Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Čtenářský deník v aplikaci OneNote

Ikona prakticky

Čtenářský deník v aplikaci OneNote

Ikona inspirace
Autor: Jan Šindelář
Anotace: Příspěvek uvádí možnost využití aplikace OneNote, která je k dispozici v rámci balíčku služeb Microsoft Office 365. Tato aplikace je hojně využívána jako poznámkový blok, ve školní praxi je možné využít tuto aplikaci i k tvorbě čtenářského deníku.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 2. období » rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Mediální výchova » kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Aplikace OneNote
Klíčová slova: čtenářský deník, OneNote, dotyková zařízení

Čtenářský deník. Pro některé rodiče a přátele školy možný přežitek, ale i s tímto je možné bojovat. V dnešní době, kdy výpočetní technika vládne světem a žáci mají k dispozici různé možnosti aplikací, je možné při psaní čtenářského deníku využít aplikaci OneNote, která je k dispozici v rámci školní licence sady Microsoft Office 365. OneNote funguje jako poznámkový blok, do kterého je možné zapisovat cokoli. Naprosto jednoduché je sdílení obsahu vyučujícímu. Psaní čtenářského deníku přes tuto aplikaci bych doporučil nejdříve na konci třetí třídy. Ideálně pro čtvrtý a vyšší ročník. Je zapotřebí, aby žáci měli alespoň nějaké dovednosti práce s počítačem, případně s dotykovým zařízením. Práci jako takovou považuji za zpestření toho, jak vytvářet čtenářský deník, jelikož pro některé žáky je psaní čtenářského deníku otrava.

Jak na to?

Nejtěžší je vždy překonat počáteční obavy a ostych z něčeho nového. Na začátku práce s aplikací je důležité žákům pečlivě vysvětlit, jak se v ní pracuje. Ideálně ukázat nějaký již vytvořený zápis v aplikaci a vysvětlit žákům, jaké funkce mohou využít. Přípravě samotné ukázky je třeba věnovat velikou pozornost, abychom předešli zbytečným problémům. Po přečtení samotné knihy žáci vytvoří zápis v aplikaci. Aplikace je velmi podobná textovému editoru. Je zde tedy možné využívat různé funkce, které aplikace nabízí. Psaní strukturovaného textu, kdy je možné vybírat různé fonty písma, velikost písma, různé typy nadpisů, barevné písmo apod. Dále je možné přímo v aplikaci kreslit a přidávat další obrázky. Kromě obrázků mohou žáci vkládat i zvukový záznam, který si mohou samostatně nahrát. Další možností je i vkládání videozáznamů, různých tabulek, příloh, internetových odkazů apod. Žákům předkládám osnovu, kterou využívají při psaní jednotlivých zápisů do deníku. 

Osnova:

  1. Název knihy
  2. Autor, ilustrátor
  3. Krátký obsah
  4. Vlastní náhled na knihu (líbila, nelíbila…)
  5. Obrázek

Po zpracování zápisu v aplikaci žáci jednoduše vytvořený deník nasdílí s vyučujícím. Výhodou je – pokud škola pracuje s Office 365, kdy žáci i pedagogové mají zřízené školní účty, se kterými pracují – sdílení s vyučujícím. Žáci si pouze vyberou pedagoga, se kterým chtějí čtenářský deník sdílet. Vybraný pedagog ihned po sdílení vidí, že má žák čtenářský deník vypracovaný. Pro pedagoga je práce s touto aplikací také velmi snadná a výhodná. Učiteli stačí pouze přístup do Office 365 a v aplikaci OneNote se k veškerým informacím dostane. Není třeba nosit stohy sešitů. Pokud je třeba, můžou žáci exportovat zápisy jak do Wordu, kde se dají dále upravit, tak i do formátu PDF.

Resumé:

Z mého pohledu se jedná o velmi zajímavou aplikaci, která je snadno využitelná v hodinách českého jazyka. Žáci to – podle mého soudu – cítí jako posun kupředu. Po přečtení knihy mohou pracovat s dotykovým zařízením, případně s počítačem, a rozvíjí tak své kognitivní dovednosti, které mohou následně potřebovat při dalším studiu. Jako plus vidím i to, že čtenářský deník nezabírá fyzicky tolik místa. Je možné veškeré zápisy ukládat jak na cloudové uložiště, které je v rámci Office 365 pro žáky a pedagogy k dispozici zdarma, tak i na pevný, případně externí disk. Po zavedení této aplikace ve třídě se mi již nestalo, že by někdo čtenářský deník neodevzdal. Žáci sami za mnou přišli, že je psaní a vytváření čtenářského deníku baví, a někteří začali tvořit a odevzdávat deníky navíc i mimo termíny odevzdání. Doufám, že jim toto nadšení vydrží i nadále.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc1571 kBOneNote
Odstranitpdf263 kBOneNote
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 25. 03. 2019
Zobrazeno: 2254krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠINDELÁŘ, Jan. Čtenářský deník v aplikaci OneNote. Metodický portál: Články [online]. 25. 03. 2019, [cit. 2020-09-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21929/CTENARSKY-DENIK-V-APLIKACI-ONENOTE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 25. 03. 2019 09:33
Článek informuje o možnosti, jak zapojit aplikaci OneNote do výuky ČJL, konkrétně do přípravy čtenářského deníku. Práce s textovým editorem, úprava textu, formátování či vkládání obrázků, zvuků a videí jsou činnosti, které mnozí žáci postrádají. Inovované RVP pro oblast ICT také počítá s tím, že se práce s textovým editorem přesune do předmětu ČJL. Přesto se domnívám, že všechny uvedené dovednosti by žáci mohli stejně dobře trénovat na přípravě referátu z prvouky či vlastivědy, neboť z didaktického pohledu neshledávám na čtenářském deníku (v podobě autor, krátký obsah, líbil x nelíbil) významná pozitiva. Pokud máme z našich žáků vychovávat zkušené čtenáře, nepotřebujeme, aby nám přepisovali příběh někoho jiného, ale naším cílem by mělo být, aby si na text udělali vlastní názor, příběh reflektovali (dopisem hlavní postavě, zamyšlením, zda by se v podobné situaci zachovali stejně aj.), řekli, proč je příběh oslovil, a případně svá tvrzení dokázali na ukázce z textu.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.