Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Nová média - hoax

Ikona zkusenost
Autor: Petra Slámová, COV
Anotace: Lekce patří do série lekcí k novým médiím. Je zaměřená na jedno z nebezpečí nových médií, tzv. hoax. Přes vysvětlení tohoto novodobého jevu se dostaneme k abstraktnějším pojmům založeném na stejném principu – reklamě a propagandě.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Občan, občanská společnost a stát
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Promítací zařízení (promítnutí reportáže z webu ČT24), PL Nová média_hoax namnožený pro každého žáka/uložený na žákům přístupném rozhraní, kde si list stáhnou do svého tabletu, slovníky cizích slov (pokud nepracujeme s tablety).
Klíčová slova: mediální gramotnost, hoax, kritické uvažování, cov

Cíl výuky:

V sérii lekcí Nová média chceme upozornit na patologické jevy, které se objevily s rozšířením nových technologií a poukázat na jejich širší souvislosti a možný dopad na společnost.

Časový rozsah:

45 minut

1. Brainstorming

Po sdělení tématu lekce „Nebezpečí nových médií“ vyzveme žáky, aby jmenovali nejen nebezpečí sociálních sítí a jiných nových médií, ale i nepříjemné faktory, které s sebou nová média přinesla. Vše zapisujeme na tabuli.

Pokud je žáci sami nejmenují, vhodně volenými otázkami je dovedeme k pojmům ztráta soukromí, zneužití osobních údajů, nevyžádaná reklama, spam, šíření neověřených informací,… Samotný hoax většinou v brainstormingu nepadne, pokud ano, nijak to nekomentujeme a po předložení článku na PL se zeptáme, který z jevů na tabuli odpovídá tomuto textu.

2. Hoax

2.a. Text

Žákům rozdáme PL a vyzveme je, ať si přečtou úvodní text – email "Šok v lékárně". Ihned po přečtení žádáme reakci – co na to žáci říkají, setkali se s textem již dříve (je z roku 2011), myslí si, že je pravdivý, zdá se jim na textu něco divného,…? S žáky zatím příliš nedebatujeme.

Email:

Šok v lékárně, INFORMUJ VŠECHNY!!!!!!

Datum: 10.10.2011

Do minulého týdne jsem to netušil, ale Romové nemusí platit za léky. Byl jsem v lékárně koupit dětem kapky na kašel a do nosu atd. Přede mnou byla menšina, vybrali si léky a pak vytáhli papír ze sociálky, lékárnice ho potvrdila a odešli. Ptal jsem se, co to bylo a ona mi sdělila, že jsou sociálně slabí, tak jim stát platí léky. Málem to se mnou seklo, zaplatil jsem 500,- Kč a naštvaný šel domů.

Pracuji, platím SP, ZP, daně - a to všechno na ně a jim podobným.

PROSÍM, POSÍLEJ TO DÁL, S TÍM UŽ SE MUSÍ NĚCO UDĚLAT!!!!!!

Jestli si politikové představují demokracií takovýmto způsobem, ať s tím jdou do pr... !!!!!!

2.b. Reportáž

Pozornost žáků přesuneme na otázky pod textem. Pokud nevěděli, že se jedná o hoax, rychle společně vyplníme křížovku. Mladší žáci s tablety si mohou odpovědi vyhledat na internetu.

Řešení:

  • Havel
  • Ombudsman
  • Anarchie
  • Xenofobie

Abychom si upřesnili, co přesně hoax je, podíváme se na reportáž (cca 5 min) z pořadu 168 hodin. Žáci v průběhu sledování zapisují odpovědi na otázky z PL.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-hodin/211411058251113/video/

→ Kliknout na část Kdo se nebojí hoaxů?

Po skončení reportáže zkontrolujeme se žáky odpovědi na otázky 1. až 3.

