• vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluch, hmat, čich, chuť)
 • pojmenovat jednotlivé části těla, některé orgány a znát jejich funkce
 • rozlišovat aktivity, které podporují životní prostředí x které je mohou poškozovat
 • Časový rozsah: 3 týdny
  Věková skupina: 4 - 6 let" />
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluch, hmat, čich, chuť)
 • pojmenovat jednotlivé části těla, některé orgány a znát jejich funkce
 • rozlišovat aktivity, které podporují životní prostředí x které je mohou poškozovat
 • Časový rozsah: 3 týdny
  Věková skupina: 4 - 6 let" /> Jaký jsi?
  Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
  logo RVP.CZ
  Přihlásit se
  Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Činnostní a občanské kompetence > dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých,...

  Zobrazit na úvodní stránce článků

  Jaký jsi?

  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  Autor Pavlína Šimůnková
  Spoluautor: Věra Stehlíková


  Charakteristika integrovaného bloku: V tomto projektu bychom chtěli děti seznámit s vlastním tělem a smysly, které používají a využívají každý den. Tento projekt nabízí mnoho různorodých činností. Byl připraven pro třídu MŠ, kterou navštěvují děti bez poruchy komunikace, ale i sluchově postižené děti.
  Očekávané výstupy:

  • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluch, hmat, čich, chuť)
  • pojmenovat jednotlivé části těla, některé orgány a znát jejich funkce
  • rozlišovat aktivity, které podporují životní prostředí x které je mohou poškozovat

  Časový rozsah: 3 týdny
  Věková skupina: 4 - 6 let


  Hlavní cíle:

  • rozvíjet smyslové vnímání, pohybové a manipulační dovednosti
  • vést děti ke zdravým životním návykům a postojům
  • podporovat fyzickou i psychickou pohodu
  • chránit své zdraví

  Dílčí cíle:

  • uvědomění si vlastního těla
  • rozvíjení a užívání všech smyslů
  • osvojování si poznatků o svém těle
  • osvojování si poznatků a dovedností, které jsou důležité k podpoře a ochraně zdraví
  • vytváření zdravých životních návyků a postojů - zdravý životní styl
  • poznávání sama sebe
  • rozvíjení poznatků a dovedností, vyjadřování prožitků a dojmů
  • chápat, že lidé jsou různí a chovají se různě, snažit se porozumět jejich projevu
  • být samostatný při oblékání a svlékání

  Očekávané výstupy:

  • zvládat jemnou motoriku, ovládat koordinaci ruky a oka
  • zvládnout sebeobsluhu, hygienické návyky
  • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí
  • zachytit a vyjádřit své prožitky
  • dodržovat pravidla her a jiných činností
  • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik
  • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí
  • odstraňovat strach z lékařů

  Nabídka činností:

  • dopis nemocnému kamarádovi, kamarádce (děti diktují učitelce dění v mateřské škole, pod dopis se podepíší (jméno, značka nebo napodobí písmena svého jména napsaná učitelkou apod.), nakreslí obrázek pro kamaráda, dají do obálky, předají rodičům nebo odnesou na poštu
  • hra Na lékaře (ve spolupráci s rodiči nashromáždit zdravotnický materiál - lékovky, krabičky od léků, mastiček, obvazový materiál, recepty, teploměry, injekční stříkačky apod.), obohacení slovníku dětí o nová slova a pojmy: čekárna, ordinace, lékárna, operační sál, kosti, kostra, lebka, svaly, cévy, srdce, plíce, žaludek, pohlavní orgány; při hře využíváme obrázky lidské kostry - rentgen, lékař zakresluje nemocnou část těla - pravolevá orientace, uvědomění si částí těla, komunikace, návštěva u očního lékaře (čtení obrázků, číslic, písmen vzestupné velikosti P, L okem)
  • prohlížení encyklopedií a naučných knih s touto tematikou
  • obkreslování ležící postavy dítěte na velký formát, dokreslení orgánů - srdce, cévy
  • zpívání písně Hlava, ramena, kolena, palce, ztvárnění zpěve pohybem
  • zpívání písní Hlava, Každý mluví, tak jak umí, Nohy, Zlobidla
  • návštěva zubní lékařky v MŠ, názorná ukázka čistění zubů a praktické ověření, které potraviny jsou pro zdraví důležité (co se líbí a nelíbí zoubkům )
  • návštěva záchranné služby, prohlídka vozidel ZS, využití spolupráce s rodiči, způsob přivolání pomoci
  • smyslové hry (viz přílohy)

  Ochrana zdraví (myšlenková mapa podtémat):

  • zrak - návštěva očního lékaře, seznámení s hygienickými zásadami v péči o zrak, první pomoc při poranění oka, přezkoušení zraku (L, P oko, čtení ), ochrana před sluncem - sluneční brýle
  • hmat - ochrana, rukavice (před chladem, chemikáliemi, trny na zahrádce apod.), mytí rukou, ochranný krém na ruce
  • čich - čistění nosu (rýma ), zásady slušného chování, bezpečnost (cizí předměty do nosu nepatří)
  • sluch - přezkoušení sluchu (sluchadla), semafory - zvukový signál, bezpečnost pro slepce, cizí předměty do ucha, ochrana před chladem - čepice, ozdoba - náušnice, příjemné, nepříjemné zvuky, hlasitost (hudba)
  • chuť - ochrana, přiměřená teplota jídla (nespálit si jazyk), čištění zubů, přiměřené tempo jídla
  • slušné chování, pomoc blízkým - Co bys dělal, kdybys viděl, že babička na ulici upadla a nemůže vstát - jak přivolat pomoc

  HMAT

  Cíl - uvědomění si, co dokážeme rozpoznat hmatem, význam tohoto smyslu

  Co dokáží ruce:

  • hladit, tleskat, šimrat, plácat, pracovat, kreslit, psát, mávat, ubližovat, modelovat, řídit auto, vařit

  • ruce má pouze člověk, a tím se liší od zvířat (vyvinuli jsme se z opice, stejný úchop), zvířata mají tlapky, ryby ploutve, ptáci zobák, chobotnice chapadla, hadi nic, slon má chobot

  • dramatizace - ztvárnění sloního chobotu, jedna ruka se chytne za nos a druhá se provlékne, pozdrav chobotem s druhými dětmi, přenášení kostek na určené místo (přesvědčit se, že chobot je pro slona stejně důležitý jako pro člověka ruce)

  • grafomotorické cviky - v kruhu na zemi si děti prohlížejí svoje ruce, pozorují schopnost hýbat prsty, kroutit jimi apod.
   • šnek - ruka v pěst - ulita, palec - tělo šneka se vysouvá dopředu a ulita se přitáhne
   • motýl - spojit palce obou rukou, dlaně křídla
   • zajíc - pěst, ukazováček a prostředníček natáhnout - uši zajíce
   • had - celou paží
   • ryba - natažená dlaň - tělo ryby plave zleva doprava
   • pavouk - chůze všemi prsty po podložce
   • dalekohled - spojit palec s ostatními prsty (pro obě oči, pro jedno oko)
   • chůze člověka - ukazováčkem a prostředníčkem po podložce
   • hlava husy - celá paže, spojit natažené prsty s palcem
  • prohlížení ruky lupou - děti si samy ruku prohlížejí a zjistí, že ruce jsou pokryté jemnými chloupky, mají póry, žilky, záhyby, znaménka, pihy, prohlédnutí nehtů, dlaní a kůže na prstech - neopakovatelná znamení pro každého člověka (podle otisků prstů se pozná určitý člověk)

  • obkreslování dlaní na papír - pomoc učitelky, děti si dlaně vyzdobí - jedna ruka byla veselá, protože se o ni majitel dobře stará, druhá ruka byla smutná, protože... proč? (vymýšlení, jak můžeme ruce zanedbávat...)

  • obkreslování dlaně + předloktí - pomoc učitelky, děti si ruku rozdělí čarami tužkou + pravítkem na několik částí, ty pak vybarví barevnou tuší tak, aby vedle sebe neměly stejné barvy, ruku a dělící čáry pak děti obtáhnout černým fixem, ruku vystřihnou a nalepí na barevný papír

  • malování prstovými barvami, přímo na papír dokreslení básně zaměřené na ruce:

   To je táta,
   to je máma,
   to je dědek,
   to je bába,
   to je vnouček,
   malý klouček.

