Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Projekt PROMO – proměny obyčejného mikrotenového obalu

Ikona inspirace
Autor: Jaroslava Pachlová
Anotace: Následující příspěvek nabízí řadu námětů na využití a proměnu obyčejného odpadového materiálu k neobvyklým činnostem, pokusům, výrobkům a výtvarnému vytváření.
Podpora výuky jazyka: Čeština
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 3. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a svět práce » 1. stupeň » Člověk a svět práce » Práce s drobným materiálem » 2. období » vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu
 2. základní vzdělávání » Umění a kultura » 1. stupeň » Výtvarná výchova » 2. období » při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
 3. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Látky a tělesa » předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Vztah člověka k prostředí
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: nashromážděné mnohobarevné mikrotenové obaly – sáčky, taštičky bez potisku, elektrická trouba, žehlička a další drobné pomůcky uvedeny přímo u činnosti
Klíčová slova: tvořivost, pracovní činnost, výtvarné techniky, netradiční techniky, žákovské pokusy, odpadový materiál

Úvod:

PROMO = PRoměny Obyčejného Mikrotenového Obalu. První nápady k této činnosti s využitím odpadového materiálu k tvořivé práci žáků započaly vyhlášením mezinárodní ekologické akce: „Nevyhazuj, z toho by mohlo být...“. V textu najdete i návod na výrobu vítězného „Kamene mudrců“.

Funkce mikrotenových obalů je zcela prozaická a už ani nevnímáme, že jsme se dříve bez těchto obalů také bez problémů obešli. Pokud nás ještě chvíli budou v životě provázet, můžeme je zkusit proměnit v něco jiného, pohrát si s nimi. A najednou už to není obal, ale tvořivý materiál, který se promění v loutku, neobyčejný prosvítající obrázek na okno, padáček nebo balón, v neodbytnou příšerku či zcela praktický mop na prach. Dokonce se může proměnit v originální šperk či tajuplný drahokam. Nebo chcete míček do vody, prostírání...?

Cíl výuky:

Cílem příspěvku je ukázat, že se dá na obyčejné odpadové věci podívat jiným pohledem, využít tvořivého potenciálu žáků a dotáhnout jejich představu do konečné podoby, a to vše takřka s nulovými náklady.

Využití mikrotenových sáčků a taštiček k pokusům

1. Ve spárech elektrostatiky aneb příšerky přítulné

Pomůcky
mikrotenové sáčky, nůžky, lihové fixy

Provedení

 • z mikrotenového sáčku si vystřihneme kruhy (d = 10 cm a více) nebo obdélníky různých velikostí
 • nastřiháme chapadélka, můžeme vytvořit i jakýsi střapec jako chobotnici
 • dokreslíme lihovými fixy detaily – obličej příšerky
 • třením o vlasy nebo mezi suchými prsty vytvoříme elektrický náboj a naše „přítulnice“ se budou na naše ruce, holé paže „lepit“ a nespadnou
 • zkusíme další hry s touto jednoduchou hračkou – lepíme příšerky na zeď, vyzkoušíme jiné materiály, porovnáváme...
  Možnosti nastříhaných tvarů
  1. Možnosti nastříhaných tvarů
  Autor © Jaroslava Pachlová

2. Elektrostatický mop

Pomůcky
mikrotenové sáček, nůžky, izolepa, provázek, tyčka

Provedení

 • vystřihneme obdélník a nastříháme střapce podle obrázku (2.)
 • obtočíme okolo tyčky a připevníme pomocí provázku a izolepy
 • mikrotenový mop „nabijeme“ třením o suchou tkaninu apod. a sbíráme s ním drobky a prach
 • rychlými pohyby vytřepáme (nejlépe z okna) a mop je opět připraven k použití

Vysvětlení

 • třením o tkaninu se střapce mopu elektricky nabijí a přitahují drobné částečky prachu, suchých drobečků, které se na mopu shromažďují

  Výroba mopu
  2. Výroba mopu
  Autor © Jaroslava Pachlová

Další aktivity

 • žáci si udělali závody, kdo „vysaje“ víc papírových kousíčků natrhaných z ubrousku a nitek
 • za připomenutí stojí náš elektrostatický vysavač z umělohmotných krabiček
 • žáci vytvářeli reklamní šot pro náš elektrostatický mop – zábava, hra, ale i praktické využití

3. Padáček

Pomůcky
čtverec z mikrotenového sáčku (velikosti od 20 cm x 20 cm do 30 cm x 30 cm), bavlnka, obal z kinder vajíčka, nůžky, pravítko

