Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 3. ...

Ikona teoreticky

Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 3. část

Ikona odbornost
Autor: Eva Zelendová
Spoluautor: Emil Calda
Anotace: Spojitost mezi náměty k výuce matematiky, které byly zveřejněny před mnoha lety, s pojetím vzdělávání v RVP G.
Téma příspěvku:Nadaní žáci
Klíčová slova: analytická geometrie, geometrie v rovině i prostoru, PythagorasTento text navazuje na příspěvky Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 1. část a Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 2. část.


Ve třetí části našeho seriálu se budeme věnovat geometrii, a to jak v rovině, tak i v prostoru, a využijeme i geometrii analytickou. Články, které vám předkládáme dnes, vedou žáky kromě jiného k:

  • rozvíjení geometrického vidění a prostorové představivosti;
  • pochopení vzájemných vztahů a vazeb mezi okruhy učiva;

(viz Cílové zaměření vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia) a naplňují tím následující očekávané výstupy (viz Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v RVP G):

GEOMETRIE

Očekávané výstupy

žák

  • používá geometrické pojmy, zdůvodňuje a využívá vlastnosti geometrických útvarů vrovině a vprostoru, na základě vlastností třídí útvary
  • zobrazí ve volné rovnoběžné projekci hranol a jehlan, sestrojí a zobrazí rovinný řez těchto těles
  • využívá charakteristické vlastnosti kuželoseček kurčení analytického vyjádření

 Za zmínku jistě stojí i přesah článků směrem ke vzdělávací oblasti Člověk a společnost (obor Dějepis). Odcitujme pár řádek z knihy Jiřího Mrázka Taje matematiky (vyšla v roce 1986v nakladatelství Práce, ISBN 24-025-85):

„Vědeckou systematičnost vnesl do matematiky až Pythagoras, který ji požadoval i na svých žácích... On a jeho žáci dospěli důsledným používáním logiky k závěrům, které bořily staré představy, nedali se zmást zdánlivými nemožnostmi a pomluvami, neúprosně pokračovali a dočkali se úspěchu."

Ten přejeme i vám a vašim žákům.

Přílohy:
Profesor Ypsilon a krychle nad přeponou1
Ypsilonovské trojúhelníky2


1 Článek byl uveden v Rozhledech matematicko-fyzikálních ročník 61, č. 2
2 Článek byl uveden v Rozhledech matematicko-fyzikálních ročník 61, č. 5

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 01. 02. 2008
Zobrazeno: 4887krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZELENDOVÁ, Eva. Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 3. část. Metodický portál: Články [online]. 01. 02. 2008, [cit. 2020-09-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/analytická geometrie/1951/NADANI-ZACI-NA-GYMNAZIU-A-MATEMATIKA-3-CAST.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.