Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Dramatika v mateřské škole: Hry na řešení neobvyklých situací a netradiční vyjadřovací techniky

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Bc. Michael Novotný
Anotace: Inspirativní seriál článků Dramatika v mateřské škole nabízí učitelkám mateřských škol zásobník dramatických her, jednoduše aplikovatelných v každodenní vzdělávací nabídce.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
  2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
  3. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » spolupracovat s ostatními
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat "nápady"
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: provaz, kostky, stavebnice, židličky, kouzelná hůlka, dláto (proutek, dřívko apod.), šátky, stuhy, papír, nádoba s vodou, dřívka, dvě lžičky aj., dětské peníze, prodejní pult nebo stolek
Klíčová slova: Dramatika

Hry na řešení neobvyklých situací

  1. „Co dělat, když se ztratíme“

Pomůcky: žádné

Vek dětí: 4+

Počet dětí: libovolný

Motivace: Může se nám stát nepříjemná situace, že se svým rodičům někde omylem ztratíme. Pojďme si říct, co v takové situaci dělat.

Cíl: řešit kritickou situaci, umět si poradit

Popis hry: Děti se posadí po obvodu kruhu a paní učitelka navodí určitou situaci. „Představte si, děti, že jste s rodiči v nějakém velkém obchodě, zalíbí se vám tam nějaká hračka, vy se u ní zapomenete. Po chvíli se otočíte a nikde vaše rodiče nevidíte. Jak se v takové situaci zachováte, co uděláte?“ Nejprve necháme děti, aby samy hledaly řešení této situace, a poté je vhodně kladenými otázkami navádíme správným směrem. „Na koho se v této situaci můžete obrátit? Kdo vám může pomoci?" aj.

  1. „Potápějící se loď“

Pomůcky: kostky, stavebnice, židličky

Vek dětí: 5+

Počet dětí: libovolný

Motivace: Jedeme lodí na výlet? Připravte se, vyplouváme.

Cíl: řešení neobvyklých situací

Popis hry: Děti si postaví z kostek, stavebnice a židliček výletní zaoceánskou loď. Samy si určí, kdo bude kapitán, kdo posádka a kdo cestující. Loď vyplula a lidé na lodi dělají různé věci (opalují se, prochází se po palubě, hrají hry apod.). Najednou se přiženou mraky a začne pořádná mořská bouře. Cestující se snaží na lodi ukrýt před bouří. Najednou loď narazí na útesy a začne se potápět. Co v takové situaci uděláme? Jak se zachráním? Po hře se posadíme po obvodu kruhu a povídáme si o vzniklé situaci.

  1. „Létající balón“

Pomůcky: žádné

Vek dětí: 4+

Počet dětí: libovolný

Motivace: V dřívějších dobách, kdy ještě nelétala letadla, přepravovali se lidé na větší vzdálenosti balónem. Jak takový let vypadal?

Cíl: improvizace, řešení nenadálých situací

Popis hry: Děti se pohybují po prostoru a mávají rukama (předvádějí let balónem). Při tom popisují, co vše je z balónu dole na zemi, ale i ve vzduchu vidět. Najednou se přižene silný vítr a balón je neovladatelný a nekontrolovaně se řítí k zemi. Jak děti vyřeší tuto situaci? Necháme děti vyřešit situaci samy. Posléze společně celou situaci vyhodnotíme a popovídáme si o ní.

 

Netradiční vyjadřovací techniky

  1. „Pantomima“

Pomůcky: žádné

Vek dětí: 4+

Počet dětí: libovolný

Motivace: Už jste si někdy hráli se svým tělem? Teď to můžete zkusit.

Cíl: Improvizace, vyjádření děje pohybem

Popis hry: Posadíme se s dětmi po obvodu kruhu. Začneme dětem vyprávět o těle a děti přitom hýbají končetinami a mimickými svaly (usmíváme se, mračíme se, zlobíme se). Děti předvádějí jednoduché, předem určené činnosti (jízda na koni, střelba z luku, šití bot, zametání chodníku aj.). Každé dítě si pak vymyslí nějakou jednoduchou činnost, kterou pantomimicky předvede, a ostatní se snaží uhodnout, o jakou činnost se jedná.

  1. „Cirkus“

Pomůcky: provaz na vyznačení šapita

Vek dětí: 4+

Počet dětí: libovolný

Motivace: pojďte s námi do cirkusu

Cíl: improvizace, fantazie

Popis hry: Děti si mezi sebou určí jednoho, který bude mít roli ředitele cirkusu. Provazem vyznačíme šapitó a ředitel cirkusu si bude zvát jednotlivé děti, které mu budou nabízet svoje služby. Jedno dítě se nabídne jako tygr a předvede v šapitó, co dovede. Další dítě předvede klauna, další opici atd. Na závěr si s dětmi popovídáme o předvedených rolích, co se jim na nich líbilo a jaké role by si zahrály příště.

Závěr

 
Při hře „Let balónem“ děti úžasně vyřešily krizovou situaci a při pádu balónu si začaly nasazovat padáky. Tyto hry jsem si nastřádal z lekcí tvořivé dramatiky při naší MŠ, posléze jsem si je upravil k danému tématu a aplikoval přímo v práci s dětmi. Inspiraci jsem také čerpal z přednášek tvořivé dramatiky na vysoké škole. Všechny hry tyto dramatické hry se mi v mé praxi učitele mateřské školy velmi osvědčily a mohu je vše učitelkám doporučit.


Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Dramatika v mateřské škole.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 12. 03. 2012
Zobrazeno: 16048krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 2.3333333333333335
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
2 uživatelé Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NOVOTNÝ, Michael. Dramatika v mateřské škole: Hry na řešení neobvyklých situací a netradiční vyjadřovací techniky. Metodický portál: Články [online]. 12. 03. 2012, [cit. 2020-10-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PNI/15429/DRAMATIKA-V-MATERSKE-SKOLE-HRY-NA-RESENI-NEOBVYKLYCH-SITUACI-A-NETRADICNI-VYJADROVACI-TECHNIKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 12. 03. 2012 13:41
Článek obsahuje zajímavé náměty a hry pro práci v MŠ. Náměty jsou vhodné pro dětí od 3 - 6 let.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.