Provedení

 • na koncích čtverce uvážeme bavlnku
 • do obalu z kinder vajíčka propíchneme malý otvor, kterým protáhneme všechny čtyři vlákna a uděláme uzel
 • je-li padák větší, lze využít celý obal vajíčka, do kterého můžeme přidávat „náklad“
  Padáček
  3. Padáček
  Autor © Jaroslava Pachlová

4. Balón na teplý vzduch

Pomůcky
mikrotenové sáčky, izolepa, čtvrtka, fén

Provedení

 • necháme žáky samostatně vytvořit svoji vzducholoď slepením např. dvou sáčků do válce a papírové ruličky, kterou vlepí pomocí izolepy do ponechaného otvoru
 • vzduch uvnitř balónku nahřejeme fénem a žáci své vzducholodě prezentují s vtipnými komentáři
 • více také ve wiki v příspěvku Solární vzducholoď

  Balón na teplý vzduch
  4. Balón na teplý vzduch
  Autor © Jaroslava Pachlová

5. Taštičky plné energie

Pomůcky
2 a více mikrotenových taštiček stejné velikosti s oušky, různé předměty

Provedení

 • připravíme si stejné taštičky, do každé vložíme jiné předměty (= nákup)
 • každý žák si vezme svoji taštičku do jedné ruky a druhou rukou ji např. 5 x zatočí
 • po zatočení ji uvolní a pozorují, jak se taštička roztáčí
 • při zavíjení tašky jí žáci dodají energii, která se uvolní při roztáčení
 • měníme počty zatočení, typy tašek a svá pozorování porovnáváme

  Taštičky plné energie
  5. Taštičky plné energie
  Autor © Jaroslava Pachlová

6. Další pokusy

Pružnost mikrotenového obalu

 • zkoušíme pružnost mikrotenového obalu, kvalitu a pevnost materiálu
 • slabý mikrotenový obal (sáček na pečivo) natáhneme na rámeček např. z krabice od nápoje a připevníme izolepou
 • prsty vytlačujeme důlky do mikrotenu, mikroten napínáme, vytahujeme, ale neprotrhneme, vytváří se proměnlivá hra linií a tvarů
 • kdo vytvoří bez protrhnutí nejvíce důlků, zkontrolujeme nalitím vody

  Pružnost mikrotenového obalu
  6. Pružnost mikrotenového obalu
  Autor © Jaroslava Pachlová

Dostředivá síla

 • naplníme taštičku s uchy částečně vodou a v napjaté paži otáčíme
 • voda nevyteče stejně jako ve známých pokusech otáčeného kbelíku s vodou

Vodní bomby a sprchy

 • taštičky naplníme vodou a vytvoříme různé vodní bomby a sprchy, při kterých sledujeme tlak vody

Škála zvuků

 • pomocí mikrotenového obalu můžeme vytvořit celou škálu zvuků

Okénka

 • z průhledných mikrotenových obalů vytvoříme tabulky, tzv. okénka tak, že natáhneme na rám z jiného obalu a přilepíme izolepou
 • takto připravené okénko poslouží jako základ různých her, píšeme na něj měkkým fixem
 • příklad: napiš zprávu z věznitelské místnosti na okenní tabulku tak, aby byla čitelná pro tvoji záchranu z vnějšku
  Nápis na okénku
  7. Nápis na okénku
  Autor © Jaroslava Pachlov

Výrobky a netradiční zpracování mikrotenového obalu

1. Paruky

Pomůcky
mikrotenové sáčky, stará čepice nebo ustřižené sešité punčocháče, nůžky, jehla, nit

Provedení

 • připravíme si starou čepici či si čepici vytvoříme ze starých punčocháčů
 • nastříháme velké množství mikrotenových proužků
 • proužky našíváme po celém povrchu čepice
 • vznikne originální paruka – na karnevalu z vás rázem bude jednička
 • žáci si udělali přehlídku paruk – Chce to změnu! Zkuste to s naší PROMO parukou!

  Paruka
  8. Paruka
  Autor © Jaroslava Pachlová

Mikrotenové sáčky můžeme dále tepelně zpracovávat, a to buď pečením, nebo žehlením
Tato zpracování přináší celou škálu dalšího využití.
Pozor na bezpečnost práce, vždy nutný dohled dospělé osoby.

2. Míčky a hlavičky

Pomůcky
mikrotenové sáčky, alobal nebo pečící papír, el. trouba

Provedení

 • z mikrotenových sáčků nebo ze zbytků mikrotenu vytvarujeme kuličku
 • kuličku zabalíme do alobalu či pečicího papíru a dáme na 3–5 minut do elektrické trouby rozehřáté na 180 °C zapéct
 • chceme-li mít budoucí hlavičku, míček určité barvy, zabalíme kuličku v poslední vrstvě vybraným odstínem mikrotenového sáčku
 • po zapečení necháme vychladnout a pak využijeme podle potřeby
 • nezapomínáme, že se objem kuličky teplem zmenší, poslední vrstva se speče a povrch kuličky bude pevný
 • získáme pevnou, ale lehkou kouli
 • my jsme připravili loutky celé z mikrotenových obalů a i scéna byla z tohoto materiálu

3. Umělé polodrahokamy

aneb v úvodu slíbený kámen mudrců

Pomůcky
čisté použité mikrotenové sáčky různých barev a velikostí, papír na pečení, nůžky, plech do trouby, nůž, palička

PostupUpravit sekci

 • mikrotenové sáčky či jejich části barevně kombinujeme a balíme do sebe – stáčíme, vkládáme jeden do druhého či vedle sebe a vytvoříme váleček či kuličku, které zabalíme do papíru na pečení
 • vložíme do el. trouby předehřáté na 250 °C na 13 minut
 • po tepelném zpracování necháme vychladnout (můžeme nasypat do studené vody)
 • kameny rozbalíme a řežeme (sekáme) na jednotlivé polodrahokamy
 • dáme nově vzniklým polodrahokamům s překvapivou barevností a strukturami tajemné názvy
 • vytvoříme sbírku
 • vyrobíme si originální šperk na krk nebo náušnice

  9. Drahokamy
  Autor © Jaroslava Pachlová
  Sbírka
  10. Sbírka
  Autor © Jaroslava Pachlová

4. Postup při žehlení

Pomůcky
mikrotenové sáčky, pečící papír, žehlička, nůžky, podložka na žehlení

PostupUpravit sekci

 • dalším netradičním zpracováním mikrotenových sáčků je žehlení
 • připravíme si různě barevné mikrotenové obaly
 • můžeme je nastřihat na různou velikost, ale není nutností
 • podle potřeby navrstvíme 2–6 vrstev a vložíme mezi pečicí papír
 • žehličku rozpálíme na 2. stupeň = 150 °C a obaly sežehlíme
 • mikroten můžeme nechat strukturovat a nevyrovnávat po žehlení nebo ještě teplý dáme na rovnou podložku a zatížíme
 • po zažehlení se vrstvy teplem spojí, mikroten se stane pevnějším, nepružným a dá se s ním dále pracovat podle potřeby
 • můžeme jej stříhat, je nepromokavý, omyvatelný, plave po vodě (s žáky experimentujeme s vlastnostmi látek)
 • máme připravený materiál k nepřebernému množství pracovních a výtvarných činností

Transparentní okenní obrázky

 • s různých zažehlených mikrotenů vystříháme části budoucího obrázku, zkompletujeme na průhlednou samolepicí fólii a přilepíme na okno
 • tento materiál je zajímavější než koupený v tom, že vytváří různé struktury, není jednolitý a podporuje dětskou fantazii

Prostírání, zažehlené obrázky, masky, trvanlivé ozdoby na venkovní vánoční stromek...

 • můžeme dále vytvářet výrobky jako z jiného výtvarného materiálu, využijeme nových vlastností získaných žehlením
 • inspirace naleznete v příspěvku ve wiki Z odpadu výzdoba a originální ozdoba

Závěr

Žáci se při práci s odpadovým materiálem učí dívat na věci jinýma očima, zdánlivě obyčejná věc se může proměnit v něco originálního a nezvyklého.
Žáci si ověřili, že odpad může být také vhodnou surovinou k dalšímu zpracování.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 25. 03. 2011
Zobrazeno: 18252krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
1 uživatel Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PACHLOVÁ, Jaroslava. Projekt PROMO – proměny obyčejného mikrotenového obalu. Metodický portál: Články [online]. 25. 03. 2011, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZOE/11339/PROJEKT-PROMO---PROMENY-OBYCEJNEHO-MIKROTENOVEHO-OBALU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 25. 03. 2011 12:46
Cílem příspěvku je ukázat, že se dá na obyčejné odpadové věci podívat jiným pohledem, využít tvořivého potenciálu dětí a dotáhnout jejich představu do konečné podoby a to vše takřka s nulovými náklady. Žáci se při práci s odpadovým materiálem učí dívat na věci jinýma očima, zdánlivě obyčejná věc se může proměnit v něco originálního a nezvyklého. Žáci si ověřili, že odpad může být také vhodnou surovinou k dalšímu zpracování. Následující příspěvek nabízí řadu námětů na využití a proměnu obyčejného odpadového materiálu k neobvyklým činnostem, pokusům, výrobkům a výtvarnému vytváření.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.