Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Lékaře se nebojíme

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Jana Mlynková
Anotace: Nabídka činností, které u dětí rozvíjí pozitivní vztah k lékaři a zároveň prohlubují poznatky o lidském těle a zdraví.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 2. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Exkurze
Klíčová slova: prevence, lékař

Vzdělávací nabídka

 • Stavíme ordinaci lékaře a čekárnu - rozhovor, jak vypadá čekárna a ordinace lékaře, co se v nich nachází za nábytek a předměty. Spolupráce dětí při realizaci stavby.
 • Rozhovor o povolání lékaře a zdravotní sestry. Kdy navštěvujeme lékaře? Jak se v ordinaci chováme?
 • Rozhovor o tom, proč lékaři chodí v bílém nebo zeleném oblečení, pojmenování některých lékařských nástrojů (stetoskop apod.).
 • Motivační hra na lékaře - příprava - stříháme papírky na recepty pro sestřičku, správný úchop nůžek, dodržování bezpečnosti při práci.
 • Lékárnička - co obsahuje a k čemu jednotlivé věci slouží (obvazy, náplasti, teploměr atd.).
 • Lékárna - co zde dostaneme, jak se tam chováme. Léky bereme se svolením lékaře a rodiče, pojem vitamíny.
 • Lékaři - specialisté (zubní, oční lékař atd.).
 • Rozhovor - Jaké to je v nemocnici? Jak jsme se tam cítili?
 • Uděláme nemocnému kamarádovi radost, kreslíme mu obrázky a posíláme je poštou.
 • Pojmenováváme na sobě nebo na kamarádovi jednotlivé části těla; využití encyklopedií.
 • Seznámení s pojmy kostra, svaly, důležité životní orgány a jejich funkce, párové orgány.
 • Poslech CD Pastelka, píseň Namaluj - děti kreslí děj písně, představení jednotlivých obrázků dětmi.
 • Magnetky „smajlíci" - obličeje vyjadřující to, jak se cítíme. Proč se takhle tváří? Kdy jsem měl takový výraz v obličeji? Co se mi stalo? Zkus si to také - příjemné i nepříjemné pocity, slovní vyjádření pocitů.
 • Rozhovor - prevence proti nemocem, co děláme, abychom byli zdraví (sport, zdravá strava, vitamíny, dodržujeme hygienu, relaxujeme atd.).
 • Rozhovor - co dělají dospělí a škodí to jejich zdraví.
 • Rozhovor nad obrázkem plic - Co jim škodí? Kouření - je to nikotin; děti vedou rozhovor a vymýšlí různé varianty, jak kuřákům pomoci: pilulka, náplast, pevná vůle atd.
 • Ukázka obrázku nemocných a zdravých plic - experiment se sklenicí vody - kapička jiné barvy představuje jednu cigaretu, do sklenice přidáme více kapek, které ukazují, jak nikotin působí na plíce.
 • Poslech a zpěv písní Pavla Nováka - Doktora se nebojíme, rytmizace a pohybové ztvárnění písní.
 • Návštěva dětského zdravotního střediska.
 • Výtvarná chvilka - kresba na téma „Návštěva u lékaře" - černá tuš, kolorovaná temperovými barvami; obrázky vystaveny v čekárně ve zdravotním středisku.
  Obrázek
  1. Obrázek

Evaluace

Poučná a zajímavá byla i návštěva dětského střediska, která jistě přispěla k tomu, aby se děti u lékaře nebály.

Další použitá literatura:

Demonstrační obrázky pro MŠ - Grafie, spol. s. r. o.

Obrázek
2. Obrázek

Citace a použitá literatura:
[1] - NOVÁK, P. Budeme si zpívat 2. Doktora se nebojíme. . Přerov : Pavel Novák Family , 1994.  
[2] - MORAVCOVÁ, J. Pohádky z pastelky . Rudná u Prahy : Master Music, 2003.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 21. 05. 2009
Zobrazeno: 24046krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 1
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
1 uživatel Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MLYNKOVÁ, Jana. Lékaře se nebojíme. Metodický portál: Články [online]. 21. 05. 2009, [cit. 2020-09-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PN/3129/LEKARE-SE-NEBOJIME.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.