Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Právo dítěte - Nikdo Ti nesmí ubližovat!

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Alena Zajíčková
Anotace: Záměry integrovaného bloku: Cílem tohoto tématu je osvojení si základních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování kontaktů k druhým, seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhému, rozšiřovat slovní zásobu.

Očekávané výstupy:
 • vyjadřovat se o tom, co je nám příjemné, nepříjemné, vcítění se do druhého

 • bránit se projevům násilí

 • chovat se obezřetně při setkání s neznámými osobami


 • Časové vymezení: dva týdny

  Věk dětí: 5-6 let
  Podpora výuky jazyka:
  Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
  2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
  3. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
  Očekávaný výstup:

  Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

  Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
  Průřezová témata:

  Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

  Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
  Organizace prostorová: Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí
  Klíčová slova: lidská práva, práva dítěte

  Záměry integrovaného bloku: Cílem tohoto tématu je osvojení si základních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování kontaktů k druhým, seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhému, rozšiřovat slovní zásobu.
  Očekávané výstupy:

 • vyjadřovat se o tom, co je nám příjemné, nepříjemné, vcítění se do druhého
 • bránit se projevům násilí
 • chovat se obezřetně při setkání s neznámými osobami

 • Časové vymezení: dva týdny
  Věk dětí: 5-6 let


  Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, činí všechna potřebná zákonodárná, správní, sociální a výchovná opatření k ochraně dětí před jakýmkoli tělesným či duševním násilím, urážením nebo zneužíváním, včetně sexuálního zneužívání, zanedbáváním nebo nedbalým zacházením, trýzněním nebo vykořisťováním během doby, kdy jsou v péči jednoho nebo obou rodičů, zákonných zástupců nebo jakýchkoli jiných osob starajících se o dítě.
  Úmluva o právech dítěte, čl. 19 odst. 1

  Výše uvedený text lze prakticky shrnout do dítěti srozumitelného sdělení: "Nikdo ti nesmí ubližovat, nikdo tě nesmí tělesně ani duševně týrat." Náš integrovaný blok je příspěvkem k dosažení jednoho z cílů úmluvy.

  1. den

  Motivace

  Vyprávění příběhu "O zlém čaroději", který unesl princeznu do svého hradu hluboko v černém lese. Princezna byla moc krásná a čaroděj si ji chtěl vzít za ženu, ona se však zamilovala do milého a hodného prince ze sousedního království. Čaroděj jim lásku nepřál, a tak princeznu proti její vůli držel spoutanou v černé věži, kde nebylo jediné okénko. Nechával ji tam samotnou bez jídla a pití, jen jednou za den ji donesl trochu vody a kousek suchého chleba. Princezna plakala, prosila, aby ji pustil, ale čaroděj jen křičel a vyhrožoval, že pokud se nestane jeho ženou, bude zbytek života trávit ve věži s pavouky, potkany a jinou havětí...(improvizované vyprávění učitelky).

  Činnosti dětí

  • poslech příběhu;
  • charakteristika čaroděje, hodnocení jeho chování;
  • dovyprávění příběhu (princeznu zachrání princ);
  • pohybová činnost "Jdeme vysvobodit princeznu": cesta plná překážek (střídání běhu, chůze, plazení, vylézání na žebřiny - dle slovního pokynu učitelky, která vypráví, kudy princ musel jít);
  • kresba čaroděje (kopírovací technika - sklo natřené tiskařskou barvou, položený papír na něj, kresba tužkou).
  2. den

  Motivace
  Připomenutí příběhu.

  Činnosti dětí

  • převyprávění příběhu dětmi;
  • modelování hradu z hlíny;
  • rozhovor "Jak se cítila princezna" - využití padáku, jak se cítíme (tma, malý prostor...);
  • rozhovor "Čeho se bojím?";
  • vše dobře dopadlo, byla svatba a "Princeznička na bále, poztrácela korále" - motivované cvičení s míčky.
  3. den

  Motivace
  Pohybové aktivity a hry na téma: "Čáry máry ententýky, poletíme do světa lidí" - s využitím padáku "létající koberec".

  Činnosti dětí

  • hudební činnosti "Kolik je na světě moří";
  • pohybová činnost: hra "Na barevná auta";
  • "Může být ve světě lidí také někdo tak moc ošklivý, jako byl čaroděj? Koho by mohl věznit?" - vymýšlení příběhů, variant řešení, kdo může pomoci, nebezpečná místa;
  • pozorování chování lidí, vztahy mezi lidmi;
  • skupinová prostorová práce - stavba města.
  4. den

  Motivace

  V loupežnické škole
  V brdských lesích byla jedna škola a do té chodili všichni synkové loupežníků okolních lesů. Bylo jim právě 10 let a nastal čas, aby se začali učit loupežnickému řemeslu. Všichni byli urostlí mládenci, jen jeden z nich byl o hlavu menší. Ve škole měli hodinu loupení, přepadávání, strašení, střílení a hlavně se učili obratnosti. Takový loupežník, musí být obratný, aby se mohl rychle ukrýt, dostat se třeba do nehlubší rokliny, vylézt na skálu, a to třeba i v noci, kde ukrývají svoje lupy. Jednou měli plnit hodně těžký úkol. Museli prolézt dlouhou tmavou jeskyní, vylézt na vysokou skálu a v noci přejít po úzké kládě nad propastí. Nejmenší z učňů (jmenoval se Hubert, po tatínkovi, ale ostatní mu říkali jen strašpytel) neměl takové úkoly rád, nebyl tak rychlý jako ostatní a opravdu se trochu bál, a tak měl již dopředu z takového úkolu veliký strach, protože věděl, že se mu budou všichni zase posmívat. A co víc, ještě mu vymýšlet naschvály.

