Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy začala zlatá éra hippies

Ikona inspirace
Autor: Tereza Vodičková
Anotace: Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s činností hnutí hippies, v rámci aktivity pracují s texty popových písní, které v sobě mají dobové kódy. Vedou argumentačně plnohodnotnou debatu na téma legalizace omamných látek a vlivu legálních návykových látek na člověka.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Umění a kultura » 2. stupeň » Hudební výchova » vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Filmová/Audiovizuální výchova
  2. Základní vzdělávání -> Taneční a pohybová výchova
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní list, kniha Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii
Klíčová slova: drogy, drogová problematika, hippies, slavné dny, 60. léta

Cíl výuky:

Žáci:

  • jsou schopni vyjmenovat hlavní znaky subkultury hippie, 
  • jsou schopni argumentovat pro, nebo proti legalizaci některých omamných látek, 
  • objasní si, že i legální omamné látky jsou návykové.

Délka:

45 minut

Postup:

1) Učitel pustí žákům píseň a rozdá nebo promítne žákům nakopírovaný text (viz příloha).

2) Žáci mají za úkol rozluštit zašifrované sdělení v písni. (V refrénu je zakódovaná zkratka omamné látky označované jako LSD.) Následuje diskuze na téma, zda je vhodné zpívat o drogách? Jaké jiné texty o drogách znáte? Jak na vás tyto texty působí (tzn. jaký mají efekt)? Měl by někdo obsah těchto písní regulovat? Proč? Kdo?

3) Společné sledování filmu ze série Slavné dny nebo se rozdá text z publikace „Slavné dny 50 + 2 historických událostí“. Následně vedeme s žáky debatu nad tím, kdo byly květinové děti a na co reagovaly, snažíme se vyzdvihnout i jiné charakteristiky než užívání omamných látek či volná láska (revolta vůči konzumu, protesty proti válkám.)

4) Rozdáme jim pracovní list. Následuje práce s pracovním listem. Úkoly: Pracuj s textem metodou I. N. S. E. R. T. Napiš druhy legálních drog, které znáš, a následky jejich užívání. Napiš druhy nelegálních drog, které znáš, a následky jejich užívání.

Proč myslíte, že jsou některé drogy legální a jiné nelegální? Kdo by měl rozhodovat o tom, které drogy se povolí a které zakážou? Vláda? Lékaři? Občané? Jaké následky by mohlo mít legalizování zakázaných měkkých a tvrdých drog? Jste pro nebo proti? Zakázali byste i některé legální drogy? Proč? K čemu člověk potřebuje cigarety a alkohol? Nelze dosáhnout stavu navozovaného jmenovanými látkami i jinou cestou? Jakou?

5) Společně s žáky diskutujeme nad otázkami z pracovního listu.

Reflexe:

Probíhá během aktivity několikrát formou diskuse, závěrečná v bodě 5.


Kapitolu Den, kdy začala zlatá éra hippies z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/650280/den-kdy-zacala-zlata-era-hippies-14-leden včetně příloh.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf493 kBMetodika pro učitele k tisku
Odstranitpdf215 kBPracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 15. 03. 2016
Zobrazeno: 4976krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VODIČKOVÁ, Tereza. Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy začala zlatá éra hippies. Metodický portál: Články [online]. 15. 03. 2016, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZND/20759/SLAVNE-DNY-PRO-ZS-DEN-KDY-ZACALA-ZLATA-ERA-HIPPIES.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Miroslav MelicharVloženo: 02. 04. 2016 22:26

V námětech pro SŠ se mimo jiné objevuje téma vietnamské války. Je využitaslavná fotografie malé dívenky popálené napalmem, kterou doplňuje text: "Hippies mají na odhalení podstaty válečného konfliktu ve Vietnamu nemalý vliv." Jak tomu rozumět? Hippies skutečně velmi výrazně přispěli ke stažení amerických jednotek z Vietnamu a k ukončení vietnamské války. Myslím, že se dá shrnout, že hippies učili vidět americkou válku ve Vietnamu jako zločin, mnohdy jako agresi vůči prostým obyčejným lidem včetně dětí. To dokumentuje i známá fotografie, která jasně ukazuje jeden z důsledků zásahů amerických jednotek. Nelidský přístup amerických vojáků včetně fotografů a novinářů zdůrazňuje druhá varianta téže fotografie, na níž je vidět, že zraněná dívka byla pro fotografa zajímavá jen jako téma snímku, za který dostal cenu.

Bylo to tak? Historie zraněné dívky a chování přítomných Američanů je ale složitější než z fotografií vyznívá, složitější byla i problematika vietnamské války. Obyvatelé Jižní Koreje jsou jistě rádi, že v době korejské války ještě hippies nebyli. 

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.