  1. Co je principem hoaxu? Co pojem přesně znamená? Jaké jsou jeho znaky? Není pravdivý, je to internetová fáma. Poplašná zpráva. Reakce na to, co se děje ve společnosti nebo úplné výmysly, chce rozšířit nenávist, pomluvit nebo jde jen o vtip a autor se baví tím, jak se šíří.
  2. Jaká jsou nejčastější témata hoaxů? Romové a dávky, počítačové viry (můžeme doplnit o věci ze zkušenosti jako falešné bankovní výzvy a falešné zprávy o imigrační vlně)
  3. Kdo podle reportáže hoaxům nejčastěji věří? Lidé, kteří už předsudky mají, lidé, kteří si nemají informaci, kde ověřit.

Vyzveme žáky, aby uvedli příklady dalších hoaxů, s kterými se setkali a kterým případně podlehli.

2.c. Rychlá samostatná práce

Žákům dáme několik minut, aby samostatně odpověděli na otázku 4.

2.d. Co s hoaxy?

Na závěr části hodiny přímo o hoaxech se zmíníme o stránce www.hoax.cz, kde odborníci z různých sfér uvádějí hoaxy na správnou míru. Vyzveme žáky, aby rychle vyhledali hoax Šok v lékárně a komentáře k němu. 
Na základě tohoto úkolu položíme žákům otázku, jaká je podle nich správná reakce na to, když dostaneme hoax. Návrhy žáků na píšeme na tabuli a můžeme dát hlasovat, jak na hoaxy obvykle reagují a jak by měli správně reagovat (nepřeposílat, ověřovat, smazat, napsat odesílateli, že jde o hoax, napsat na www.joax.cz,...).

3. Samostatná skupinová práce

Žáky rozdělíme do maximálně 4členných skupin. Společně vyplní druhou část PL. Téma masmédií se objevuje už v 6. ročníku, jde tedy z velké části o opakování. Práci  s tablety/slovníky povolíme pouze pro úkol E.

Žáky upozorníme, že ačkoli mohou pracovat ve skupinách, na konci hodiny si PL vybereme a hodnoceni budou každý samostatně (i za předchozí odpověď na otázku 4 u hoaxu). Jde-li tedy o názorovou otázku (B,F), mohou se jejich odpovědi lišit od zbytku skupiny. U úkolu F jsou podotázky pouze náměty, od kterých se mohou žáci „odpíchnout“, nemusí odpovědět na všechny otázky.

4. Reflexe

Na závěr hodiny položíme studentům otázku Proč jsme v jedné hodině spojili hoax, reklamu a propagandu? Co mají tyto jevy společného?

Žáci by měli dojít k pojmu manipulace, zjednodušení skutečnosti, stereotypy myšlení, atd.

Vyzněním hodiny by mělo být uvědomění žáků, že dnešní svět má mnoho prostředků, jak námi manipulovat a je jen na nás, čemu z toho budeme věnovat pozornost.

Hodnocení

Skupinová práce a samostatné úkoly na PL.


Tato lekce je převzata z metodického portálu Výchova k občanství realizovaného Centrem občanského vzdělávání. Další lekce naleznete na adrese www.vychovakobcanstvi.cz.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc15 kBPracovní list pro žáky
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 08. 02. 2016
Zobrazeno: 5503krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
COV, Slámová,. Nová média - hoax. Metodický portál: Články [online]. 08. 02. 2016, [cit. 2020-10-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZOB/20665/NOVA-MEDIA---HOAX.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: E KocourekVloženo: 10. 02. 2016 20:35

Jako příklad novodobého patologického jevu souvisejícího s medii je hoax zvolen dobře. Maličko váhám, zda jde o nebezpečí - spíše bych volil výraz obtěžování či nepříjemnost, asi jako plná čekárna u zubaře. 

Autorka ovšem šlápla důkladně vedle, když jako příklad hoaxu zvolila báječné služby poskytované českým státem cikánům, a jako zdroj uvádění hoaxů na pravou míru nabídla stránky www.hoax.cz. Studenti si tam mohou ověřit (a to přímo u odborníků z různých sfér, hlavně ale u nešťastníků z řad ministerských referentů), že odborné uvádění hoaxů na pravou míru působí dojmem věšení bulíků na nos veřejnosti, přičemž v hoaxech uváděné jevy - prý vyvracené - jsou nepravdivé, kromě případů, kdy zcela přesně popisují realitu.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.