  Činnosti dětí

  • hodnocení příběhu, popis charakteru, pocitů;
  • dovyprávění příběhu;
  • pohybové činnosti - překážková dráha (plníme stejný úkol jako loupežníci = prolézání strachového pytle, lezení na žebřiny, chůze po lavičce se zavřenýma očima s přidržováním se lana, popř. dopomocí...);
  • porovnávání větší x menší - děti mezi sebou, pracovní listy (loupežníci, loupežnické klobouky, pytle zlaťáků...).
  5. den

  Motivace
  Připomenutí příběhu. Zahrajeme si také na loupežnickou školu.

  Činnosti dětí

  • výroba loupežníků - střihání a lepení textilu, koudele na tvrdý karton (předem vystřižené postavy loupežníků, pohyblivé ruce, nohy = patenty);
  • dramatizace příběhu o loupežnících (skupinová představení dětí);
  • hodnocení postav - "Jak jsme se cítily v dané roli";
  • hledání řešení pomoci.
  6. den

  Polodenní výlet do lesa pod Krkavec. Stopovačka - "hledání pokladu uloupeného loupežníky".

  7. den

  Motivace

  Pokračování příběhu o loupežnické škole
  Jednou se Hubertův otec, velký a uznávaný loupežník, dozvěděl, jak se vlastně jeho synkovi ve škole vede, zaslechl, jak si o tom povídala zvířátka v lese. Starý loupežník se hrozně rozzlobil, nechtěl mít za syna bačkoru, a když se vrátil malý Hubert ze školy, strašně moc mu nasekal na zadnici, a ne jednou, ale mockrát. Hubert plakal, prosil, aby tatínek přestal, ale nic nepomáhalo. Když konečně výprask skončil, měl chudák tělíčko úplně zmožené a opuchlé. A to se opakovalo často a kvůli všemu. Mamka loupežníková se synka sice zastávala, ale sama se starého loupežníka bála, a tak raději čekala, až bude po všem, a pak mu přikládala bylinkové obklady, aby ulevily od bolesti.

  Činnosti dětí

  • hodnocení příběhu - vyjadřování vlastních názorů;
  • podle čeho soudíme, hodnotíme kamarády, lidi okolo nás (rozhovor);
  • vyprávění vlastních zkušeností (za co se rodiče zlobí, jak nás trestají...);
  • rozhovor o tom, co rodiče můžou, nemůžou a kde hledat pomoc;
  • výtvarné činnosti "Naše rodina" kolorovaná kresba tuší.
  8. den

  Motivace

  Malý Hubert se už ani netěšil domů, ani do školy. Doma byl bit od tatínka a ve škole mu ubližovali spolužáci, brali mu svačinu od maminky, podráželi mu nohy atd. Jediné místo, kde mu bylo dobře, bylo v lese, kde měl své kamarády zvířátka a s nimi si hrál.

  Činnosti dětí

  • pohybové činnosti: veveří házená - házení různě velkých míčů, hra s pravidly "Škatulata, hejbejte se";
  • rozhovor o tom, jací byli Hubertovi spolužáci, jací jsme my kamarádi, jak se zachovat, jak pomoci...(naučit děti pravidlo: Kdo vidí, jak se někomu ubližuje, a sám nepomůže, jako by ubližoval sám!);
  • děti sedí v kruhu a posílají klubíčko některému z dětí - vzájemné propojování a vytváření pavučiny přátelství;
  • říkadla, básničky, písničky o zvířatech z lesa;
  • modelování z modelíny "Můj nejlepší kamarád".
  9 - 10. den

  Činnosti dle reflexí ze strany dětí, podle jejich zájmu a potřeb - co je zajímá, co by si chtěly zopakovat.

  Anotované odkazy:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
  Přiřazené DUM:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
  Přiřazené aktivity:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
  V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
  Napište nám
  INFO
  Publikován: 27. 02. 2007
  Zobrazeno: 9211krát
  Hodnocení příspěvku
  Hodnocení týmu RVP:
  Hodnocení článku : 0

  Hodnocení uživatelů:
  Hodnocení článku :
  Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

  zatím nikdo Hodnocení článku : 5
  zatím nikdo Hodnocení článku : 4
  zatím nikdo Hodnocení článku : 3
  zatím nikdo Hodnocení článku : 2
  zatím nikdo Hodnocení článku : 1
  Jak citovat tento materiál
  ZAJÍČKOVÁ, . Právo dítěte - Nikdo Ti nesmí ubližovat!. Metodický portál: Články [online]. 27. 02. 2007, [cit. 2020-10-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PNG/1201/PRAVO-DITETE---NIKDO-TI-NESMI-UBLIZOVAT.html>. ISSN 1802-4785.
  Licence Licence Creative Commons

  Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


  Komentáře
  Příspěvek nebyl zatím komentován.
  Vložit komentář:

  Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.