Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Vysílačky

Ikona zkusenost
Autor: Milena Zikešová
Anotace: Žáci si v hodinách matematiky zahrají na řidiče, kteří pomáhají při kalamitě – nejezdí vlaky. Procvičují si početní operace v daném oboru.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
  3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a početní operace » 1. období » provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
  2. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a početní operace » 1. období » řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: žáci: penál a obyčejná tužka, pero; učitel: vysílačka (hračka), popř. mobilní telefon
Klíčová slova: motivační hra, aktivizace v hodinách matematiky, propojenost poznatků s praxí, početní představy, netradiční matematická rozcvička, sčítání do 5, rozvoj paměti

Cíl výuky:

Zvyšování úrovně matematické gramotnosti.

Pravidla hry

„Haló, haló,“ hlásí se dopravní dispečink. „Volám všechny řidiče osobních aut, kteří nám mohou pomoci. Potřebujeme každého řidiče, prosíme o pomoc!“

„Řidiči, připravte si vysílačky!“ (Žáci si vezmou do ruky penál, který představuje vysílačku.)

„Vysuňte antény, buďte připraveni na příjem.“ (Žáci vysunou obyčejnou tužku z penálu – představuje anténu.)

„V noci foukal silný vítr, stromy popadaly na koleje, vlaky nemohou vyjet. Potřebujeme rozvést všechny lidi do zaměstnání. Voláme řidiče osobních aut, kteří mají v autě 5 míst k sezení. Vaše auta budou plně obsazena, využijeme každé místo.“

Nyní učitel vysílačkou volá všechny žáky/řidiče. Každý odpovídá, plní úkol.

Volám řidiče Marka: „Marku, v autě jede taťka, mamka a ty. Kolik lidí můžete rozvést?“ (5 – 3 = 2)

Volám řidičku Aničku: „Aničko, ve vašem autě jede babička. Kolik lidí může rozvést?“ (5 – 1 = 4)

Takto pokračujeme, až se vystřídají všichni řidiči. Řidiči si mezi sebou kontrolují odpovědi. Volím situace podle reálného světa žáků, tzn. konkrétní jména sourozenců atd.

Když se vystřídají všichni řidiči/žáci, ohlásím: „Záchranná akce ukončena, všichni pasažéři byli rozvezeni do zaměstnání. Děkuji za pomoc. Ukončuji vysílání, stáhněte antény, vypněte vysílačky.“

Reflexe:

  • Hra je vhodná na počátku školní docházky, žáci si rádi zahrají reálnou situaci.
  • Rozvíjíme matematickou gramotnost, numeraci v oboru do 5.
  • Důležitá je pomoc ostatním, zdůraznění důležitosti každého řidiče, který pomohl.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 06. 04. 2011
Zobrazeno: 4757krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.16665

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZIKEŠOVÁ, Milena. Vysílačky. Metodický portál: Články [online]. 06. 04. 2011, [cit. 2020-02-18]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZMD/10795/VYSILACKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 06. 04. 2011 16:27
Akční hra má šanci děti zaujmout a poskytne jim také informace o rodině kamarádů.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 06. 04. 2011 16:27
Žáci si v hodinách matematiky zahrají na řidiče, kteří pomáhají při kalamitě - nejezdí vlaky. Procvičují si početní operace v daném oboru.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.