Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Pohádka o Budulínkovi

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Jitka Müllerová
Spoluautor: Vlasta Schambergerová
Anotace: Příspěvek nabízí jednu z možností, jak dětem přiblížit pohádkový příběh.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna

Text článku:

Činnosti:
 • seznámení s pohádkou O Budulínkovi, poslech textu z knihy HRUBÍN, F.: Špalíček veršů a pohádek, PLEVA, J. V.: Budulínek, poslech zCD SVĚRÁK, Z; UHLÍŘ, J.: 50 nejlepších hitů od A ž po Z;
 • samostatný projev dětí, práce dětí v menších skupinách, vypravování děje pohádky;
 • seznámení s postavami, které v pohádce vystupují - určování povahových rysů jednotlivých postav;
 • výtvarný seriál - děj pohádky, kresba, malba;
 • poslech CD SVĚRÁK, Z; UHLÍŘ, J.: 50 nejlepších hitů od A ž po Z, píseň Budulínek (operka);
 • využití Orffových nástrojů, doprovod kpísni Budulínek (operka) z CD 50 nejlepších hitů od A ž po Zod Z. Svěráka a J. Uhlíře;
 • seznámení s hudebními nástroji, které se vyskytují vtextu pohádky - housle, buben - využití encyklopedie, obrázkových materiálů, pexesa;
 • vysvětlení pojmů - divadlo, herec, režisér, osvětlovač, kostimér, uvaděč, kulisák, role, part, skripta;
 • příprava masek a kulis pro realizaci představení Pohádka o Budulínkovi (viz fotografie);
 • pohádka o Budulínkovi - rozdělení rolí, nácvik jednotlivých partů, umístění kulis;
  Dramatizace zhudebněné pohádky O Budulínkovi v divadle NOVANTA v Debři nad Jizerou
  1. Dramatizace zhudebněné pohádky O Budulínkovi v divadle NOVANTA v Debři nad Jizerou

BUDULÍNEK
SVĚRÁK, Z; UHLÍŘ, J.: 50 nejlepších hitů od A ž po Z. Universal Music, 2007. - 1CD píseň 26. Budulínek (operka)

Sotva Budulínek vymotal se z plínek,
šel na vychování do chaloupky v stráni.
U lesa tmavého, velmi hlubokého,
S babičkou a s dědou zdravý život vedou,
lesní plody jedí, večer spolu sedí.

U stolu velkého z dřeva borového
babička zašla do spíže a najednou kouká,
prázdný je pytlík od rýže, taky došla mouka.
Dědečku není vyhnutí, půjdeme nakupovat.
Budulínku, teď řeknu ti, jak se musíš chovat.
Budeš tu celý den sám, na másle ti udělám
hrášek, hrášek, hrášek lahodný, slíbíš-li nám, že budeš hodný.

Budu, budu, Budulínku, budeš hodný kluk!
Budu, budu, namouduši, budu ani muk!
Na srdce ti klademe, až ve městě budeme,
nesmíš, nesmíš dveře otvírat.
Mohly by se hrozné věci stát.

Starouškové zlatí, co slíbím, to platí.
Nebojte se o mě, že budu sám v domě,
u lesa tmavého velmi hlubokého.
Přijďte třeba za tmy, vždyť jsem samostatný.
Nikoho nepustím, do hrášku se pustím,
u stolu velkého z dřeva borového.

A tak šli po cestě, brzy byli ve městě.
Tady je třeba povědět, že babičku s dědou,
živila hudba spoustu let a leccos ještě svedou.
Babička hraje na bicí, děd na housle umí.
Před sebou mají krabici na pětikoruny.
Přispějte, prosím, na rýži a na mouku hladkou.
Dřív než se večer přiblíží, musíme domů zkratkou.

Lidí je plné náměstí, každý něco hodí.
Doma však číhá neštěstí, kolem domku chodí.
Obchází tam a sem liška s dlouhým ocasem,
na dveře ťuky, ťuk, strachuje se malý kluk.
Na stole kašičku, v těle malou dušičku.
Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku.
Povozím tě po bytě, otevři mi prosím tě.

Ani nápad, ani nápad, já to musím všechno spapat.
Dveře nechám zavřené, nepustím tě ne, ne, ne. Ne, ne, ne.
Slituj se trošíčku, roztomilý hošíčku,
kybys měl hlad jako my, nebyl bys tak lakomý.
Úlisná liška dotírá, láká Budulínka.
Chlapeček dveře otvírá, a je tu skulinka.
Už ho veze po kuchyni, už jsou v síni, už jsou v síni,
už se drží za chlupy, už jsou venku z chalupy.

Kam to letíš, liško, zrádná, vždyť tu není cesta žádná.
Neptej se a drž se mně, zalezeme do země, do země.
Dědeček s babičkou hledaj vnoučka se svíčkou.
Našli jen, našli jen liščí chlupy u kamen.
Jdou a jdou doubravou, housle s bicí soupravou.
Jdou a jdou až k noře, zahráti té potvoře.
Vylezte lištičky ven, hrajem vám na buben.

Hrajeme vám taky na skřipky, že se tu popelí dvě slípky.
Prej jsou tady slepice, jsou tu slepice,
ty mám ráda nejvíce, ráda nejvíce.
Honem děti, honem ven z nory, ven z nory,
udělám vám k tomu brambory, brambory.
Už jsme je odchytli, jsou v pytli, jsou v pytli.
Už jsou tam svázané, byly málo mazané.

A tak Budulínek doma u kamínek,
vesele se hřeje, je rád, že je kde je.
U lesa tmavého velmi hlubokého
s babičkou a s dědou zdravý život vedou.
Lesní plody jedí, večer spolu sedí,
u stolu velkého z dřeva borového.

Tancujeme mazurku
2. Tancujeme mazurku
Prolézání strachovým pytlem aneb Vylezte lištičky ven, hrajem vám na buben
3. Prolézání strachovým pytlem aneb Vylezte lištičky ven, hrajem vám na buben


Citace a použitá literatura:
[1] - DUDEK, A. Povídej, pohádku. Ostrava : Librex, 2000. ISBN 80-7228-183-6. 
[2] - HRUBÍN, F. Špalíček veršů a pohádek. O chytrém Budulínkovi. Praha : Albatros, 2006. ISBN 80-00-01652-4. 
[3] - PLEVA, J. V. Budulínek. Ostrava : Librex, 2001. ISBN 80-7228-257-3. 
[4] - SVĚRÁK, Z.; UHLÍŘ, J. 50 nejlepších hitů od A ž po Z. CD píseň 26. Budulínek (operka).. Universal Music, 2007.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 20. 08. 2008
Zobrazeno: 31734krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MÜLLEROVÁ, . Pohádka o Budulínkovi. Metodický portál: Články [online]. 20. 08. 2008, [cit. 2019-03-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/POC/2562/POHADKA-O-BUDULINKOVI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.