• respektovat pravidla;
 • reagovat na pokyn učitelky;
 • být ohleduplný k ostatním.
 • Časový rozsah: Krátkodobé, dílčí - 0,5 hodiny
  Věková skupina: 5 - 6 let" />
 • respektovat pravidla;
 • reagovat na pokyn učitelky;
 • být ohleduplný k ostatním.
 • Časový rozsah: Krátkodobé, dílčí - 0,5 hodiny
  Věková skupina: 5 - 6 let" />
 • respektovat pravidla;
 • reagovat na pokyn učitelky;
 • být ohleduplný k ostatním.
 • Časový rozsah: Krátkodobé, dílčí - 0,5 hodiny
  Věková skupina: 5 - 6 let" /> Můj kamarád tma

  Zobrazit na úvodní stránce článků

  Na začátek článku

  Ikona prakticky

  Můj kamarád tma

  Ikona inspiraceIkona kratkodobe
  Autor: Tereza Čunátová
  Anotace: Charakteristika: Námět na usnadnění odstraňování strachu ze tmy, prostorová orientace, orientace v prostoru prostřednictvím smyslů, vztah k handicapovaným lidem.

  Očekávané výstupy:

  • respektovat pravidla;

  • reagovat na pokyn učitelky;

  • být ohleduplný k ostatním.

  Časový rozsah: Krátkodobé, dílčí - 0,5 hodiny

  Věková skupina: 5 - 6 let
  Podpora výuky jazyka:
  Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
  2. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
  Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair
  3. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.)
  Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
  Průřezová témata:

  Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

  Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
  Organizace prostorová: Specializovaná učebna

  Naše školka navštěvuje pravidelně každou středu tělocvičnu v Bugi-Fitu. Máme zde možnost poznat a děti naučit něco nového. Na začátku hrajeme několik her na zahřátí, posléze máme lehkou rozcvičku, po níž následuje cvičení v družstvech, ve dvojicích, s nářadím atd. Na řadu přijdou i hry na přání dětí a na závěr relaxace. A právě při relaxaci mě napadla jednoduchá hra.

  Po cvičení si děti lehly na podložky a já zhasla světlo. Tělocvična se ponořila do úplné tmy a já se stala světluškou. Jen malým světýlkem mobilního telefonu jsem svítila na strop, procházela jsem mezi dětmi a jako světluška jim vyprávěla příběh o klidné noci v lese, o stezce odvahy a o noční obloze.

  Dětem se vyprávění natolik líbilo, že jsme si na stezku odvahy museli zahrát. Rozsvítila jsem světlo a poslala děti na druhou stranu tělocvičny. Když byly na místě, opět jsem zhasla. Děti se proměnily v noční stopaře a měly mne v té tmě najít. Sem tam jsem vydala zvuk, abych jim hledání ulehčila. Našlapovaly jako myšky a opravdu každé dítě se o splnění úkolu snažilo ze všech sil. Po chvilce hledání jsem se proplížila ke světlu a rozsvítila. Děti si promnuly oči a jen s lítostí se mne ptaly, kde jsem se schovávala.

  Od té doby tuto hru zařazujeme na závěr každého cvičení. Dětem se velmi líbí, protože se v ní učí orientaci ostatními smysly, jako je sluch, hmat a případně čich.

  Anotované odkazy:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
  Přiřazené DUM:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
  Přiřazené aktivity:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
  V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
  Napište nám
  INFO
  Publikován: 14. 09. 2007
  Zobrazeno: 9350krát
  Hodnocení příspěvku
  Hodnocení týmu RVP:
  Hodnocení článku : 0

  Hodnocení uživatelů:
  Hodnocení článku :
  Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

  zatím nikdo Hodnocení článku : 5
  zatím nikdo Hodnocení článku : 4
  zatím nikdo Hodnocení článku : 3
  zatím nikdo Hodnocení článku : 2
  zatím nikdo Hodnocení článku : 1
  Jak citovat tento materiál
  ČUNÁTOVÁ, . Můj kamarád tma. Metodický portál: Články [online]. 14. 09. 2007, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/POL/1587/MUJ-KAMARAD-TMA.html>. ISSN 1802-4785.
  Licence Licence Creative Commons

  Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


  Komentáře
  Příspěvek nebyl zatím komentován.
  Vložit komentář:

  Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.