Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Jak velké to je?

Ikona inspirace
Autor: Jakub Holec
Spoluautor: Pavlína Holcová
Anotace: Aktivita se zaměřuje na záznam a porovnávání velikostí lidským okem nepozorovatelných objektů. Žáci přitom využívají názorného webu, na kterém jsou jednotlivé mikroskopické objekty vyobrazeny na hlavičce špendlíku. Žáci si pozorované objekty zakreslují a odhadují jejich velikost s využitím jednoduchého měřítka. Na závěr reflektují výsledky své práce a toho, co se v rámci aktivity naučili.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Praktické poznávání přírody » aplikuje praktické metody poznávání přírody
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: mikroorganismy, buňka, bakterie, pozorování, roztoči
Vazby článku:
Tento článek navazuje na téma článku: Buňka v práci

Popis aktivity:

Žáci pracují ve dvojicích či malých skupinách a společně zkoumají, jak velké jsou objekty, které se nacházejí na hlavičce špendlíku o velikosti necelé 2 mm. Využijí při tom web https://www.cellsalive.com/howbig_js.htm. Úkolem bude do tabulky (viz. příloha) zakreslit vyobrazené objekty a porovnat je z hlediska jejich velikosti, přičemž budou odhadovat jejich délku (v milimetrech, mikrometrech a nanometrech). Pro odhad jim poslouží měřítko, které je součástí animace.

Protože na uvedeném webu jsou uvedené porovnávané objekty v angličtině, bude úkolem žáků přiřadit uvedená anglická slova k jejich českému významu. Aktivita zároveň počítá s tím, že žáci využijí dostupné informační zdroje k dohledání toho, co představuje jim dosud neznámý pojem.

Porovnávané a zakreslované objekty:

 • lidský vlas (human hair)
 • roztoč prachový (dust mite)
 • pilové zrno rostliny ambrozie (ragweed pollen)
 • lymfocyt (lymphocyte)
 • krevní destičky (red blood cells)
 • kvasinka (baker´s yeast)
 • bakterie E. coli
 • stafylokok (staphyiococcus)
 • virus Ebola
 • rhinovirus

Žáci v několika větách písemně shrnou, co pozorovali a co se během aktivity naučili.

Komentář:

Žáci se názorným způsobem seznamují s abstraktními objekty a jejich reálnou velikostí. Přitom pracují s číselnou osou, která jim pomáhá v odhadu velikostí vyobrazených objektů. Zároveň v dostupných textech samostatně vyhledávají informace za účelem vysvětlení jim dosud neznámých pojmů.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf490 kBtabulka – Jak velké to je?
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 25. 11. 2019
Zobrazeno: 684krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HOLEC, Jakub. Jak velké to je?. Metodický portál: Články [online]. 25. 11. 2019, [cit. 2020-02-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZLB/22284/JAK-VELKE-TO-JE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.