Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > > > > > > > > Zeměpisné Riskuj! – učivo Přírodní obraz...

Ikona prakticky

Zeměpisné Riskuj! – učivo Přírodní obraz Země

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Martin Kovář
Spoluautor: Markéta Mézlová
Anotace: Didaktická hra na způsob soutěže Riskuj!, při níž žáci uplatňují své nově nabyté znalosti, učí se spolupracovat ve skupině a rozvíjí svou soutěživost.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Zeměpis (geografie) » Přírodní obraz Země » zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy
 2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Zeměpis (geografie) » Přírodní obraz Země » rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
 2. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Objevujeme Evropu a svět
 3. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Evropa a svět nás zajímá
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Kartičky s otázkami, křída, tabule nebo dataprokejtor
Klíčová slova: spolupráce, Člověk a příroda, Zeměpis, didaktická hra, země, skupinová činnost, Sluneční soustava

Hra na způsob soutěže Riskuj!, kde žáci uplatňují své nově nabyté znalosti, učí se spolupracovat ve skupině a rozvíjí svou soutěživost. Otázek je celkem 36 (lze jich mít i více - dle potřeby, ale jejich počet by měl být vždy dělitelný počtem skupin/týmů).

Pravidla
 1. Vyučující vytvoří skupiny žáků (týmy, ideální počet 3 až 4).
 2. Žáci ve skupinkách by měli být rovnoměrně rozděleni - jak početně, tak z hlediska svých znalostí, aby byly šance vyrovnané.
 3. Je důležité upozornit žáky, aby ve skupinkách pracovali jako tým, nikoliv aby partu žáků táhl jeden nebo pár studijně silnějších. Měli by si uvědomit „férovost" tohoto počínání a sami si ve skupince určit pravidla, která tuto skutečnost aplikují.
 4. Otázky by měly být rozděleny do 3 kategorií:
  • lehké (za 1 b)
  • středně těžké (za 3 b)
  • těžší (za 5 b)
 5. Všechny otázky (viz Návrhy otázek ) by ale měly být žákům dostupné již z dřívějších hodin, převážně z učebnice, sešitu; mezi těžší otázky lze zařadit různé zajímavosti z probíraného učiva, o kterých jste se zmínili během minulých hodin, popř. z referátů žáků (můžeme si tím ověřit, jak žáci dávali během přednesu pozor).
 6. Mezi otázky lze pomocí čísel přidat různé ukázky či obrázky (např. „obr. 2"), žáci budou říkat, oč se jedná, případně doplní funkci apod.
 7. Otázky učitel rozloží na stůl do 3 skupin podle obtížnosti od lehkých po těžké.
 8. Za správnou odpověď žákům zapíšeme body podle náročnosti otázky (do níže uvedené tabulky), za špatnou odpověď se jim body dané otázky odečítají => tím pomáháme rozvíjet jejich taktické myšlení.
 9. Žáci mají možnost nápovědy 3x během celé hry - mohou použít učebnice nebo sešity, smí je otevřít pouze při upozornění učitele, že si nápovědu berou (je dobré jim jinak všechny učebnice a sešity posbírat, mívají tendence se do nich dívat i během hry), a zaškrtnout jedno kolečko v tabulce, které označuje právě nápovědu.
 10. V případě správné odpovědi při nápovědě přičteme půlku bodů z celkových bodů dané otázky (tzn. otázka za 5 b - přičteme pouze 2,5 b); za špatnou odpověď i s pomocí nápovědy opět odečítáme celé body otázky.
 11. Žáci si např. mohou vymyslet vlastní jména svých týmů; postupně pak chodí pro otázky po jednom - jakmile se poradí (čas, který mají k dispozici, záleží na každém učiteli, já osobně navrhuji max. 10 - 15 s), odpoví a počet bodů se zapíše pod jméno jejich týmu.
 12. Na tabuli nakreslíme tabulku (lze použít i dataprojektor a dopisovat), která by mohla vypadat následovně:

 13. Tým 1

  Tým 2

  Tým 3

  Nápověda: O O O

  Nápověda: O O O

  Nápověda: O O O

  Body

  Body

  Body


 14. Pokud tým neví odpověď na otázku (nápověda nepomohla, nechtějí ji použít nebo už žádnou nemají), může odpovědět jiný tým (pokud odpoví správně, mohou dostat poloviční počet bodů dané otázky).
 15. Hra by měla končit cca 5 - 10 min před závěrem hodiny, všechny týmy by měly mít vylosovány rovnoměrný, stejný počet otázek v době vyhodnocování bodů.
 16. Tým s nejvyšším počtem bodů vyhrává.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf17 kBNávrhy otázek
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 21. 01. 2009
Zobrazeno: 12239krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KOVÁŘ, Martin. Zeměpisné Riskuj! – učivo Přírodní obraz Země. Metodický portál: Články [online]. 21. 01. 2009, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Zeměpis/2927/ZEMEPISNE-RISKUJ---UCIVO-PRIRODNI-OBRAZ-ZEME.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.