Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Tvořit na flétně krásné tóny – 2. lekce: Neposedné ručky (Poznáváme hudební nástroje)

Ikona inspiraceIkona lekce
Autor: Ivana Váňová
Anotace: Obsah příspěvku 2. lekce Neposedné ručky přibližuje jeden z možných způsobů, jak děti seznamovat s hrou na tělo, hudebními nástroji.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 2. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: dramatizace, rytmus, hudební nástrojeTento text navazuje na příspěvek Tvořit na flétně krásné tóny a Tvořit na flétně krásné tóny - 3. lekce: Maruška slaví narozeniny.


Dílčí vzdělávací cíle

Zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky, rozvoj řečových schopností, hudebních dovedností, osvojení si elementárních poznatků o rodině (členové) a hudebních nástrojích.

Pomůcky: hudební nástroje nebo jejich obrázky, fotografie, (např. dětské rytmické nástroje - ozvučná dřívka, činelky, tamburína, bubínek).

Metodický postup - motivační text


Maruška měla neposedné ručičky. Jedna ručka někdy zlobila tu druhou. Co umí ještě vaše ruce, děti? - Děti vyjmenovávají, co všechno dělají rukama.

Protože nás také někdy zlobí ruce, zkusíme si s nimi zacvičit, aby už nebyly neposedné - koordinace pohybů do rytmu písně, využití hry na tělo (tleskání, pleskání, dupání, luskání) atd. Každá ručka má prstíčky, Nepudu domů.


Seznámení s vybranými hudební nástroji

Popis obrázku - členové rodiny hrají na hudební nástroje - otázky: Na jaký hudební nástroj hrají, jaký vydává zvuk, jak vypadá, kdo na něj hraje, postavení v rodině?


Např.:

Táta Honza hraje na kytaru. Máma Adélka hraje na klavír, babička Cecilka hraje na .... varhánky, dědeček David hrál na benjo. Bratři Gustík a Emilek - učily Marušku různé hříčky. Bratříček Gustík hrál na housle a Emilek na flétnu.

Další realizace a činnosti dětí

 • Rozhovor - vzpomínáme na členy rodiny, jak se jmenují
 • Zařazení hudebních nástrojů - popis, jakým způsobem se na ně hraje, jaký vydávají zvuk, práce s obrázkem - přiřazování jednotlivých hudebních nástrojů k jednotlivým členům rodiny
 • Hudební hádanky - poslech CD, rozeznávání hudebních nástrojů
 • Zpěv tematicky laděné písně Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země, dramatizace jednotlivých slok písně
 • Učitelka hraje známou píseň na kytaru - „Říkal buben base, že pan klarinet, včera při muzice čtyři noty splet, čtyři noty -A, G, FIS, E splet.
 • Na flétnu - „Prstí s prstíkem se střídá...viz L. Daniel „Kouzelná píšťalka"
 • Melodizace říkadel ze zpěvníků - Malým zpěváčkům, Klavírní školička - V lese sedí srnka, na kytaru brnká, přiběhl k ní zajíček, nabídl jí krajíček
 • Hříčky s prstíčky - koordinace pohybů, hra na tělo, např. F. Hrubín - Špalíček veršů a pohádek Tak, tak, všelijak; Vařila myšička kašičku; To jsou prsty, to jsou dlaně

Tleskání:

Paci, paci pacičky, Maruška má ručičky,
Aby ručky dělaly a prstíky luskaly.

Pleskání:

Baci, baci, bacičky, teď si naplácáme,
Ať z těch našich ručiček velkou radost máme.
Ať jsme hodné dětičky, baci, baci, bacičky.

 • Závěr - společný tanec, dramatizace na jednotlivé sloky písně Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země

Citace a použitá literatura:
[1] - HRUBÍN, F. Špalíček veršů a pohádek. Praha : Albatros, 2006. ISBN 80-00-01652-4. 
[2] - JANŽUROVÁ, Z. Klavírní školička pro děti 4-7leté. Praha : Panton, 1992. ISBN 80-7039-154-5. 
[3] - Malým zpěváčkům. Praha : Národní informační a poradenské středisko pro kult, 2005. ISBN 80-7068-197-7. 
[4] - HRADECKÝ, E. Hudební nástroje. (zvuková nahrávka) . Praha : Raabe, 2004.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 11. 02. 2008
Zobrazeno: 12269krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VÁŇOVÁ, . Tvořit na flétně krásné tóny – 2. lekce: Neposedné ručky (Poznáváme hudební nástroje). Metodický portál: Články [online]. 11. 02. 2008, [cit. 2020-10-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PNB/1984/TVORIT-NA-FLETNE-KRASNE-TONY---2-LEKCE-NEPOSEDNE-RUCKY-POZNAVAME-HUDEBNI-NASTROJE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.