Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > E-book Climate zones

E-book Climate zones

Pomůcky: učebnice, knihy, notebooky, internet, globus, encyklopedie, slovníky, mikrofon, skener, interaktivní tabule, Chekhov Story Author – aplikace Microsoft – store – volně ke stažení.

Metody a formy práce: myšlenková mapa, práce ve skupinách, sledování pořadu v anglickém jazyce k tématu podnebné pásy, pracovní list, nahrávání v jazykové laboratoři.

Úvod a motivace: v českém jazyce a literatuře jsme si povídali o knihách – vznik knihy, různé podoby a žánry knih – využití knih z třídní knihovny – autor, ilustrátor, návrh na vytvoření vlastní e-knihy. 

  • Třída je rozdělena na skupiny – každá skupina zpracovává jeden podnebný pás formou myšlenkové mapy offline, možno využít myšlenkovou mapu online. Děti využívají k vyhledávání informací učebnice, encyklopedie a informace z internetu.
  • Jednotlivé skupiny prezentují ostatním své poznatky. Děti si tyto poznatky zaznamenávají do připraveného pracovního listu.
  • Žáci zhlédnou video v anglickém jazyce o podnebných pásech.

Každá skupina pomocí slovníku nebo internetového překladače překládá slova ze svého podnebného pásu do anglického jazyka. A tvoří jednoduché věty s využitím vazby there is, there are, slovesa be a have got.

  •  Děti z jednotlivých skupin malují s využitím vodových nebo temperových barev nebo kreslí voskovými pastely rostliny a zvířata z daného klimatického pásu.
  •  Žáci s pomocí pedagoga skenují obrázky a vkládají je i s textem do aplikace na tvoření e-knihy Chekhov app.
  •  Děti se učí text z připravované knihy v anglickém jazyce, nahrávají se a procvičují si výslovnost v jazykové laboratoři. Po procvičení jednotlivě nahrávají text do e-knihy.

Závěr: v českém jazyce a literatuře jsme si knihu prohlédli a přečetli a poslechli na interaktivní tabuli. Knihu jsme si i vytiskli. Společně jsme diskutovali o knihách klasických a elektronických – výhody, nevýhody, mám rád, upřednostňuji. Zhodnotili jsme naši společnou práci na knize. Aktivitu jsme zpracovávali asi týden.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf1159 kBE-book
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám