové dílo). Domnívám se, že jde originální počin, který studentům bezesporu může pomoci proniknout hluboko do zákonitostí anglické výslovnosti. Autor vytvořil nový přepis výslovnosti pomocí značek pod textem. Pokud se písmeno čte jako v češtině, je podtrženo rovně, pokud se čte jako v anglické abecedě, je pod ním vlnovka. Potud je to příjemně jednoduché. Faktem ale je, že následně zbývá dalších téměř 40 výslovnostních variant (plus výjimky) pokrytých kombinací jednotlivých písmen a čtyřech dalších značek. Funguje to, ale než se člověk stane zběhlým, obětuje tomu poměrně dost času. Ale možná právě díky této časové náročnosti se dostane hlouběji… Při přemýšlení o dané problematice se člověku vnucují dvě otázky: 1) Jsou lidé ochotní absolvovat kurz zaměřený na zkoumání výslovnosti psaného textu a obětovat mu poměrně hodně času a úsilí, anebo si řeknou, že to přijde automaticky časem? 2) Nelze takové studium stejně intenzivně absolvovat za použití přepisu, který si vystačí s českou abecedou (včetně háčků) doplněnou čtyřmi znaky æ, ə, θ, ð, jimiž čeština nedisponuje? Dle mého je odpovědí na první otázku, že takových lidí se v běžné populaci najde málo, a na druhou, že lze. Troufám si tvrdit, že text pana doktora Klimeše je sice pozoruhodný a dobrodružný, nicméně reálně využitelný jen za jistých nikoli automaticky daných podmínek. Nicméně renesanční duchové, zasvěcenci a nadšenci zajisté pomlaskávati si budou…
1.Autor: Radek PřerovskýVloženo: 18. 12. 2017 00:22

Zcela upřímně lze panu doktoru Klimešovi jeho Úspornou transkripci anglické výslovnosti jen závidět. Téma zpracoval do hloubky s až starosvětskou pečlivostí. Je to zhmotněný sen mnohých anglistů, kteří chápou zákonitosti anglické výslovnosti a jak složité bývá vést studenty ke správné výslovnosti. Vlastně bych si přál, abych na to přišel sám. Jenže, jakkoli zajímavý a objevný počin to je, zůstává otázkou, zda si lze systém osvojit a s nadšením ho uvést do učební praxe tak, aby si získal i studenty. Sám autor uvádí, že předpokládané publikum má být na úrovni B1+, ideálně tedy 1.-2. ročník střední školy. Budou se ovšem tito chtít ještě učit nějaký nový přístup v osvojování výslovnosti? Dnes, kdy mají okamžitý přístup k efektivnímu řešení v podobě online slovníku (např. od Macmillanu), v němž si mohou donekonečna přehrávat slova namluvená rodilým mluvčím (ne strojem) a hlasitým opakováním se tak naučit nejen reálnou výslovnost běžné transkripce ale také slovní přízvuk? Tedy, kdybych si měl představit, kdo by metodu dokázal s lehkostí přijmout, pak to budou studenti anglistiky v rámci vysoké školy, kteří mají v prvé řadě zápal a také nutný čas a prostředky k řádnému procvičení a osvojení. Nikdy totiž není od věci získat jiný pohled na zákonitosti anglické výslovnosti a další nástroj pro výuku jazyka.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.