Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Kompetence sociální a personální > vytváří si pozitivní představu o sobě samém,...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Slavné dny pro ZŠ: Den prvního odporu ve varšavském ghettu

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Monika Stehlíková

Cíl výuky:

Žáci:

  • jsou schopni vysvětlit obecné rysy ghettoizace, 
  • vyhledávají a třídí informace, výsledky své práce prezentují před třídou, 
  • chápou význam zdánlivě beznadějného boje za svobodu.

Délka:

2 vyučovací hodiny

Postup:

1) Za domácí úkol zadáme žákům zjistit, jaký je obecný význam slova „ghetto“, v jaké souvislosti byl používán v době 2. světové války a v jakém je používán dnes.

2) Na začátku hodiny během řízeného rozhovoru úkol zkontrolujeme (část města vymezená pro různě definovanou minoritu, pro židy za 2. sv. války, mezistupeň mezi svobodou a vyhlazovacími tábory, dnes nejčastěji označení pro sociálně vyloučené lokality).

3) Pustíme video, rozdáme text, necháme jej žáky přečíst a ujistíme se, že všemu rozumí.

4) Předložíme žákům jednoduchou schematickou mapu obce, v níž žijí, a vyzveme je, aby do ní zakreslili oblast odpovídající 2,5 % velikosti obce a spočítali, kolik obyvatel by v ní žilo (počet musí odpovídat 30 %). Mapu konkrétní obce musí do PL doplnit učitel.

5) Do PL odpoví žáci na následující otázky:

a) Představte si, že žijete v ghettu, které jste nakreslili. Jak by to poznamenalo váš život? Kam byste se nedostali? O co byste přišli?

b) Žijete vně ghetta – jak byste se v takovém případě cítili? Vadilo by vám to? Napadají vás způsoby, jak obyvatelům ghetta pomoci?

c) Jakou motivaci měli povstalci ve varšavském ghettu?

d) Je něco, kvůli čemu byste byli ochotni jít bojovat, i když by bylo skoro jisté, že přitom zahynete?

e) Vzpomenete si na další příklady z historie? (Např. Jan Hus, Jeroným Pražský, parašutisté, kteří zabili Reinharda Heydricha, …, židovští povstalci ve vyhlazovacích táborech Sobibor a Treblinka atd.)

6) Odpovědi na otázky a), b) a c) shrneme během řízeného rozhovoru, otázky d) a e) necháme žáky zodpovědět doma, následující hodinu je prodiskutujeme a odpovědi se souhlasem žáků vyvěsíme na nástěnce.

Reflexe:

Probíhá během aktivity několikrát formou diskuse, závěrečná v bodě 6.


Kapitolu Den prvního odporu ve varšavském ghettu z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/786786/den-prvniho-odporu-ve-varsavskem-ghettu-18-leden včetně příloh.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf289 kBMetodika pro učitele k tisku
pdf212 kBPracovní list
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám