Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Já mám koně

Ikona inspiraceIkona lekce
Autor: Zdeňka Lufinková
Anotace: Charakteristika integrovaného bloku: Téma vychází z velkého zájmu dětí o koně. Prostřednictvím tematického celku se naplnilo jejich přání navštívit živé koně. Na přímé zážitky dětí navazují další aktivity. Získané poznatky a dovednosti jsou tak komplexnější a prakticky využitelnější.

Očekávané výstupy: Poznat prostředí, kde žijí koně, zajímat se o nové poznatky, umět se nebát vyslovit svá přání a pokládat otázky.

Časový rozsah: 4 - 5 dnů

Věková skupina: Děti od tří do sedmi let
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 3. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Exkurze

Cílem tématu je posilovat povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou přírodou. K zařazení tohoto integrovaného bloku do vzdělávacího obsahu ŠVP nás vedl značný zájem dětí koně.

Pedagogické záměry:

 • usilovat o rozšíření znalostí ze světa zvířat (koní)
 • poskytnout příležitost k jednoduchým pracovním úkonům
 • uplatnit předchozí poznatky dětí o životním prostředí v praktických činnostech
 • přiblížit dětem svět umění, uvést je do světa dospělých
 • zdokonalit výtvarné vyjadřování vlastních představ
 • posílit sounáležitost s kolektivem
 • navázat na předchozí zkušenosti z práce s literaturou
 • zopakovat si písně s danou tematikou
 • procvičit pohybové dovednosti dětí
 • rozvinout konstruktivní schopnosti
 • rozšířit slovní zásobu o nová slova
 • společně zformulovat přání
Co očekáváme?

Že se děti budou těšit na výlet ke koním, prožijí krásný den ve společnosti zvířat a lidí, kteří o ně pečují. Že se dokáží o své zážitky podělit mezi sebou i s rodiči a že je společný prožitek bude motivovat k výtvarným, konstruktivním, pohybovým, hudebním a pracovním činnostem. Dále že dokáží:

 • zvládnout překážkovou dráhu
 • orientovat se v prostoru podle zvuku
 • koordinovat činnost ruky a zraku
 • šikovně uplatnit jemnou motoriku
 • zformulovat otázky, přání, naučit se nová slova
 • přemýšlet, kreativně řešit situaci
 • tvořivě přistupovat k výtvarným a hudebním činnostem
 • vyvinout volní úsilí, být citlivý k přírodě a zvířatům
 • zorganizovat hru
 • zachytit skutečnost ze svého okolí pomocí výtvarné techniky
 • vnímat nebezpečí situace při kontaktu se zvířaty
 • využít obrazový materiál, encyklopedie

Ve stáji v sousední obci pracuje tatínek Lukáška. Ten mu někdy pomáhá a rád o tom vypráví dětem. Proto jsme se rozhodli přijmout pozvání a s celou třídou koníčky navštívit. Na návštěvu se musíme připravit:

 • zajímavosti o koních hledáme v encyklopedii a odborných časopisech
 • připravíme si výstavu z fotografií koní
 • v pohybové hře Na mláďátka si zopakujeme názvy mláďátek hospodářských zvířat
 • dětí drží obrázky zvířátek tak, aby je ostatní neviděly (jedna skupina obrázky dospělých zvířátek, druhá skupina jejich mláďátek); podle zvuků se dvojice hledají - maminka hledá mláďátko, mláďátko hledá maminku (bú, mé, mňau, haf, ihá)
 • postavíme si hospodářství, vyřešíme, která zvířátka lze dát k sobě do ohrady, kudy povede cesta na pastvu, kde uskladníme seno, aby nezmoklo, kde budeme čerpat vodu
 • potřebné doplňky ke stavbě, jako například žlaby, seník, vyrobíme z papíru, kůry, modelíny
 • zazpíváme si Já mám koně, zpěv doprovodíme hrou na ozvučná dřívka
 • postavíme si stáj (deky, Polykarpova stavebnice, slunečníky, závěsy)
Výlet do stájí

Na výlet se vhodně oblékneme - podle počasí ale i s ohledem na práci, která nás čeká. Ve stáji si prohlédneme koně, jejich výstroj. Budeme dodržovat pravidla, budeme poslušní a bez souhlasu dospělých nebudeme nikam vstupovat, ani na nic sahat.

Besedování - při rozhovoru s tatínkem Lukáška budou mít děti možnost zeptat se na vše, co je ze života koní zajímá. Ne všichni koně závodí, někteří pomáhají v hospodářství, v lese. Ochotně pomůžeme s úklidem stáje.

Na výlet ke koním budeme vzpomínat i další dny:

 • namalujeme si je, a to i na velký papír
 • zazpíváme si a zatančíme
 • koně si vymodelujeme
 • zahrajeme si na závodní koně a překonáme překážkovou dráhu na zahradě
 • ve stáji, kterou jsme si vybudovali, můžeme odpočívat, ale také si zahrát na indiány
 • živého koně si vzít do třídy nemůžeme, fotografie již máme, ještě si prohlédneme koně dřevěné, skleněné, kamenné (sošky), ryté do kovu, erby s hlavou koně
 • maminky nám dovolí na starší trička nakreslit koně, fixy na textil máme, trička si oblékneme na jarní výlet

Všichni okolo nás koníčky na tričkách uvidí. Hned budou vědět, že máme koně moc rádi a jsme kamarádi z jedné školičky.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 13. 09. 2007
Zobrazeno: 9875krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
LUFINKOVÁ, . Já mám koně. Metodický portál: Články [online]. 13. 09. 2007, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/POL/1584/JA-MAM-KONE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.