Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Taneční hry s písničkami

Ikona inspiraceIkona lekce
Autor: Eva Kulhánková
Anotace: Jednoduché taneční hry přispívají ke kultivaci pohybu, prohloubení rytmického cítění a zlepšení spolupráce ve skupině.
Ukázky z knihy Taneční hry s písničkami z nakladatelství Portál vás seznámí se známými i méně známými písničkami a jejich herními obměnami, které mohou využít učitelky mateřských a základních škol či vedoucí tanečních a dramatických kroužků.
Ve vybraném textu nechybí ani zásoba rozpočítadel.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
  3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: písničky, taneční a pohybová výchova, rytmické cítění, lidové písně, portálkniha, taneční hry, spolupráce ve skupině

1. ukázka: Zvony

Dvě jednoduché písně ve tříčtvrťovém taktu s pohybovým doprovodem. Možno zpívat i jako kánon.
 

 

 

2. ukázka: Dánská hra

Chodíme po světě je hra, kdy si děti vymýšlejí legrační názvy vesnic a pohybově je ztvárňují.

 


3. ukázka: Křepelička

Tradiční dětská lidová taneční hra s přibíráním dětí do kruhu a odebíraním z kruhu.
Zajímavá je obměna s rekvizitou - sukní.

 

 

 

4. ukázka: Rozpočítadla

Rozpočítadla se dají využít i jako rytmická a pohybová hra, kdy si děti postupně vybírají hudební nástroje a hraním na ně popěvek rozpočítadla doprovází.

 
 

 


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Taneční hry s písničkami.

 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 03. 06. 2013
Zobrazeno: 45910krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KULHÁNKOVÁ, Eva. Taneční hry s písničkami. Metodický portál: Články [online]. 03. 06. 2013, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PND/17427/TANECNI-HRY-S-PISNICKAMI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.