Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Kompetence komunikativní > Procházka Prahou. Několik zastavení k moderním...

Ikona prakticky

Procházka Prahou. Několik zastavení k moderním dějinám

Ikona zkusenost
Autor: Marcela Svejkovská
Anotace: V článku popisuji vycházku po několika pražských místech spjatých s moderními dějinami. Realizovala jsem ji s tercií a kvartou víceletého gymnázia, kdy studenti provázeli studenty. Protože jsme se tematicky dotkli obou totalit, hlavním pedagogickým očekáváním pro mne bylo to, zda si mladí lidé uvědomili, jak křehká, vzácná a nesamozřejmá je svoboda.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Občan, občanská společnost a stát
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Exkurze
Nutné pomůcky: Nejsou potřeba.
Klíčová slova: svoboda, totalita, vycházka, moderní dějiny, exkurze

Cíl výuky:

Studenti se mohou (dobrovolně) stát průvodci svých spolužáků. Předpokladem k tomu je jejich domácí příprava. Při procházce nás čekalo několik zastavení, kde si děti mohly historii takřka „osahat“ v terénu. Myslím, že vlastní spoluúčast na přípravě programu a to, že se pohybují přímo na místech, která jsou se zmiňovanými událostmi spjata, dává naději na to, že si vše lépe zapamatují, a zejména se budou s probuzeným zájmem dále ptát a hledat odpovědi.

1. zastavení – u Černínského paláce, se zaměřením na osobu ministra zahraničí Jana Masaryka 

Autor díla: Marcela Svejkovská


2. zastavení
 – v Loretánské ulici čp. 179 – pamětní desky dvou významných žen, které zde žily: Alice Masarykové a Marcie Davenportové

Autor díla: Marcela Svejkovská


3. zastavení
 – u hradčanského „Domečku“, místa spojeného s neskutečnou krutostí a nespravedlností

Autor díla: Marcela Svejkovská


4. zastavení
 – výstava Příběh Charty 77

Zde několik referátů:

The Plastic People of the Universe

Okolnosti vzniku Charty 77

Ivan Martin Jirous

Dana Němcová

Václav Havel

Autor díla: Marcela Svejkovská

Skvělá výstava Charta Story bohužel už byla ukončena, ačkoliv její tvůrci usilovali o to, aby se stala trvalou expozicí. 

Každý učitel dějepisu si ale jistě v Praze najde místo, které bude moci využít k připomínce protikomunistické rezistence (u domu v Ječné ul. 7, kde žili Němcovi, u hrobu Jana Palacha na Olšanských hřbitovech, Palacha a Josefa Toufara mohou vzpomenout u budovy bývalého sanatoria v Ledererově ul., u Arcibiskupského paláce, kde byl internován kardinál Josef Beran, a tak podobně.)

5. zastavení – u Lennonovy zdi

Autor díla: Marcela Svejkovská


6. zastavení – 
na Kampě u Werichovy vily

Autor díla: Marcela Svejkovská


7. zastavení – 
v Památníku obětí heydrichiády v pravoslavném Chrámu sv. Cyrila a Metoděje

Reflexe:

Dle zpětné vazby od účastníků i samotných průvodců se exkurze povedla a všechny procházka bavila. Získali další informace o období heydrichiády, symbolicky se poklonili sedmi statečným klukům, kteří v kryptě položili své životy. Na několika místech se dozvěděli o krutém zacházení s čsl. občany v období komunistické totality. Zaměřili jsme se na příklady odporu a boje za svobodu. 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 26. 02. 2019
Zobrazeno: 2318krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SVEJKOVSKÁ, Marcela. Procházka Prahou. Několik zastavení k moderním dějinám. Metodický portál: Články [online]. 26. 02. 2019, [cit. 2020-09-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZM/21779/PROCHAZKA-PRAHOU-NEKOLIK-ZASTAVENI-K-MODERNIM-DEJINAM.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 26. 02. 2019 09:21
Velice často slyšíme, že se učitelé vyhýbají nejmodernějším dějinám. Učitel se totiž dostává na tenký led pamětnického období. Proto každý příspěvek, který otevírá toto téma, zasluhuje pozornost a ocenění. A právě forma vycházky po místech "kudy kráčely dějiny" může být vhodným způsobem, jak umožnit žákům přímý kontakt s minulostí.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.