Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Hrajeme si na piráty

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Jana Bartoňová
Anotace: Příspěvek zahrnuje soubor her a tvůrčích činností tematicky propojených s blížícími se prázdninami. Prostřednictvím těchto aktivit lze rozvíjet pocit sounáležitosti se skupinou (dětí i rodičů) a podílet se na řešení problémových situací. Realizace integrovaného bloku předpokládá vytvoření přátelského prostředí, které umožní společně prožít radostné chvilky dětem i rodičům na konci školního roku.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 2. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat
 3. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Učebna v přírodě

Před plánovaným pirátským odpolednem, kterého se zúčastní rodiče společně s dětmi, se již celý týden seznamujeme s příběhy o pirátech.

Nabízené činnosti:
 • prohlížení obrázků a rozhovory - kdo to jsou piráti, jak se oblékají, jak žijí
 • vyprávění zážitků z příběhů o pirátech
 • stavba pirátské lodi - molitanová stavebnice
 • výroba pirátské vlajky - symbolem pirátů je lebka
 • zdobení šátků pro piráty - technikou tupování, nanášením barvy štětcem na látku přes šablonu ve tvaru lebky
 • kresba mapy ostrova pirátů - společná práce dětí
 • modelování pirátských dukátů - otisk znaku do modelíny
 • luštění pirátských zpráv - labyrinty, hádanky
 • překážková dráha pro piráty na školní zahradě
 • pirátská bitva - papírové koule
 • hledání ukrytého pokladu a plnění úkolů dle schovaného dopisu (prověřování pohybových zdatností dětí - hod, skok
 • logické myšlení - vyřešení hádanek, poznávacích schopností - pojmenování s pomocí atlasů (květiny, zvířata, stromy...)
Pirátské odpoledne

Pirátské odpoledne je vyvrcholením tematického celku HRAJEME SI NA PIRÁTY. Uskuteční se za spolupráce rodičů na školní zahradě, kde si děti spolu s rodiči zasoutěží. Piráti se ozdobí vlastnoručně vyrobeným pirátským šátkem nebo dokonce obléknou pirátský kostým.

Soutěže pro děti a rodiče ve 2-3 družstvech
Stavba komínu na pirátskou loď

Pomůcky: dostatečné množství dřevěných kostek, nízký stoleček

Popis: Na smluvený signál začínají dvě dvojice (dítě+rodič) stavět komín, jednu kostku pokládá rodič, jednu dítě. Vyhrává ta dvojice, která v daném limitu postaví co nejvyšší komín.

Naplň pirátskou čutoru na plavbu

Pomůcky pro 2 družstva: 2x voda v kbelíku, 2x naběračka,2x umělý hrneček, 2x PET láhev, 2x trychtýř

Popis: Dítě nalije rodiči do hrnečku naběračkou vodu, a ten s ní běží k pirátské čutoře (PET lahvi), nalije vodu do lahve, a tak pokračuje, dokud ji nenaplní po vyznačenou rysku. Vyhrává ta dvojice, která jako první naplní pirátskou čutoru.

Posilnění pirátů před plavbou

Pomůcky: misky s krupicovou kaší nebo pudinkem, malá lžička, nápoj

Popis: Dítě krmí po lžičkách rodiče kaší nebo pudinkem.

Nalodění pirátů

Pomůcky: kuželky na slalom dvou družstev, vyznačený start a cíl

Popis: Rodič vezme své dítě za ruku a proběhne s ním vyznačený slalom.

Sbírání rozsypaného pirátského pokladu

Pomůcky: 2x šátek, lano, molitanová kolečka - dukáty, 2x kbelíček

Popis: V určeném prostoru a v daném limitu sbírá rodič poslepu a podle navigace svého dítěte rozsypané dukáty.

Útěk pirátských zajatců

Pomůcky: stuhy na svázání nohou, vyznačený start a cíl

Popis: Rodič a dítě mají svázané nohy stuhou a po třech nohách musí co nejrychleji dosáhnout cíle.

Malí piráti dostanou podle umístění v každé soutěži razítka na svou pirátskou vlajku. Na závěr podle mapy a tajné šifry piráti hledají na zahradě schovaný poklad - dopis s pochvalou, buřty a sladkosti. Následuje opékání buřtů s rodiči, občerstvení a zpěv písní s doprovodem hry na kytaru.

Malí piráti mohou podle zájmu přespat sami bez rodičů na pirátském ostrově (ve škole). Následující den navážeme na prožitky a dojmy z pirátského odpoledne. Dětem dáme prostor k realizaci jejich zážitků, např. výtvarnému (různé techniky), slovnímu vyjádření (komunitní kruh), pohybovému a dramatickému vyjádření.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 12. 2008
Zobrazeno: 24230krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BARTOŇOVÁ, Jana. Hrajeme si na piráty. Metodický portál: Články [online]. 04. 12. 2008, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PND/2815/HRAJEME-SI-NA-PIRATY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.