Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Činnostní a občanské kompetence > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Činnostní a občanské kompetence > > > > > > > > > > > > > > > Rok s krtkem: Jak krtek a ostatní zvířátka...

Rok s krtkem: Jak krtek a ostatní zvířátka pomáhali zajícovi postavit nový domeček

Informativní příspěvek
Autor Miroslava Sloupová
Kniha Miroslavy Sloupové obsahuje 23 kapitol, ve kterých jsou podrobně rozpracovány náměty pro práci s dětmi předškolního (případně mladšího školního) věku. Na pohádkách o krtkovi a jeho přátelích, které slouží jako úvodní motivace, jsou postaveny další aktivity - diskuse, artikulační a grafomotorická cvičení, rébusy, didaktické hry, vytvarné činnosti či pohybové hry.

Poslech úvodní pohádky
Hodnocení jednání postav a děje dětmi i učitelkou.

Stavíme zajícův domeček
Postavíme domeček pro další zajíčky. Při poslechu pohádky jste viděli, jak se domeček staví. Učitelka přinese do kruhu podložky z polystyrenu a stavební materiál – silné i slabé větvičky, větvičky jehličnatého stromu, na kolečka nařezanou větev (na stůl a židle), listy a suchou trávu na zajícovu postel. Většinu těchto věcí si nasbíráme při pobytu venku. Děti se rozdělí do skupin. Učitelka znovu předvádí stavbu domečku a děti ji ve skupinách napodobují – staví domečky.

Jak si zvířátka měnila domeček
Děti si rozeberou kolečka z umělé hmoty (pomůcka na cvičení). Položí si je na zem někde v prostoru herny. Budou to jejich domečky. Na povel učitelky: Zvířátka, vyměňte si své domečky! děti vybíhají ze svého domečku a hledají si jiný prázdný. Jde o obdobu hry Na škatulata.

Kdo bydlí v domečku
Děti zůstávají v domečcích z předešlé hry. Krtek (učitelka s loutkou) obchází domečky. Před každým domečkem zazpívá větu: „Domku, domečku, kdo v tobě bydlí?“ Děti odpovídají také zpěvem (melodii si děti vymýšlejí): „V tomto domečku bydlí Janička Nováková.“

Kreslíme si: V jakém domě bydlím já
Jak vypadal zajícův domeček, už víme. Jak vypadá dům, kde bydlíš ty? Rozhovor s dětmi, v jakém domě bydlí – rodinný dům nebo panelový dům. Pozorování obrázku rodinného domu a panelového domu – jak se liší? Černým fixem děti kreslí na tuhý bílý papír o formátu A5 rodinný dům. Na papír A4 panelový dům. Vysvětlíme si pojmy na šířku, na výšku.

Zajíc kupuje nábytek
Když měl zajíc domeček postavený, uvědomil si, že uvnitř nemá žádný nábytek. Sedl si před nový domeček a byl znovu smutný. „Co budu dělat?“ Kolem letěla moudrá sova a ta zajícovi poradila, aby si zašel do města a v obchodu s nábytkem si koupil vše, co bude k bydlení potřebovat.
Děti stojí u učitelky: „Zajíc šel do obchodu s nábytkem a koupil tam židle. Kupte si je také!“ Děti běží k některé židli ve třídě a stopnou si k ní.
„Zajíc šel do obchodu s nábytkem a koupil tam postel. Kupte si je také!“
Děti běží k některé postýlce v ložnici a stoupnou si k ní. Učitelka jmenuje další nábytek ve třídě a děti si k němu jdou stoupnout.

Přichází návštěva
Do nového zajícova domečku přicházelo na návštěvu mnoho zvířátek, aby si ho prohlédlo. Učitelka určí, kdo bude představovat zajíce. Děti se rozdělí do skupin. Ve skupině si každý vybere nějaké zvíře, které bude představovat. Skupina přijde k zajícovu domečku (prostor v herně vymezený provazem). Každý zajíce pozdraví, představí se mu, podá mu ruku a obejme ho. Zajíc návštěvu pohostí sušeným ovocem.

Velké pexeso
Děti se rozdělí do dvou skupin. Děti z první skupiny si sednou na koberec a učitelka jim rozdá obrázky nábytku (dvě děti mají vždy stejný obrázek). Děti z druhé skupiny jsou hráči pexesa. Kdo z nich je na řadě, vyzve dvě děti z první skupiny, aby řekly název nábytku, který mají na obrázku. Uhádnutá dvojice si jde sednout stranou. Hra pokračuje, dokud nejsou odhaleny všechny děti z první skupiny. Potom se skupiny vymění.

