Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Sociální a personální kompetence > spolupodílí se na společných rozhodnutích;...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Medvědi

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Autor Alžběta Palatinová
Cílem projektu je osvojit si elementární poznatky z živočišné říše. Činnosti jsou inspirovány životem medvěda hnědého.

 

Tento integrovaný blok byl realizován od října jako volné pokračování předchozího bloku motivovaného hračkou - medvídkem. Předchozí blok byl zaměřený zejména na získávání sociálních dovedností, které jsme chtěli dál posilovat a rozvíjet. Základní téma jsme se snažili rozvinout tak, aby nabízené činnosti vedly děti k poznávání a přemýšlení, posilování a kultivování vzájemných vztahů, toleranci a ohleduplnosti.

Zaměření projektu
 • přiblížit tematiku života medvědů
 • umožnit dětem navrhovat činnosti, spolupodílet se na vytváření a průběhu projektu
 • umožnit dětem pozorovat medvědy při návštěvě ZOO v Berouně
 • usnadnit sociální integraci dítěte a jeho osobnostní rozvoj
 • rozvíjet pozorovací schopnosti, představivost a fantazii
 • motivovat děti k získávání dovedností předcházejících psaní
 • rozvíjet grafomotorické dovednosti
 • rozvíjet komunikativní dovednosti
 • rozvíjet myšlení, chápat prostorové pojmy, pravolevou orientaci
 • podporovat vzájemnou spolupráci a domluvu dětí

Pomůcky a prostředky - hračky, stavebnice, pracovní listy, časopisy, knížky o zvířatech, výtvarný a pracovní materiál

Realizace nabízených činností
1. den
 • motivace
 • sestavení myšlenkové mapy s pomocí učitelky
 • vyprávění učitelky s využitím maňáska
 • seznámení s novými pojmy (druhy medvědů)
 • prohlížení obrázků
Jaký je medvěd doopravdy?

Pro nás je méďa, medvídek, někdo říká Míša, roztomilé zvířátko. Ve skutečnosti je medvěd dravé zvíře, ze kterého jde strach, protože dorůstá až 10 metráků hmotnosti a délky až tří metrů. Medvěd hnědý spolu s ledním medvědem patří mezi největší suchozemské šelmy. Živí se rostlinami, trávou, kořínky, bobulemi, ořechy, medem, pochutná si i na rybách. Ze všeho nejraději má sladkosti, třeba med. Lední medvědi si umí ulovit tuleně, ryby a jiné mořské živočichy. Pandy jedí jen bambusové výhonky, protože tam, kde žijí, nic jiného neroste. Medvěd hnědý nemusí být vždycky hnědý, tak jak ho známe. Může být světle hnědý, šedohnědý až šedivý. Do skupiny medvědovitých patří osm druhů medvědů: baribal, hnědý, pyskatý, brýlatý, malajský, kterému se říká také medový, lední, ušatý, a panda. Maňásek ukazuje dětem mapu světa, na které jsou vyznačena místa, kde žijí medvědi. U nás žije medvěd hnědý, brtník, na kterého se pojedeme podívat.

2. den
Využití předchozích zkušeností k rozvoji představivosti, vyjadřování, pozorování a ohleduplného chování
 • výlet do Berouna
 • pozorování zvířat
 • chování v dopravním prostředku a v ZOO
 • způsob vzájemné komunikace a postoje dětí (dělení se o pamlsek, o místo ve hře)

Děti si všímají prostředí, ve kterém medvědi žijí, pozorují vzhled, chování, chůzi medvědů, způsob života, navzájem si sdělují své postřehy a poznatky.

Obrázek
1. Obrázek

Obrázek
2. Obrázek

 3. den

Využití předchozích zkušeností k upřesnění získaných znalostí, procvičení paměti, nacházení souvislostí, vyjadřování

 • děti vyprávějí, co je upoutalo, co bylo na zvířatech zajímavé, co si pamatují z mého vyprávění
 • napodobování těžké chůze s kývavými pohyby, udržování rovnováhy
 • vystřihování z časopisů
 • řešení pracovního listu Čím se živí medvědi
 • předartikulační cvičení, procvičování mluvidel, bmm, bumm - dítě s integrací

Děti si vzájemně radí, doplňují se ve vyprávění, sdělují si názory a zkušenosti, vzpomínají, čím ošetřovatelka krmila medvědy, jak si medvěd přihrnoval tlapou jablko, jak si pochutnával na hlávce salátu.

Obrázek
3. Obrázek

 

4. den

 

Využití motivace k rozvíjení koordinace zraku a jemné motoriky, postřehu, rozlišování, pravolevé orientaci
 • překreslování, vystřihování, skládání z papíru
 • obtahování obrysu, důraz na plynulost pohybu
 • zvolené pracovní listy si děti vlepují do svých sešitků
 • hravá aktivita s vytvořenými skládačkami
 • řešení pracovního listu Čím se liší?

