Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Hygiena se skřítkem Domíkem

Ikona inspiraceIkona lekce
Autor: Martina Kupcová
Anotace: Vytváření správných hygienických návyků, seznámení s pojmy viry, bakterie apod.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna

Kamarádský skřítek Domík seznamuje děti se základními hygienickými pravidly. Protože v předškolním věku si dítě vytváří hygienické návyky pro celý svůj život, je téma hygieny velmi důležité. Hygiena v celém svém významu, hlavně pojmy viry a bakterie, je pro děti velmi abstraktní a neuvědomují si její důležitost.


Plán realizace:
 • Představení Skřítka Domíka - skřítek (maňásek, loutka) dětem vypráví o důležitosti mytí rukou, čištění zoubků, o tom, že je třeba se starat nejen o sebe, ale i o své prostředí a okolí...
 • Tato péče (hygiena) je velmi důležitá, protože v našem okolí existují neviditelní nepřátelé, kteří mají na svědomí různé nemoci (chřipka, rýma, kašel). Těchto nepřátel se lze zbavit pouze důkladnou hygienou, tzn. mytím rukou, omýváním věcí, které používáme, ale i správnou výživou a pohybovou aktivitou, při níž posilujeme své tělo a ono se pak těmto nepřátelům lépe ubrání.
 • Seznámení dětí s Hygienickým desaterem. S dětmi lze vytvářet myšlenkové mapy, děti samy hledají a doplňují hygienické návyky. Mapu můžeme vyrobit na velký balící papír, na který nalepíme či nakreslíme příslušné obrázky, nebo dětem připravíme základ Domíkovy myšlenkové mapy na čtvrtku, do kterého si budou samy kreslit a vybarvovat (to vše s přihlédnutím k věku a dovednostech dětí).
 • Nabízíme různorodé činnosti - dramatizace samoobslužných aktivit (jak si čistíme zoubky, jak se oblékáme), výtvarné techniky (barevné vodové skvrny mohou představovat viry apod.)
 • Po celý den děti zakreslují do Domíkovy myšlenkové mapy, jak plní desatero. Jelikož denní režim v mateřské škole předpokládá hygienické a samoobslužné činnosti, nemělo by dětem v plnění desatera nic bránit. Po vykonání příslušné hygienické činnosti (např. mytí rukou před jídlem) mohou děti zakreslit plus (+) nebo minus (-) do Tomíkovy mapy.
 • Ukázka virů bakterií s použitím encyklopedie nebo jiné obrázkové předlohy.
 • Zkusíme vymyslet říkanku na téma, jak se neviditelným nepřátelům ubráníme.
  Např. Každý den se umyjeme, my ty viry vyženeme. Bakterie krok co krok, běží pryč jak o závod.
 • Sledování televizních příběhů "To je život" .
 • Na závěr projektu může být myšlenková mapa znázorněna na velkém balícím papíře a vyvěšena ve třídě, popř. výstava výrobků znázorňujících viry či bakterie s využitím různého materiálu (modelína, keramická hlína, modurit).

V evaluační činnosti bychom měli zhodnotit, jak děti tento malý projekt zaujal, zda získaly hygienické dovednosti a přirozeně je používají i nadále. Projekt byl veden cíleně k uvědomění si důležitosti hygienických návyků, a výsledkem by mělo být přirozené užívání hygienických dovedností v běžném životě dítěte.


Příloha č.1: Desatero hygienických dovedností (návyků) pro děti

 • Myj si ruce - před jídlem, po použití záchodu, kdykoli přijdeš z venku.
 • Čisti si zoubky nejméně 2x denně, můžeš i v MŠ po obědě před spaním.
 • Starej se o své oblečení - aby bylo čisté, aby ti v něm bylo dobře (ani horko, ani zima), abys je měl(a) složené na svém místě.
 • Snaž se sám obléknout a svléknout, sám obout.
 • Starej se o hračky - dávej na ně pozor, ať se nepoškodí.
 • Udržuj pořádek ve svém okolí, dávej věci na své místo.
 • Běhej, skákej, pohybuj se.
 • Jez hodně zeleninu a ovoce - které před jídlem omyj a v ústech řádně rozkousej.
 • Hodně pij.
 • Odpočívej po obědě.

Příloha č. 2: Domíkova mapa hygienického desatera

Pozn.: tato mapa je obrázková. Nahoře je nakreslený Domík, jak celou mapu sleduje. Uprostřed je postavička kluka nebo holky.

Obrázek

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 30. 06. 2004
Zobrazeno: 27749krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KUPCOVÁ, Martina. Hygiena se skřítkem Domíkem. Metodický portál: Články [online]. 30. 06. 2004, [cit. 2020-09-18]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PN/25/HYGIENA-SE-SKRITKEM-DOMIKEM.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.