Ubrus pro zajíce
Aby se zajícovi v domečku ještě více líbilo, vyrobíme mu barevný ubrus. Děti se rozdělí do skupin. Pracují na koberci přikrytém igelitem. Každá skupina dostane čtverec látky (vyřazené dětské prostěradlo), na který děti obtiskují své prsty namočené do temperových barev nebo obtiskují barvou natřená bramborová tiskátka.

O perníkové chaloupce
Učitelka převypráví dětem zkrácenou pohádku O perníkové chaloupce. Děti pohádku zdramatizují (zapojí se všechny děti – kromě hlavních postav budou ostatní představovat stromy v lese).

Perníčky pro perníkovou chaloupku
Čím vším mohou být perníčky ozdobené, aby nám chutnaly? V miskách jsou připravené mandle, hrozinky, lentilky, cibule, česnek. Děti vzorky postupně ochutnávají a vyloučí nevhodné potraviny. Popisují tvar mandle, hrozinek a lentilek a kreslí si je prstem do vzduchu. Perníčky si nakreslíme. Děti dostanou bílé tuhé papíry o formátu A6 se zaoblenými rohy – neozdobené perníčky. Nejprve si voskovými pastely nakreslí ozdoby (mandle, rozinky, lentilky). Rozložení ozdob záleží na fantazii dětí. Pak celý „perníček“ přetřou hnědou barvou – pečeme perníček. Nakonec perníčky nalepí na chaloupku, kterou nakreslily některé děti s učitelkou černým silným fixem při ranních hrách na balicí papír formátu A1.

Relaxace: V pekárně perníčků
Děti si lehnou na koberec. Učitelka nakape do misky aromalampy vhodný esenciální olej a lampu zapálí.

Stavíme si domeček
„Postavte si domeček!“
radil nám náš dědeček.
„Nejdřív stěny postavíte,
potom dveře zavěsíte.

Ještě okna a pak střechu.
A zahrádku pro potěchu.
A v ní bude plno kvítí!“

Nad hlavou nám slunce svítí.
Dáme se hned do práce,
po ní bude legrace.
(ruce spojené nad hlavou – střecha domu)
(ťuknutí prstem do spánku)
(předpažení rukama, naznačení stěn domu)
(oběma rukama děti ve vzduchu nakreslí velký obdélník)

(ruce spojené nad hlavou)
(poskakování na místě, ruce v bok)
(stoj, ruce vzpažené nad hlavou, kývání celým tělem)

(stoj, ruce v bok, záklon hlavy)
(ruce pokrčit v loktech, „ukážeme svaly“)
(ruce v bok, otočka dokola)

Skládání fotografií
Děti sedí ve skupinkách na koberci. Skupiny dostanou jednu rozstřihanou fotografii, na které je zachycena některá místnost třídy. Děti fotografii složí a místnost pojmenují (herna, ložnice, umývárna, jídelna, šatna). Složenou fotografii nalepí na papír a v dané místnosti ji porovnávají se skutečností.

Na nábytek
Připodobnění nábytku k tónům. Postel (nejnižší – hluboký tón), židle (vyšší – střední tón), skříň (nejvyšší – vysoký tón). Reakce na tóny: jakmile děti uslyší melodii pro postel, lehnou si; po zaznění melodie pro židli si sednou; při zahrání melodie pro skříň děti stojí, ruce vzpažené nad hlavu. Po krátkém upevnění těchto reakcí chodí děti v kruhu, prochází se po třídě. Jakmile uslyší příslušný tón, zareagují na něj pohybem.
Obměna: hra Na židle. Každé z dětí si vezme svou židličku a postaví ji do kruhu. Děti chodí v kruhu kolem židlí. Učitelka hraje melodie pro postel, skříň. Jakmile zahraje melodii pro židli, děti si sednou na nejbližší židli v kruhu. Učitelka odebere jednu židli. Na koho při dalším kole židle nezbude, sedne si stranou, až zůstanou jen dva hráči.

Zařízení našeho domova
Děti sedí v kruhu na polštářcích. Uprostřed kruhu jsou obrázky nábytku. Jak si zajíc zařídil svůj domeček? Stačilo by nám to? Prohlížíme si jednotlivé druhy nábytku a určujeme, k čemu nám slouží a do které místnosti v bytě bychom je umístili. Nakreslete si doma s rodiči místnost, ve které pobýváte nejvíce. Přinesené obrázky si prohlížíme. Děti říkají, proč nakreslily zrovna tuto místnost. Obrázky pověsíme na nástěnku.