Otázky:

 • Jsou všechny postavy stejné?
 • Které jsou jiné?
 • Čím se liší? (pravé ucho je tmavé, zadní tlapky jsou světlé)
 • Kolik postav je stejných, kolik odlišných?
 • Vybarvi obrázky vpravo. Které to jsou?

Obrázek
4. Obrázek

 

Obrázek

5. Obrázek

5. den

 

Využití motivace k procvičení grafomotoriky, rozvoji tvořivosti a pohybové obratnosti
 • hry s prsty, uvolňovací cvičení ramenního kloubu - kolébavý pohyb ze strany na stranu, říkadlo
Text:

Houpy, houpy, houpy,
co si méďa koupí?
Koupí si on za kačku
dlouhatánskou klouzačku.

 • malování temperovými barvami na různě velké formáty papíru
6. den
Využití předchozích zkušeností k rozvoji a zdokonalování pohybových schopností
 • zdravotní cviky vpohybové hře Na medvěda
 • podporovat rozvoj rovnováhy u integrovaného chlapce

Popis hry - děti utvoří kruh, určené dítě je uprostřed, představuje medvěda. Děti se drží za ruce, chodí v rytmu říkanky:

Po zahradě chodí medvěd, veliký a huňatý
ukaž, ukaž, co dovedeš, ty medvídku chlupatý.

Dítě uprostřed předvede nějaký cvik a ostatní ho opakují. Pro začátek je vhodné vybírat děti, které již mají určitou zásobu cviků, případně si pohyby vymýšlí.

 • seznamování s angličtinou

Popis hry - určené dítě říká říkanku a současně si vybírá tři děti, které se chytí za ruce. Po skončení říkanky se pustí a hledají si další trojici. Hra končí tím, že říkanku říkají všechny děti a nikdo nezůstane sám.

Obrázek
6. Obrázek

7. den

 

Kontrola myšlenkové mapy, doplnění o návrhy dětí. Zakreslování rozdílů

Otázka - Přemýšlejte, čím se liší náš plyšový medvídek od opravdického medvěda?

Odpovědi dětí:

Plyšový medvídek nejí jablíčka, není živý, je vycpaný, nepije vodu, neumí chodit, nemá zuby, nemá drápy, neumí plavat, nežije v lese ani v ZOO, neumí spát, můžeme se ho dotýkat, můžeme se s ním mazlit.

Skutečný medvěd má zuby, umí chodit, pije vodu, není vycpaný, leze po stromech, žere jablka, má opravdické chlupy, má srdce, nemůžeme ho hladit ani se s ním mazlit, může se koupat, je živý.

Své myšlenky a poznatky děti zakreslují na společný arch papíru.

8. den
Zhodnocení projektu, evaluace

Děti sedí v kruhu a hodnotí, zda se projekt povedl, co se jim líbilo, co jsme řešili a proč, co jsme se dozvěděli, co jim vadilo, z čeho měly radost, co se naučily. Připomeneme si předchozí projekt. Děti srovnávají, hodnotí, co se jim víc líbilo.

Integrovaný chlapec má stále větší potřebu navazovat kontakty s dětmi, snaží se děti napodobovat. Dokáže rozlišit části těla, ukázat, kde má medvěd oči, pusu, ucho, tlapky a čepici.

Nová poznání, aplikace poznatků, návyků a zkušeností podpořila sebedůvěru dětí, zlepšily se vztahy mezi dětmi, začaly si uvědomovat své možnosti.

Na závěr se s dětmi rozloučí i maňásek medvídek, poděkuje dětem, že ho pokaždé uklidily na správné místo.

Rizika a úskalí
 • nevhodné prostory a nevhodná organizace z hlediska bezpečnosti
 • výběr a nabídka témat, která jsou pro vnímání a chápání dítěte náročná
 • nedostatečná motivace dítěte k činnostem
 • nedostatek porozumění a ocenění úsilí či úspěchu
 • omezování možnosti dítěte dokončovat činnost v individuálním tempu
 • nerespektování věkových zvláštností
 • výběr a nabídka témat, která jsou pro vnímání a chápání dítěte náročná
 • nedostatek možnosti a příležitosti projevovat své pocity a city
 • nedostatečný prostor pro vyprávění a sdělování dětí o svých problémech
Použitá literatura:

Medvíďata. Ostrava: Anagram, 2002. ISBN 80-86331-84-9.
Zábavný blok předškoláka 2. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-063-1.

 

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf212 kBKresby dětí
pdf294 kBFotogalerie
pdf34 kBMyšlenková mapa
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek