Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Třídění odpadů (NJ)

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Hana Foltová
Anotace: Seznámení dětí s tříděním odpadů a ekologickým chováním; osvojování si základních principů chování člověka k přírodě, nastavení pravidel, konfrontace se současností, diskuse a hra.
Podpora výuky jazyka: Němčina
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
  2. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 1. období » pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
  2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Základy ekologie » uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Další cizí jazyk
  2. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
  2. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Ekosystémy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: Igelitový sáček pro každého žáka, různé druhy odpadů podle počtu žáků, medaile skřítků Ecobies, pracovní listy, veselé obrázky – modely 4 kontejnerů – žlutý, zelený, modrý, šedý s nápisem příslušného druhu odpadu, nálepky pro každého žáka s označením 1 druhu odpadu.
Klíčová slova: CLIL, ekologie, odpady
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
<h3>Příprava:</h3> <p>Na větší část tabule napíšeme nadpis UMWELTSCHUTZ a pod něj magnetem připevníme několik obrázků ilustrujících chování člověka v přírodě. Kontejnery rozmístíme do rohů třídy.</p> <p>Na část tabule napíšeme novou slovní zásobu:</p> <p>der Abfall, der Müll, die Verschwendung;<br />der Abfalleimer, der Mülleimer, die Mülltonne;<br />das Papier, der Kunststoff, das Glas, das Metall, der Restmüll, der Sonderabfall, die Sammelstelle;<br />trennen, sortieren, sammeln, auswerfen</p> <h3>Popis činnosti:</h3> <p><strong>Úvod hodiny:</strong></p> <p><em>Ich begrüsse euch in unserem ersten Umweltschutzunterricht! Aber! Wer weiss was der Umweltschutz heisst? Was betrifft das? Sehen wir uns das hier an!"</em></p> <p>Necháme děti posadit se na zem před tabuli, společně se podíváme na dané obrázky a ptáme se, co děti považují za dobré a špatné - vytvoříme dva sloupce, do kterých děti postupně roztřídí obrázky.</p> <p>Vedeme krátkou diskusi, učitel klade otázky k obrázkům v němčině, děti mohou odpovídat česky, postupně doplňujeme jejich věty německými výrazy tak, aby si je děti opakovaly a tím postupně zafixovaly.</p> <p>Vysvětlíme krátce a dvojjazyčně, čím se ekologie zabývá - doplňujeme v maximální možné míře řečí těla.</p> <p><strong>Nové pojmy:</strong></p> <p>Seznámíme se s novými slovíčky ze seznamu - ukazujeme předměty, děti slovo opakují; slovesa předvedeme pohybem, děti opakují, pantomimicky ztvárňují s námi.</p> <p><strong>Hra:</strong></p> <ul type="disc"> <li>ukážeme druhy barevných kontejnerů ve třídě - vysvětlíme, kam patří jednotlivé odpadky;</li> <li>děti si vylosují nálepky s nápisem, přilepí si je na tričko;</li> <li>na pokyn učitele - <em>"Ich werfe den Abfall in die Mülltonne"</em> -<em> </em>se děti musí zařadit do správného rohu, do správné popelnice;</li> <li>kontrola - učitel se ptá: <em>"Wer bist du?"</em> žáci odpovídají: <em>"Ich bin Kunststoff, Ich bin gelb."</em></li> </ul> <p><strong>Pracovní listy:</strong></p> <p>Rozdáme pracovní listy - žáci vybarví správnou pastelkou kontejnery a přiřadí k nim jednotlivé odpadky - seznamují se s psanou formou německých slov.</p> <p><strong>Praktické cvičení -"Der Test der Ecobies Elfen":</strong></p> <p>Povíme dětem krátký smyšlený příběh o Eko-skřítcích zvaných Ecobies, kteří dohlížejí na to, kdo se jak chová k přírodě. Skřítci hodné lidi obdarovávají krásou, rozkvetlými květinami apod. Pro následující aktivitu motivujeme medailí těchto skřítků, kterou nám „poslali pro nové učně"...</p> <p>Rozdáme dětem igelitové tašky. Na jednu hromádku vysypeme všechny připravené odpadky. Postupně si každý z hromady vybere podle pokynů učitele odpadky do své tašky: <em>"Jetzt nimm etwas, was aus Glas hergestellt ist."</em></p> <p>Jakmile mají všichni svou tašku připravenou, vyrazíme na procházku - najít v okolí školy kontejnery pro třídění odpadu. U kontejneru necháme děti postupně vyhodit své odpadky - oceníme skutek medailí skřítků. (V případě, že se v okolí nenacházejí kontejnery, upravíme aktivitu pro třídu - z krabic si vyrobíme své vlastní veselé popelnice.)</p> <p><strong>Výtvarná část:</strong></p> <p>Po návratu do třídy můžeme plynule navázat hodinou Výtvarné výchovy s tématem Svět očima dětí.</p> <p>MEIN ERSTES UMWELTSCHUTZBUCH</p> <p>Žáci přeloží na polovinu papír formátu A3. Vytvoří tak knížku skřítka Ecobieho. Na její přední a zadní stranu, případně dovnitř, namalují dva obrázky:</p> <p>Jak by svět vypadal, kdybychom se k němu nechovali ohleduplně;<br />Jak by vypadal perfektní svět.</p> <p>Do vzniklé složky pak můžeme v budoucnu zakládat veškeré pracovní listy týkající se Ekologické výchovy.</p> <h3>Příloha:</h3> <p>Příloha č. 1: <a href="file:///D:/www/data/3-2-1.pdf" target="_blank">Pracovní list pro žáka</a></p> <p><strong> </strong></p>
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc18170 kBPracovní list pro žáka
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 15. 09. 2009
Zobrazeno: 5933krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FOLTOVÁ, Hana. Třídění odpadů (NJ). Metodický portál: Články [online]. 15. 09. 2009, [cit. 2020-08-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZL/6585/TRIDENI-ODPADU-NJ.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Eva ČubováVloženo: 10. 04. 2010 12:30
Wohin möchten Sie alte benützte Frauen werfen? Welche Farbe soll die Mülltonne haben, Frau Lehrerin?
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.