Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Sociální a personální kompetence > dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Hněv ... a co s ním? - náměty na činnosti s knihou

Praktický příspěvek
zkušenost
dlouhodobý
Autor Catherine Dolto
Spoluautor: Jana Kneřová
Autorka nabízí knihu, která jednoduchým sdělením popisuje, jak to vypadá, když se dítě rozhněvá, jak ho vnímají druzí a jakým způsobem může hněv odejít. Text je vhodný jako pracovní text pro práci v dětské skupině.

Cíl výuky

Cílem výuky je uvědomit si vlastní emoce a ovládnout je.

Texty z knihy a náměty na činnosti

Když se moc zlobím, cloumá to se mnou a není o vůbec příjemné.

 • Děti znázorní pantomimou, jak to vypadá, když se děti zlobí.
 • Nakreslí hněv voskovkami.
 • Další námět: píseň Šla Nanynka do zelí.

Dospělí říkají, že vyvádím, jenže to není jen tak.

 • Co si o takovém hněvu myslí dospělí? Moledování židle jako sousedky. Například přehozením sukně, halenky. Děti se posazují na židli (tím vstupují do role sousedky) a mluví jako ona. Pokud děti nemají tuto formu zažitou, je vhodné, aby první vstoupila do role učitelka. Tímto způsobem můžeme ještě vystřídat několik dospělých - paní prodavačka, paní učitelka, tatínek, nakonec maminka.

Hněv dá člověku pořádně zabrat!

 • Co to znamená, že dá pořádně zabrat? Vysvětlení pojmu formou diskuze s dětmi. Jak jinak by se to dalo ještě říci? 
 • Další námět: vytvoř rozhněvaný obličej v aplikaci Uface HD.

Když mě popadne vztek, maminka říká, že jsem jako gorila. A já se tak opravdu cítím. Jsem rozzuřená gorila, která má pořádnou sílu.

 • Co dělá rozzuřená gorila? Vyjádření zvukem a pohybem s reakcí na slovo "štronzo", tzn. děti zkamení a zmlkonou. 
 • Jiná varianta: Děti rozdělíme do dvou skupin a praktikujeme stejnou aktivitu s tím, že členové jedné skupiny vystupují nejprve jako pozorovatelé a druhá jako gorily. Pak si role vymění. Pozorovatelé při "štronzu" povídají, co vidí.

Živor s gorilou je pěkně protivný, tak se ji snažím rychle zahnat.

 • Zahánění gorily. Vyslechneme návrhy dětí, jak to udělat, aby byla gorila zahnána. Doporučená metoda: brainstorming.

Když dospělí pochopí, proč se zlobím, gorila odejde mnohem rychleji.

 • Přečtením této části ukázky aktivujeme další možná řešení na zahnání gorily. Paní učitelka možná také vždycky neví, proč se zlobíte... Formou řízeného rozhovoru děti sdělují proč se někdy zlobí a společně hledají řešení = vyhnání gorily. Zde je již možné zaměřit se na konkrétní žáky, kteří obtížně zvládají své emoce a hněv je často přemůže. 
 • Následnou činností může být poslech relaxační hudby a odpočinek. 

Když je po všem, je mi mnohem líp a cítím se silný jako velká hodná gorila.

 •  Vrátíme se k obrázkům, kde děti kreslily hněv voskovnou a pokusíme se z nich hněv vyhnat vodovkou = volbou barev a kolorováním.
 • Další varianta: omalovánka hodné gorily.

Další doporučené materiály z Metodického portálu RVP.CZ


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Hněv - a co s ním?.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek