Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Madlenka a brejličky

Ikona inspiraceIkona lekce
Autor: L. Zemanová, M. Bergmannová
Anotace: Článek uvádí inspirace pro práci s knihou Madlenka a brejličky, kterou je možné využít (nejen) v rámci inkluzivního vzdělávání. Prostřednictvím vyprávění je možné dětem zprostředkovat pocity dětí, které mají nějaké postižení.
Tato kniha je společnou prací autorky Lenky Zemanové a ilustrátorky Michaely Bergmannové, kdy text a ilustrace tvoří celek.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 2. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 3. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. odlišnosti jsou přirozené
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: rozvoj osobnosti, smyslová cvičení, smysly, kniha, ilustrace, inkluzivní vzdělávání, portálkniha, osobnostně sociální výchova

Madlenka a brejličky je novou knihou z nakladatelství Portál. Autorka Lenka Zemanová opět vytvořila tandem s výtvarnicí Michaelou Bergmannovou a výsledkem je nejen půvabná, ale i inspirující knížka.

Příběh malé Madlenky je velmi jednoduchý: jednoho dne zjistí, že špatně vidí. Maminka ji zavede k oční lékařce, která jí předepíše brýle.

Knížku mohou děti číst i jako první čtení, ale také ji mohou učitelé využít jako motivaci pro různé aktivity. Pedagogové mateřských škol či prvního stupně mají jistě daleko více kreativních nápadů. Záleží jen na nich, zda si připraví lekci či tematický den nebo celý projekt.

Můžeme postupovat chronologicky:

 1. Madlenka měla oblíbenou hračku, panenku Hermínku.

Přines svou nejoblíbenější hračku, vyprávěj nám, jak si s hračkou hraješ, co jste spolu zažili pěkného.

Hra se zavázanýma očima: Najdi svou hračku mezi ostatními, najdi hračku, kterou popíšeme, projdi labyrintem s kamarádem, který tě povede.

 1. Madlenka měla ráda louku, moře a pláž, podzim, zimu.

Výtvarné činnosti: namaluj louku, jaro atd. tak, jak to vidí letec nebo pták z výšky. Jde o zachycení barev, celku, tvarů bez zbytečných detailů (ty vlastně Madlenka pořádně nevidí, ale toto zatím dětem neprozradíme). Je vhodné z časových důvodů pracovat ve dvojici či skupině.

 1. Madlenka chodila s maminkou do parku.

Tady se nabízí různé pohybové aktivity: honičky, hry na sochy, ale můžeme také určovat rostliny, které v parku mohou být, zvířata, která v parku potkáme či vidíme. Bude záležet na učiteli, co si vybere.

 1. Madlenka nevidí na panáčky na semaforu

Zařadíme prvky dopravní výchovy: křižovatku, rozlišování barev, pohybový diktát; každé dítě zastupuje některý dopravní prostředek a učitel diktuje: modrý autobus jede od prostředního okna zprava doleva ( šikmo, má zastávku vlevo, uprostřed, u…)

Opět se věnujeme smyslovým hrám: zvukové pexeso, voňavé pexeso, hmatové domino atd. vše, co máme k dispozici; povídáme si o tom, jaké to je, když nemáme dokonalý některý ze smyslů, jak se lidé s postižením orientují ve světě. Může vzniknout myšlenková mapa, nástěnka, magnetická tabule atd.

 1. Návštěva u paní doktorky a v optice

Oblíbená hra na doktory: děti hrají v roli, učitel může vymýšlet různé zápletky. Můžeme hrát na řemesla, hledat další povolání. Nasadíme si růžové brýle a vidíme všechno hezké. Co vidíme? Vystřihneme brýle různých tvarů, dozdobíme.

 1. Madlenka vidí každou kytičku, každý lísteček, vločku…

Děti nakreslí nějaký detail z druhého úkolu: květinu z louky, mušli z pláže, list stromu; vystřihnou, vytrhnou a dolepí do původního obrázku - vznikne koláž.


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Madlenka a brejličky.

Citace a použitá literatura:
[1] - ZEMANOVÁ, Lenka; BERGMANNOVÁ, Michaela. Madlenka a brejličky. 1.. vydání. Praha : Portál, 2014. 56 s. ISBN 978-80-262-0600-2. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 21. 05. 2014
Zobrazeno: 10857krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
M., Zemanová,. Madlenka a brejličky. Metodický portál: Články [online]. 21. 05. 2014, [cit. 2020-10-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PNH/18707/MADLENKA-A-BREJLICKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.