Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Činnostní a občanské kompetence > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Činnostní a občanské kompetence > > > > > > > > > > > > > > > Ředitel a střední management školy: Popis...

Ředitel a střední management školy: Popis pracovního místa středního managementu školy

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Irena Trojanová
Ukázka z knihy nakladatelství Portál poskytuje informace o pracovním místě středního managementu školy. Pro ředitele základních i středních škol může ukazovat cestu k využití potenciálu pedagogických pracovníků, kteří do této kategorie spadají.

Následující ukázka popisu pracovního místa je pouze inspirativní a je nutné ji upravit pro potřeby konkrétni školy.

Střední management školy řídí a vede členy svého vzdělávacího týmu (popř. jiného týmu) a je zároveň členem širšího vedení školy. Za svou činnost odpovídá zástupci ředitele (ZŘ) a následně řediteli školy (ŘŠ).

Pravomoci:

 • účast na schůzkách širšího vedeni a předání informací z těchto schůzek členům týmu;
 • svoláni schůzek vzdělávacích týmů (minimálně třikrát za rok);
 • po dohodě s ostatními vyučujícími určení vedoucího akce v rámci vzdělavacího týmu (projektu, soutěže, výjezdu), který nese odpovědnost za celou akci (naplánovani, realizaci, vyhodnocení);
 • řešení problémů vzniklých v rámci týmu;
 • návrh a vedení projektů v rámci týmu;
 • uvádění začínajících nebo nových učitelů – členů týmu – do praxe;
 • spolupráce s vedením školy na hodnocení a následnem odměňování členů týmu;
 • podílení se na výběru vzdělávacích akcí pro členy týmu.

Oblasti činnosti:

 • plánování:
  • plán akcí na daný školní rok;
 • plán kontrolní činnosti:
  • kontrola hodnocení žáků členy týmu – ŽK, písemné práce, sešity;
  • hodnocení členů týmu – hospitace vedoucího týmu, kontrola písemností;
  • vzajemné hospitace členů týmu;
 • plán schůzek vzdělávacího týmu;
 • organizování:
  • organizování nebo předání odpovědnosti a pravomoci za akce (projekty,
 • soutěže, výjezdy);
  • využití intranetu pro řízení činnosti svého týmu;
 • vedení porad;
 • účast na přijímacích pohovorech nových zaměstnanců;
 • kontrola:
  • uskutečňování a vedení záznamů podle plánu kontrolní činnosti;
  • vedení pohospitačních pohovorů (vlastní i vzájemná kontrolni činnost);
  • na základě kontrolní činnosti vytváření podkladů pro hodnocení pracovníků;
 • řízení úprav školního vzdělávacího programu podle aktuální potřeby.

Povinnosti:

 • přeposlání zápisu ze schůzky vzdělávacího týmu v elektronické podobě ŘŠ (průběžně);
 • předložení podkladů pro výroční zprávu ŘŠ (do 30. 6.);
 • upravení oblasti ŠVP nebo upravení tématických plánů ZŘ (do 30. 6.);
 • plán kontrolní činnosti na daný školní rok ŘŠ (do 10. 9.);
 • vyhodnocení plánu kontrolní činnosti ŘŠ (do 31. 1. – 1. pololeti, a do 30. 6. – 2. pololeti);
 • plán akcí na školní rok ZŘ a ŘŠ (do 10. 9.).

Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Ředitel a střední management školy.

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek