Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Montessori: Náměty pro matematiku

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Aisis o.s.
Anotace: V příspěvku naleznete dva inspirativní náměty, jak zatraktivnit výuku matematiky na 1. stupni. Uváděné aktivity jsou zaměřené na procvičování číslic i jednoduchých početních operací a na měření délky. Zároveň je u žáků rozvíjena pozornost, trpělivost, pečlivost a schopnost spolupráce s ostatními spolužáky.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a početní operace » 1. období » řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
 2. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Závislosti, vztahy a práce s daty » 1. období » popisuje jednoduché závislosti z praktického života
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: skleněné kamínky nebo knoflíky, pracovní listy, sešity, psací potřeby, karton, provázek, krejčovský nebo skládací metr, encyklopedie nebo učebnice s vyobrazením zvířat
Klíčová slova: rozvoj myšlení, Matematika a její aplikace

Náměty pro výuku, které vznikly ve třídě Montessori v Kladně vycházejí ze zájmu žáků všechno si vyzkoušet, osahat a změřit. V popisovaných aktivitách měří třeba délku velryby, slona či zajíce nebo nahrazují číslice kamínky. Inspiraci najdete v následujících metodikách:

Počítání do 10 až 20 - měření a porovnávání délky zvířat

Předmět

Matematika

Téma

Počítání do 10 až 20

Pojmy, znalosti

 • číselný symbol a množství
 • početní operace

Dovednosti

 • trpělivost
 • pozornost

Forma práce

 • společně v kruhu

Pomůcky dětí

Předem připravit

 • barevné podložky, na každé zřetelný číselný symbol, např. 1 - 10
 • stejné skleněné kamínky, knoflíky apod. - přesně tolik, aby se dalo dát na každý kruh potřebné množství kamínků (pro kruhy s čísly 1 - 10 tedy 55 kamínků)
 • příjemnou hudbu

Průběh činnosti

 • učitel rozdá dětem z přesného množství kamínků tak, aby měly přibližně stejně
 • uprostřed kruhu jsou na zemi podložky s číslicemi např. 1 - 10
 • děti chodí přikládat své kamínky k číselným symbolům tak, aby vždy bylo v kruhu jen jedno, mohou přidávat kamínky postupně nebo najednou, mohou dát všechny na jeden nebo na několik kruhů
 • když jsou všechny kamínky přiloženy, vyzveme děti, aby je v duchu přepočítaly, a pokud jejich počet nesouhlasí s číslicí, aby chybu opravily

Obměny:

 • místo číselných symbolů příklady na sčítání, odčítání, násobení, dělení

Doporučení

 • podložky můžeme připravit v různých obměnách - jako listy a přikládat na ně dřevěné berušky jako mošničky a přikládat mince nebo korálky apod.
 • důležité je naučit děti chodit do kruhu postupně, necpat se, nepředbíhat, ale zase nečekat na „postrkování" učitelem - vystihnout ten správný okamžik

 

Předmět

Matematika

Přírodověda

Téma

Měření a porovnávání délky zvířat

Pojmy, znalosti

 • metr, centimetr
 • délka
 • sestavit pořadí délky

Dovednosti

 • spolupráce
 • pečlivost

Forma práce

 • práce ve dvojicích
 • volný prostor (tělocvična, chodba)

 

 

Pomůcky dětí

 • pracovní list k doplňování údajů, sešit, pero, měřidlo (krejčovský metr, skládací, pásmo), provázek, karton
 • encyklopedie nebo učebnice, kde jsou vyobrazena zvolená zvířata

Předem připravit

 • obrázky vybraných druhů zvířat nalepených na destičce z plastu nebo tvrdém kartonu
 • k destičce připevníme provázek tak dlouhý, jak je ve skutečnosti zvíře veliké a provázek na destičku namotáme
 • je potřeba mít nejméně tolik zvířat, kolik bude dvojic
 • připravit pracovní list - tabulku k zapisování jmen zvířat a naměřených délek
 • kontrolní vyplněné tabulky měření a porovnání délek

Průběh činnosti

Dvojice:

 • dvojice dostane destičku se zvířetem
 • najde si v učebnici přesný název, zapíše do tabulky
 • společně rozmotá celou délku provázku, změří a zapíše
 • postupně změřit délku všech zvířat
 • společné prezentace naměřených délek, oprava chyb

Každý:

 • do svého sešitu seřadit a zapsat zvířata od největšího k nejmenšímu
 • kontrola

Doporučení

 • podle věku a schopností dětí připravit měření na celé metry, nebo na metry a centimetry, nebo (také pro malý prostor) jen na centimetry nebo cm a mm
 • vhodné je pokračovat v tématu také v přírodovědě a ve výtvarné výchově
 • ověřeno na tématu „kytovci" (vzdálenosti 2 - 26 metrů)
 • provázek je třeba zvolit takový, který se nenatahuje, nezamotává a netřepí

Příspěvek vzniknul v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 21. 01. 2008
Zobrazeno: 11763krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
O.S., Aisis. Montessori: Náměty pro matematiku. Metodický portál: Články [online]. 21. 01. 2008, [cit. 2019-11-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZKC/1895/MONTESSORI-NAMETY-PRO-MATEMATIKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.