Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Jak si uděláme zeměkouli

Ikona inspirace
Autor: Milena Lukešová
Spoluautor: Jana Blažková
Anotace: Článek uvádí inspirace z knihy Mileny Lukešové Jak si uděláme zeměkouli. Odkazuje na různé webové stránky, které je možné využít ve výuce nejen předmětů z oblasti Člověk a svět.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 2. období » vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období
  2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé a čas » 1. období » využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: výtvarná výchova, literatura, kniha, prvouka, Sluneční soustava, planety, Země, ilustrace, přírodověda, portálkniha, Člověk a svět

Knihy Mileny Lukešové jsou na prvním stupni ZV jedny z nejvyužívanějších.

Její kreativita je pro pedagogy inspirativní a dětem otevírá dveře fantazie. 

V nakladatelství Portál vyšla v roce 2012 drobná publikace  Jak si uděláme zeměkouli, jejíž neodmyslitelnou součástí jsou ilustrace Kataríny Ilkovičové. Možná si někteří ještě pamatují na první vydání této knihy. Komu se kniha kdysi dávno do rukou nedostala, má nyní příležitost si ji přečíst a případně použít ve výuce.

 

Na našem portále najdete spoustu konkrétních aktivit pro různé věkové kategorie, které doplní četbu knihy.  Můžete se zaměřit na Slunce a sluneční soustavu a náměty najdete zde:

Můžete zůstat nohama na Zemi:

Samozřejmě je spousta interaktivních stránek pro děti v angličtině. Vybírám ty, které můžete využít i pro mladší děti:

Animací je také plno:

Dále se můžete naučit či zopakovat si časové údaje, měřit vzdálenosti, pozorovat dění na zahradě, hrát si na planety, pouštět draky, vyrábět spirálu, která se točí díky teplému vzduchu atd. Tahle knížka je plná námětů téměř k celé oblasti Člověk a jeho svět.

Současně není možné pominout i kvality textu - můžeme si hrát jen tak se slovy jako autorka, můžeme zabrousit i do literární teorie, doplňovat příběh, hledat rýmy a nejen to. Docela určitě využijete výtvarný potenciál knihy - nejen k modelování z různých materiálů včetně přírodnin, ale i malování vesmíru či vzduchu pomocí bublifuku, různých otisků, frotáže, vyrábění koláže, fotografování, kresbě linií. 

Malá ochutnávka je v přílohách. Dobrou chuť!


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Jak si uděláme zeměkouli.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 18. 04. 2013
Zobrazeno: 13677krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
LUKEŠOVÁ, Milena. Jak si uděláme zeměkouli. Metodický portál: Články [online]. 18. 04. 2013, [cit. 2019-08-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZMC/17327/JAK-SI-UDELAME-ZEMEKOULI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.