Očekávané výstupy (kompetence): Poznat a vymyslet slova opačného významu. Uvědomit si své jednání.
Časový rozsah: 7 dní
Věková skupina: děti před školou (6leté)" /> Očekávané výstupy (kompetence): Poznat a vymyslet slova opačného významu. Uvědomit si své jednání.
Časový rozsah: 7 dní
Věková skupina: děti před školou (6leté)" /> Očekávané výstupy (kompetence): Poznat a vymyslet slova opačného významu. Uvědomit si své jednání.
Časový rozsah: 7 dní
Věková skupina: děti před školou (6leté)" /> Lež má krátké nohy

Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Lež má krátké nohy

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Petr Kukal
Anotace: Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Motivačním impulsem pro tento tematický celek je přísloví. Základní obsah je vybrán z publikace "Říkejme si přísloví" a je doplněn vhodnými činnostmi a příležitostmi, které můžeme dětem v rámci tohoto tématu nabídnout.

Očekávané výstupy (kompetence): Poznat a vymyslet slova opačného významu. Uvědomit si své jednání.

Časový rozsah: 7 dní

Věková skupina: děti před školou (6leté)
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 3. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: přísloví

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Motivačním impulsem pro tento tematický celek je přísloví. Základní obsah je vybrán z publikace "Říkejme si přísloví" a je doplněn vhodnými činnostmi a příležitostmi, které můžeme dětem v rámci tohoto tématu nabídnout.

Očekávané výstupy (kompetence): Poznat a vymyslet slova opačného významu. Uvědomit si své jednání.
Časový rozsah: 7 dní
Věková skupina: děti před školou (6leté)


Téma s tímto obsahem je v mateřské škole stále aktuální. Děti tohoto věku mají velmi bohatou fantazii a představivost a někdy je pro učitelku opravdu těžké rozlišit, kdy je lež záměrná a kdy je součástí bujné fantazie dítěte. Samozřejmě záleží také na okolnostech, v kterých se řeší, zda dítě lže či nikoliv. Proč si však o této problematice s dětmi nepopovídat zábavnou formou a poskytnout jim takové příležitosti, v kterých si uvědomí své jednání.

Ke vzdělávacímu obsahu tohoto tematického celku jsme využili ukázku z publikace Petra Kukala Říkejme si přísloví a přidali další možné činnosti, např:

 • čteme dětem příběh s touto tematikou,
 • pokoušíme se jinak si označit, jak může lež vypadat
  • dramatické ztvárnění (gesty, mimikou, pohyby),
  • výtvarně (hry s barvami - pomocí různých barevných skvrn se pokusit vyjádřit, jak lež vypadá),
  • hudebně (zpívaní, broukání, apod.);
 • hledáme slova opačná k uvedeným v ukázce, ale můžeme vytvořit i různé listy, na kterých děti mohou doplňovat symboly nebo hledat a kreslit, jak jednotlivé pojmy mohou vypadat graficky;
 • jak vypadá "poctivost" apod.
Lež má krátké nohy

V závodě pravdy s pyšnou lží
pravda lež stále poráží.
I když se zdá, že rok co rok
dělí je stále kratší krok.

Výklad:
Lež vždy vyjde najevo, a kdo lhal, ten se bude muset stydět.

Náměty pro rozhovor s dětmi:
Pravda vítězí - tak je to napsáno i na naší prezidentské vlajce. Vítězství pravdy ale není samozřejmé. Pravda soutěží se lží každý den znovu. I ty máš možnost se pokaždé znovu rozhodovat, jestli budeš mluvit pravdu, nebo zalžeš. Pomoz vítězit pravdě.
Proč myslíš, že některé děti lžou? Bál ses někdy říct pravdu? V jaké situaci to bylo? Pomohla ti tvá lež, nebo se věci - jak už to bývá - ještě víc zamotaly? Jestli se ti chce, pověz o tom kamarádům.

K říkance:
Jak rozumíš slovům "rok co rok"? Podobně se používá také "den co den" nebo "hodinu co hodinu". Uměl/a bys vytvořit další?
Na světě spolu nesoupeří jen pravda a lež. Už v pohádkách se mluví o tom, že také dobro zvítězilo nad zlem. Uměl bys doplnit další dvojice opačných slov - těch, která spolu na světě, právě jako pravda a lež, stále soupeří?
Světlo a ....................
Den a ........................
Krása a ......................
Chytrost a ..................
Smích a .....................
Láska a .....................
Radost a ....................
Štěstí a .....................
Skromnost a ....................
Mír a ......................

Podobná přísloví:

 • S poctivostí nejdál dojdeš.
 • Kdo lže, ten krade, do pekla se hrabe.

Rozvíjí: sociální dovednosti, základy jazykové výchovy, etická výchova

Citace a použitá literatura:
[1] - KUKAL, P. Říkejme si přísloví. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-953-4. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 03. 05. 2005
Zobrazeno: 12151krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KUKAL, . Lež má krátké nohy. Metodický portál: Články [online]. 03. 05. 2005, [cit. 2020-10-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PNI/220/LEZ-MA-KRATKE-NOHY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.