   První vaří,
   druhý smaží,
   třetí peče,
   čtvrtý krájí,
   pátý na peci se válí,
   volá na kamarády.

   Bříško kručí hlady,
   přineste mi kousek,
   já jsem malý mrňousek,
   hladový matlafousek.

  • nonverbální komunikace s partnerem:
   • hra Na potkávání - děti chodí po prostoru, každý svou cestičkou - procházka po městě, kde je mnoho lidí a kde potkají každou chvíli nějakého kamaráda, vždy, když si ho všimnou, tak ho pozdraví, ale ne slovem, jen gestem ruky (někomu stisknou ruku, někomu zamávají)
   • hra Na potkávání s obměnou - každý má vymyslet nějaký zvláštní pozdrav rukou, takový, jaký se normálně nepoužívá, a vždy, když se s někým potká, tak ho použije
   • hra Co nejvíce pozdravů - děti ve dvojicích mají za úkol vymyslet co nejvíce pozdravů - mávání prsty, dlaní, celou paží, různými směry, oběma rukama
   • hra Na zrcadla - dvojice stojí proti sobě, jeden je zrcadlo a druhý je vzor, ten předvádí rukama různé pohyby, zrcadlo se je snaží co nejpřesněji opakovat, za malou chvíli se oba vymění
   • hra Na zrcadla s obměnou - učitelka může vzor slovně vést - např. teď si můžeme před zrcadlem pohladit vlasy, cvrnknout se do nosu, vyhubovat zrcadlu...
   • hra Posílání zprávy - děti sedí nebo stojí v kruhu, drží se za ruce, jeden stiskem ruky druhému vyšle zprávu, ten ji zase stejným způsobem pošle dál; cílem je, aby zpráva objela celý kruh
   • hra My dáme ruku sem... - děti předvádějí to, co slyší:

    My dáme ruku sem,
    my dáme ruku tam,
    my dáme ruku sem
    a teď s ní zatřepem.

   • hra Na zakrývání - při relaxační hudbě; vybrané dítě si lehne na zem, ostatním rozdáme papírové kartičky, po spuštění relaxační hudby děti začnou zakrývat ležícího kamaráda papírovými kartičkami, nesmí se ho dotknout rukou, pouze papírovou kartičkou; postupuje se tak dlouho, dokud kamarád není úplně zakrytý - odebírání kartiček z těla kamaráda - pomalu, lehce, jemně. Po vysvobození řekne zakrývané dítě svoje pocity; tato hra vede ke zklidnění
  • reakce na pokyn pedagoga - učitelka říká části těla a ukazuje je na svém těle - děti opakují po ní a také ukazují; učitelka říká části těla a záměrně ukazuje jiné - děti by se neměly nechat zmást a měly by ukazovat správnou část těla

  • rozvoj zrakového vnímání - hra Na zrcadlová prasátka - k této hře musíme mít světelné podmínky, zrcátky hledáme sluneční paprsky a potom odrazy na koberci - prasátka

  • reakce na zvukový signál:
   • PH - děti běhají při hudbě po koberci, při ztlumení učitelka řekne část těla, kterou děti musí co nejrychleji položit na koberec (ruce, zadeček, ucho, záda, chodidla, kolena, rameno...), při zesílení hudby děti zase pokračují v běhu
   • PH - děti běhají při hudbě po koberci, např. na pokyn RAMENO musí udělat dvojici a dotknout se rameny (obměna: bříško, zadeček, koleno, loket, hlava, čelo, ucho...)
  • rozvoj hmatového vnímání:
   • hra: určení věci ve hmatové krabici, po hmatu poznat - nůžky, tužku, lžičku, papír, tužku, plast. talířek, kolíček na prádlo...
   • hra: jedno dítě si lehne pod kruh z látky nebo pod padák (zaujme tam nějakou polohu - na boku, na zádech, na břiše, se skrčenýma nohama...), ostatní děti ho zakryjí, jedno vybrané dítě má za úkol poznat pohmatem, jak kamarád leží, a zaujmout stejnou polohu - ostatní odryjí dítě pod látkou - konfrontace
   • hra: Auto v myčce - jedno dítě je auto, ostatní utvoří dvě řady, kleknou si čelem k sobě v odstupu asi jednoho metru - tvoří myčku; vybrané dítě se nejprve představí - jaké je auto, uvede značku, barvu... a řekne své požadavky - jak, čím a co přesně umýt, napastovat, vyluxovat apod., pak leze po kolenou od začátku řady do uličky a zařadí se mezi děti "do myčky"; děti svýma rukama auto co nejlépe, ale jemně umývají, na konci zákazník hodnotí práci v myčce, řekne co mu bylo příjemné a co nepříjemné
  • rozvoj pohybových dovedností - hra Šplháme na Sněžku - přes třídu navážeme svázaná lana a švihadla (cik cak), motivace: na horách je často mlha a my se musíme dostat na chalupu, která je pod Sněžkou, je špatně vidět (dítě dostane černé brýle) a ručkováním po lanech a švihadlech se musíme dostat až k cíli - ke Sněžce, méně zručným dětem dáme pomocníka, který je bude po cestě doprovázet a bude jim radit...

  Nač má člověk smyslů pět

  Nač má člověk smyslů pět?
  Aby mohl poznat svět.

  Hmatem pozná, co je hladké,
  chuť mi poví, co je sladké.

  Čich, ten vždycky vyzvoní,
  když mi něco nevoní.

  Zrak mi slouží ke koukání
  a sluch zase k poslouchání.

  Říkadlo pro prsty

  Rostl v lese strom,
  porazil ho hrom.
  Malík větve osekával,
  ukazovák do kup dával
  a ten dlouhý prostředník
  prodal kupu za pětník.
  Prsteníček našel šišku,
  smažil na ni doma jíšku
  a ten tlustý paleček
  sázel nový stromeček.
  Když dorostl strom,
  porazil ho hrom,
  palec větve osekával...

  Mytí

  Já se myju pětkrát denně,
  večer skočím do vany,
  zaplavu si jako štěně,
  čekají mě hajany.

  Umyju si krk i záda,
  aby tělo vonělo.
  Moje mamka mě má ráda,
  dá mi pusu na čelo.

  Před obědem

  Činily se prsty,
  tenký, dlouhý, tlustý...

  Pavlíček Palečků
  přeskočil vařečku
  a Míla Malíčků
  oběhl pokličku,
  Otík Ukazováčků
  olizoval omáčku,
  Pepík Prsteníčků
  přepral malou lžičku
  a Petr Prostředník
  vyšplhal na cedník.

  Činily se prsty,
  tenký, dlouhý, tlustý,
  a dvě líné dlaně
  dívaly se na ně.

  Hodnocení

  Celý týden se děti těšily na nové hry, bezvadně spolupracovaly a dodržovaly pravidla. Nejvíce se jim líbilo chytání zrcátkových prasátek, měli jsme štěstí, že nám svítilo sluníčko. Dobrá byla také práce s lupami.


  ZRAK

  Cíl:

  • osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví
  • osvojovat si poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí
  • vytvářet si zdravé životní návyky a postoje
  • chránit si zrak před vnějšími vlivy

  Plán činností k tématu:

  • zrcadla - děti představují zrcadlo, které odráží pohyby a mimiku člověka

  • pozorování lupou - její funkce

  • Při NH Na lékaře - přezkoušení zraku jako u lékaře (jedno dítě ukazuje, druhé říká, co vidí)

  • vyhledávání určitých předmětů v místnosti - podle barvy, tvaru, materiálu
   • Dívám se a vidím něco červeného (kulatého, dřevěného... později červeného a kulatého, dřevěného a kulatého...)
   • vyhledávání ukrytého předmětu, který schováme na viditelné, ale nenápadné místo; Na slepého králíčka - děti chodí po místnosti a hledají, kdo určitý předmět najde, sedne si na lavičku, nesmí kamarádům slovně napovídat
  • manipulace s magnety - použít magnety obyčejné, ale i ozdobné, které si děti přinesly z domova - tvary ovoce a zeleniny, autíčka..., magnety pak řadíme do zdánlivě stejnorodých řad, ve kterých má dítě najít jeden či více prvků odlišných barvou, tvarem nebo velikostí; nebo naopak dáme do řady další stejný prvek, pravidelně je střídáme; děti mohou vymýšlet i samy skupiny prvků, které se k sobě hodí podle určitého znaku

  • skládání stavebnic

  • skládání jednoduchých obrázků ze zápalek nebo špejlí - domeček, vlak, sluníčko; můžeme postupovat podle vzoru, diktátu nebo samostatně, můžeme připravit obrázky, ve kterých bude chybět jedna zápalka nebo špejle, dítě bude mít za úkol ji doplnit

  • skládání rozstříhaných obrázků - rozstříhané pohlednice, obrázky, později puzzle

  • didaktické hry:
   • vyhledávání dvojic stejných obrázků - použijeme obrázky ze hry Pexeso
   • spojování stejných prvků na obrázku čarou - pro starší děti např. spojování stejných tvarů, písmenek...
   • škrtání rozdílných prvků na obrázku - děti škrtnou prvek, který se do obrázku nehodí (např. mezi kruhy škrtnou čtverec...)
   • hledání rozdílů na dvou zdánlivě stejných obrázcích - co se změnilo, co je navíc, co chybí...
   • rozlišování, co nepatří do řady a je zrcadlově obrácené - domy s komíny (některý má komín vlevo, některý vpravo)
   • hledání cesty bludištěm
   • spojování teček podle předlohy, spojování číslic
   • nedokreslené obrázky - dítě říká, co na obrázku chybí, a dokresluje to, zpočátku použijeme úplný vzor, který pak zakryjeme a ukážeme nedokreslený
   • dokreslování půlených obrázků
   • co na obrázku přibylo - postupně malujeme obrázek, dítě musí najít, co jsme přimalovali, když se nedívalo
  • Kimovy hry:
   • dáme dítěti několik (maximálně 8) předmětů, sestavíme je do řady; dítě si má jejich umístění pamatovat; pak předměty pomícháme a dítě by je mělo sestavit znovu ve stejném pořadí jako předtím
   • požádáme dítě, aby si dobře prohlédlo, co je na stole, a aby si zapamatovalo co nejvíc věcí, pak věci schováme a dítě se snaží vyjmenovat co možná nejvíce věcí, které si zapamatovalo
  • Hledání rozdílů:
   • co se změnilo - (v místnosti, v oblečení...), čím menší je dítě, tím výraznější musí být změny, postupně můžeme měnit jen detaily
   • kdo chybí - děti zavřou oči, učitelka jedno z nich schová, ostatní hádají, kdo chybí
   • co zmizelo ze stolu - nepřekračujeme 8 předmětů, pokud dítě dělá chyby, napomáháme mu (k čemu se ten předmět používá...)
   • těsně před zahájením školy - hledání určitého velkého písmena v novinovém textu - označit ho fixem - dítě nemusí písmeno umět, hledá jen určitý tvar
  • Na němého - dítě hádá z pohybů rtů, které slovo říkáme (dospělý má před sebou řadu obrázků, které bezhlasně jmenuje

  • digitálním fotoaparátem vyfotografujeme oko, promítneme na televizní obrazovku - hádáme, čí to oko je (podle tvaru, barvy...), upozorňujeme na zvláštnosti oka, vysvětlujeme, proč máme řasy, slzné kanálky, podle předlohy kreslíme oko tužkou nebo rudkou

  • Na čápa - Čáp ztratil čepičku, jakou měla barvičku? - děti běží k určené barvě, kdo k ní doběhnout nestihne, je chycen

  • Chodím, hledám, co mám znát, pojď mi, Jirko, pomáhat. Do všech koutů zajdi, co je červené, hnědé, modré... najdi - vyzvané dítě vede učitelka na místo, kde je ve třídě předmět určené barvy

  • Na barevné domečky - děti se pohybují prostorem, na znamení si najdou svůj domeček - jednu z barevných obručí:
   • obměna a ztížení: při prvním hledání domečku si dítě najde obruč, která je jeho dům (byt), při dalším si najde jinou, která je jeho chata; je možno ztížit i dále - při třetím si najde opět jinou obruč, která je hotel - pak si musí vyhledávat z těchto tří stanovišť to, které učitelka určí (utíkáme domů, jedeme na chatu, jedeme na výlet do hotelu...)
  • Na veverčí ocásky - dětem uvážeme na ruku barevné šňůrky - ocásky, vyhledávají se ty, které mají na ruce šňůrky (mašličky) stejné barvy

  • Na mrkanou

  Hodnocení

  Nejvíce děti zaujala práce s fotoaparátem, pokoušely se přiřadit určité oko na TV k určitému dítěti (chtěla jsem vědět, proč je to právě toho určitého dítěte, jak to poznaly). Tuto činnost si samy děti ještě jednou později vyžádaly. Samy i organizovaly hry, např. Na slepého králíčka. Často si berou lupy a pozorují vše kolem sebe.


  SLUCH

  Cíl:

  Uvědomit si, jak je sluch důležitý, co dokážeme rozpoznat sluchem a jak jej chráníme. Vzhledem k integraci sluchově postižených dětí poznat i pomůcky, pomocí kterých děti slyší, seznámit se s jejich obsluhou, umět pomoci kamarádovi.

  Nabídka činností:

  • poznávání kdo má jaké uši - každé dítě dostane jedno plyšové zvířátko, v kruhu prohlížíme a popisujeme, jaké mají zvířátka uši (slon, pes jezevčík, foxteriér, kočka, myš, žirafa...), sledujeme velikost, umístění na hlavě, funkce (slon - odhánění much), porovnáváme, jaké uši mají lidé, prohlížíme si naučné knihy (ušní boltec jako mikrofon, zvukovod, bubínek)

  • rozvoj sluchového vnímání:
   • Hra na tělo - ozvěna: tleskáme, pleskáme, dupeme, luskáme prsty, hra na déšť
   • Poznáš, co dělám - hra s papírem (dětí jsou schoulené v klubíčku v kruhu na koberci), pohnu papírem, mačkám, trhám, šustím, stříhám, házím, houpu kočárkem, posunu kostku, závěs, židli..., pro ztížení - několik zvuků za sebou, sleduji, zda si děti zapamatují, jaké to byly zvuky a jejich sled
   • Najdi hrnec - dítě má zavázané oči a v ruce vařečku, uprostřed kruhu dětí je obrácený hrnec, jedno jej najde, vařečkou zaklepe, a tak najde poklad
   • Jdi za zvukem - děti se zavřenýma očima jdou za zvukem (ťukání lžičky o skleničku), nebo jednodušší varianta - v kruhu jde za zvukem jedno dítě, ostatní ho sledují a starají se o jeho bezpečnost
   • Naladěné skleničky - zahrajeme si lžičkou na prázdné skleničky (i když jsou stejné, znějí různě podle síly stěny), pak do skleniček dáme různé sloupce vody, zahrajeme a zkusíme naladit do-re-mi
   • Na slepou bábu - dítě se orientuje jen podle zvuků, které vydávají ostatní děti při změně polohy, dotkne-li se někoho, úlohy se mění
   • Pepíčku, pípni - na otázku se ostatní střídavě ozývají jen krátkým "píp", dítě se orientuje podle barvy hlasu i ostatních zvuků, pokud je někdo chycen, musí pípnout a dítě by mělo uhodnout, kdo to je
   • Všechno lítá, co peří má - podporuje sluchovou pozornost i pochopení obsahu
   • Hledání budíku v místnosti - podle tikotu děti hledají schovaný budík
   • Vyťukávání, vytleskávání rytmu písničky, říkadla
  • pohybová reakce na zvukový tón:
   • krátký, dlouhý tón, který dospělý vydá (píšťalka, flétna), dítě znázorní pohybem, dřep x stoj, tlesknutí x zamávání, bouchnutí míčem o zem x kutálení,
   • stoupání a klesání melodie vyjádřit pohybem (do dřepu nebo vstáváním, stavěním kostek na sebe nebo ubíráním)
   • poznat písničku podle melodie
   • rychlá a pomalá písnička - pohybově vyjádřit
   • Kdo tě volá, kdo tě budí (jedno dítě má zavázané oči nebo leží tak, že nevidí na ostatní; děti postupně po jednom k němu přistupují, pohladí ho a říkají stejnou větu - dítě hádá jména jen podle barvy hlasu)
   • nahlas, potichu, šeptem (v lese...)
  • posilování sluchové diferenciace
   • Samá voda, přihořívá, hoří (děti schovají v místnosti předem dohodnutý předmět, hledá ho dítě, které bylo schované za dveřmi, změnami hlasitosti mu ostatní pomáhají)
   • Co je v krabičce - do malých krabiček dáme různé předměty - korálky skleněné, dřevěné, rýži, hrách, kamínky, knoflíky, drobné těstoviny, dítě vidí, co je v krabičce, zkusí si zachrastit - pak krabičky zaměníme, dítě určuje podle zvuku obsah - zapojuje i hmat
   • zvuky stejné a podobné - děti dostanou tři předměty - dva stejné a jeden rozdílný - drátěnky, šátky, pastelky..., dospělý si připraví různé předměty vydávající zvuk (papír, igelit, hrubý papír, kousek dřeva, kamínky apod.), předvede dětem, jaké zvuky vzniknou, pak se děti nedívají a dospělý vyrobí dva zvuky, pokud jsou stejné, děti zdvihnou stejné předměty, byl-li každý jiný, vyberou předměty různé
   • Kolikrát písknu, tolikrát tleskneš:
    • dospělý vyluzuje různé zvuky, ale dítě reaguje pouze tehdy, ozve-li se dohodnutý zvuk
    • předem se dohodneme, co dítě udělá na určitý počet zvuků (písknutí, klepnutí, tlesknutí, 1x - poskočit, 2x - dřep, 3x - lehnout, postupně zrychlujeme)
    • určování zvuků v přírodě, na ulici...
   • zvukové pexeso

  Děti po 5. roce - nejen zvuky, ale i slovní podněty:

  • slovní řady - Šla babička do městečka, koupila tam ..., každý doplní jedno slovo: hrušku, hrušku a jablko, hrušku, jablko a švestku - můžeme počítat, kolik slov si zapamatujeme, dělat čárky apod.
  • V obchodě prodávají ..., Na zahradě roste ..., Když je nám zima, obleču si ..., Máma vaří polévku a dá do ní ...
  • dáme dítěti sadu obrázků, např. z pexesa, vyjmenujeme je, vytleskáme počet slabik, dítě pak hledá obrázek na určený počet tlesknutí
  • ze sady obrázků dítě vybírá slova začínající hláskou, kterou si domluvíme
  • ze sady obrázků dítě třídí slova na dvě odlišné hlásky
  • dáme na stůl sadu obrázků (6 - 8), dítě poslouchá, v jakém pořadí je jmenujeme, pak je ve stejném pořadí vybírá

  Akustická pozornost:

  • dospělý říká jednotlivá slova, je-li ve slově předem domluvená slabika, dítě tleskne, vyskočí, zamává... (dítě poslouchá, neodezírá)
  • vymýšlíme slova od jednoho slovního základu, počítáme, kolik jich najdeme, později říkáme slova od společného základu, dítě hledá, co mají společného
  • slovní kopaná na poslední slabiku (bota - tahá - hází...)
  • vymýšlíme slova na první slabiku, těžší - první písmeno
  • další hry - viz Logopedická prevence, s. 203

  CHUŤ

  Cíl:

  • poznat, že smyslem chuti je jazyk
  • seznámit se s názvy chutí
  • vytvářet zdravé životní návyky v péči o dutinu ústní

  Nabídka činností k tématu:

  • ochutnávání různých potravin se zavázanýma očima, slovní komentář určení chuti
  • jmenujeme názvy chutí (slaná, sladká, kyselá, hořká)
  • hledání protikladů (slaná - sladká, studená - teplá, tvrdá - měkká, řídká - hustá, málo - hodně, kyselá - sladká, uvařená - syrová, nakrájená - celá...)
  • návštěva zubní lékařky (správný kartáček, ukázka čistění zubů na maketě - krouživé pohyby, které z potravin jsou přátelé a nepřátelé zubů, třídit potraviny na zdraví prospěšné a neprospěšné, vybarvit na pracovním listě, praktické vyzkoušení čištění zubů za dozoru lékařky a sestry)

  ČICH

  Cíl:

  • správné dýchání
  • nádech a výdech nosem
  • hygiena

  Nabídka činností k tématu:

  • poznávání potravin, koření čichem, slovní komentář
  • nácvik nádechu nosem, výdech ústy i nosem - příklad Jede mašinka, nafukujeme balónek, cvičení v sedu skřižmo, v lehu na zádech
  • čistění nosu - jak správně smrkáme (co je rýma apod.)

  Integrovaný blok: Cesta plná hádanek

  Cíl:

  • základní seznámení se smysly a jejich funkcemi

  Pomůcky:

  • karta pro každé dítě se symboly pěti smyslů (oko - zrak, ucho - sluch, rty a jazyk - chuť, nos - čich, ruka - hmat)
  • pět barevných čtvrtek se symboly smyslů (žlutá - nos, zelená - oko, oranžová - ucho, červená - ústa, modrá - ruka)
  • pět stanovišť na stolcích v prostoru třídy označených barevnými symboly
  • kelímky s pastelkou stejné barvy
  • CD přehrávač + zvukový nosič
  • sluchové pexeso
  • lžička pro každé dítě
  • miska, 3 skleničky, nádobka se solí, půlka citronu, sladkosti

  Popis činností:

  Děti na začátku činností dostanou karty, seznámí se se symboly a s průběhem činností. V průběhu dopoledne postupně zvládají samostatně i ve dvojicích jednotlivá stanoviště, po splnění daného úkolu zakroužkují příslušnou barvou symbol smyslu.

  Sluch:

  • poslech CD - zvukové pexeso (děti přikládají barevné žetony na obrázky dle příslušného zvuku), hrají 4 děti u stolečku
  • sluchové pexeso (v osmi uzavřených krabičkách od filmů jsou vždy ve dvou stejné - jeden velký knoflík, 8 skleněných korálků, rýže, mák - děti se přesvědčí o obsahu sluchem a zrakem, poté přikládají na kartu s nakreslenými symboly krabiček dle zvuku, pro kontrolu je na spodní části krabičky nakreslen obsah)
  • po zvládnutí úkolů děti zakroužkují symbol na své kartě, vrátí krabičky zpět na stoleček

  Chuť:

  • ve třech skleničkách jsou sladká, slaná a citrónová voda, děti ochutnávají lžičkou, přikládají ke skleničkám sladký bonbon, misku se solí, půlku citronu, po kontrole odloží svoji lžičku mezi použité, zakroužkují pastelkou na své kartě symbol a změní stanoviště skleniček a potravin

  Čich:

  • ve čtyřech textilních pytlíčcích vyplněných vatou jsou - mletá skořice, majoránka, hřebíček, pepř; každý sáček je zavázaný jinou barvou mašličky; děti podle vůně přikládají stejně vonící sáčky k miskám se shodným kořením (pro kontrolu je pod každou miskou stejná barva shodná s mašlí na pytlíčku)

  Hmat:

  • využití pomůcky Poznej podle hmatu, děti poznávají předměty (šiška, peří, kámen, lízátko...), kontrolu provedou zrakem a zakroužkují ve své kartě

  Zrak:

  • vyhledávání stejných obrázků (využití pomůcky Obrázkové Loto - G. Filcík, Komenium)
  • děti přikládají cvičence ve shodných polohách k sobě, stejné obličeje k sobě, po kontrole učitelkou zakroužkují na své kartě splněný úkol a uklidí obrázky do misky
  Hodnocení - otázky

  Dětmi:

  • Líbily se ti úkoly? Které nejvíce, které nejméně?
  • Který úkol byl nejobtížnější, nejsnadnější?
  • Potřeboval jsi pomoc, pomohl jsem někomu?

  Učitelkou:

  • Jak byly děti při plnění úkolů samostatné?
  • Dodržovaly domluvená pravidla?
  • Zvládly jednotlivá stanoviště?

  Dětmi a rodiči:

  • pracovní listy
  • hodnocení karet vystavených na chodbě
  V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
  Napište nám