Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Přepište scénář

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Marek Mičienka
Anotace: Lekce zaměřená na problematiku product placementu, tj. formy reklamy, při níž je konkrétní výrobek nebo služba umístěna do filmu nebo pořadu, který sám o sobě nemá reklamní charakter.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Mediální výchova » interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
 2. Základní vzdělávání » Mediální výchova » kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Pracovní listy, ukázka z filmu ke stažení na www.ceskatelevize.cz/specialy/kraskavnesnazich/video
Klíčová slova: mediální výchova, Člověk a společnost, média, Výchova k občanství, mediální sdělení
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Reklama má nejrůznější formy. Barevné inzeráty v novinách a časopisech, spoty přerušující či oddělující pořady v televizi, billboardy u silnic, firemní značky na mantinelech stadionů, možná i nevyžádané letáky ve schránce nebo barevný balón vznášející se nad městem. Reklamy se ale čím dál častěji objevují také v pořadech samotných. Čím dál oblíbenější je například metoda „umisťování produktu", tzv. product placement, do televizního pořadu či filmu. Jde o někdy účinnější, a v jistém smyslu i nebezpečnější a manipulativnější prostředky propagace určitého výrobku. Jeho síla spočívá zejména v tom, že na první pohled jako reklama nevypadá.

Víte, jakým autem jezdí James Bond, jaké nosí hodinky a čím se holí? Neměli jste někdy chuť si takový výrobek koupit? Pokud ano, pak na vás product placement zapůsobil přesně podle představ jeho tvůrců. Umisťování značek či konkrétních výrobků na filmové plátno je zvyk oblíbený zejména ve Spojených státech, nevyhýbá se nicméně ani starému kontinentu. Diváka příliš neruší, výrobce propaguje svou značku a filmař získá peníze na film.

Cílem této lekce je uvědomění si product placementu, tj. formy reklamy, při níž je konkrétní výrobek nebo služba umístěna do filmu nebo pořadu, který sám o sobě nemá reklamní charakter. Na konkrétních příkladech si žáci nejprve uvědomí tuto formu reklamy. V další části si sami zkusí zařadit vhodným způsobem nějaký výrobek do vybraného filmu.

Kráska v nesnázích

V úvodu lekce shlédnou žáci trailer z filmu Kráska v nesnázích, který si lze stáhnout z webových stránek filmu na www.ceskatelevize.cz/specialy/kraskavnesnazich/novinky (v sekci VIDEO ukázka Ráno).

Po ukázce se ptejte:

 • Co jste viděli?
 • O čem film vypráví?
 • Všimli jste si na ukázce něčeho zajímavého?

Při druhém sledování ukázky budou mít žáci za úkol psát si jména všech značek (produktů), které se v ukázce objevily.

 • Jaké produkty (značky) jste v ukázce zaregistrovali?
 • Všimli jste si jich i při prvním zhlédnutí filmu?
 • Jsou tyto značky v ukázce náhodou?
 • Proč se v ukázce objevily zrovna tyto značky?
 • Vzpomenete si na nějaký film, kde se objevily značky nějakých výrobků?
Co je to product placement

Po úvodní části můžete na tabuli napsat spojení „product placement" a zeptat se žáků, co si pod tímto spojením představí. Problematiku je pak možné shrnout podle přílohy Co je to product placement. V této části by mělo především zaznít, že product placement znamená takovou formu reklamy, při níž je konkrétní výrobek nebo služba vědomě umístěna do filmu nebo pořadu (či na fotografii), který sám o sobě nemá reklamní charakter.

Přepište scénář

Rozdělte žáky do skupin a rozdejte jim pracovní listy Přepište scénář I. a Přepište scénář II. Mají se zamyslet nad tím, jaký produkt by mohl být zařazen do popsané scény. Skupiny by se měly pokusit produkt do filmu i vhodným způsobem zařadit, tj. přepsat scénář tak, aby se ve scénce produkt nějakým způsobem objevil nebo zaznělo jeho jméno. Scénky mohou jednotlivé skupiny přehrát spolu s vhodně umístěným produktem.

Po přehrání jednotlivých scének srovnejte:

 • zda je propagovaný výrobek vhodně vybrán
 • zda se jeho cílová skupina shoduje s cílovou skupinou filmu
 • zda je propagovaný výrobek zařazen v pozitivních souvislostech (vytváří pozitivní image)
 • zda propagovaný výrobek pomáhá řešit nějaký problém (nejlépe hlavního hrdiny)
 • zda je v ději umístěn přirozeně - nenabízí se samoúčelně

Na závěr můžete žákům říct, že scény pocházejí z českých filmů.

Domácí úkol

Při příští návštěvě kina si zkuste všímat výrobků a značek, které se ve filmu objevují. Které z nich nejsou ve filmu náhodou? Můžete použít příklady filmů v pracovní listě Co je product placement.

Příklady product placementu v českých filmech:

 • Rafťáci (Seznam, Kinder Bueno, Sprite)
 • Snowborďáci (Burton, Ferrero, Želetavské sýrárny)
 • Jak básníci neztrácejí naději (Starobrno, Teta, Wella, Mazda, Komerční banka)
 • Jak se krotí krokodýli (Coca-cola, Mentos, Centrum, Mitsubishi)
 • Kameňák 3 (JVC, Puma, Plzeňské pivovary, Samsung)
 • Všechno nejlepší! (Evropa 2, AAA, Diesel)
 • Účastníci zájezdu (Arginmax, Vodafone)
 • Doblba! (Nokia, Renault, Karlovarské minerální vody)
 • Post coitum (Durex, Whirlpool, Telila, časopis Spy, Avon, Seznam, Panasonic...)
Citace a použitá literatura:
[1] - [cit. 2009-07-27]. Dostupný z WWW: [Pracovní listy, ukázka z filmu ke stažení na www.c...].  
[2] - [cit. 2009-07-27]. Dostupný z WWW: [www.rozumetmediim.cz].  
[3] - BURTON, G.; JIRÁK, J. Úvod do studia médií. Brno : Barrister&Principal, 2001.  
[4] - JIRÁK, J.; KÖPPLOVÁ, B. Média a společnost. Praha : Portál, 2003.  
[5] - MIČIENKA, M.; JIRÁK, J. et al. Základy mediální výchovy pro učitele. Praha : Portá, 2007.  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 12. 06. 2008
Zobrazeno: 24610krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MIČIENKA, Marek. Přepište scénář. Metodický portál: Články [online]. 12. 06. 2008, [cit. 2020-07-03]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZM/2381/PREPISTE-SCENAR.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.