Zdobíme si židličku
Ze samolepicích tapet různých barev si děti vystřihnou kolečka, čtverečky, proužky atd. a nalepí si je do nějakého obrazce na svou židličku.

Stavíme si malé, větší a velké domečky
Děti sedí v kruhu na polštářcích. Učitelka ukáže dětem čtverec (malý, větší, největší) a trojúhelník (malý, větší, největší).
Co bychom mohli z těchto tvarů postavit? Přiložením čtverce a trojúhelníku vznikne domeček. Postupným skládáním jednotlivých dílů si děti vyvodí, že např. velký čtverec nepatří k malému trojúhelníku. Přiložením odpovídajících tvarů vznikne malý, větší, velký domeček. Seznámení s pojmenováním jednotlivých tvarů – trojúhelník, čtverec.
Každé z dětí pak dostane papírový čtverec v jedné z velikostí a hledá po třídě k němu vhodný trojúhelník. Děti potom pokládají svůj domeček na určené místo (je zde položený např. velký domeček). Děti se tak rozdělí do tří skupin. Z jejich domečků vznikne město, pro které děti vymyslí název.

Na domečky
Děti pozorují na magnetické tabuli tři typy domečků – nízký, střední, vysoký. Předvedou si je pohybem. Nízký – sed, ruce spojené nad hlavou (střecha), střední – podřep, ruce spojené nad hlavou, vysoký – stoj, ruce spojené nad hlavou. Učitelka k tomu hraje tóny hluboké, střední, vysoké.
Děti chodí, běhají v kruhu. Jakmile uslyší tón hluboký, střední či vysoký, zastaví se a znázorní příslušný domeček.

Zdobíme domeček z krabice
Děti se rozdělí do skupin. Každá skupina má před sebou velkou krabici (velké krabice získáme ve větším obchodu, kde se jich rádi zbaví), do které učitelka předem vyřezala otvory (okna, dveře). Děti si krabice vyzdobí kresbou barevnými fixy, temperovými barvami, nastřihanými samolepicími tapetami, nastřihanými záclonami. U dveří, kde si děti nakreslí kolečko (jako zvonek), se všichni podepíší (učitelka rozdá dětem kartičky s jejich jmény napsanými velkými tiskacími písmeny).

Pozorování mateřské školy zvenku
Děti stojí venku před mateřskou školou, učitelka drží před dětmi fotografii mateřské školy ve formátu A4 a společně s dětmi porovnává fotografii se skutečností. Upozorňuje na výšku budov, uspořádání spojovací chodby, počet oken, na výšku a druh staveb v okolí mateřské školy.

Skládanka mateřské školy a jejího okolí
Po návratu zvenku děti s učitelkou opět pozorují fotografii. Uděláme si svou, mnohem větší fotografii.
Samotnou mateřskou školu děti skládají z nakreslených (černým fixem) částí, které učitelka schovala po třídě. Pro každého je určena jedna část. Děti, které už nějakou část našly, se vracejí k opravdové fotografii a hledají na ní tu svou nalezenou část. Celou nakreslenou a poskládanou mateřskou školu děti nalepí na balicí papír. Nakonec děti nalepí už předtím nakreslené a vystřižené domy (kresba: V jakém domě bydlím já) a auta (den předtím dostaly úkol si je doma vystřihnout s rodiči z časopisů – upozornit na velikost) a vytvoří tak okolí mateřské školy. Kdo chce, nakreslí do školní zahrady stromy a děti.

Výroba dárků pro exkurzi po MŠ
Dnes půjdeme na návštěvu do kuchyně, prádelny a do ostatních tříd ve školce.
Když jdeme někam na návštěvu, je hezké přinést malý dárek. Vyrobíme obrázek. Kdo ho dostane, pověsí si jej na stěnu, a když půjde kolem a podívá se na něj, vzpomene si na nás.
Děti mají na stolečkách bílý tuhý papír formátu A6, na který nakreslí černým fixem svůj obličej, postavu.
Obrázek opatří rámečkem z lepenky, jejž učitelka předem vyrobila.

Exkurze po MŠ
Děti navštíví paní kuchařky v kuchyni. Děti se představí a učitelka představí paní kuchařky. Podle možností si prohlédnou zařízení kuchyně s výkladem paní kuchařky, zazpívají písničku, část dětí předá dárky. Podobně probíhá návštěva v prádelně, ve třídách.


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Rok s krtkem.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek