Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Angličtina pro předškoláky

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Bc. Iva Hennová
Spoluautor: Jana Petrů
Anotace: Kniha je pomocníkem pro ty, kteří se chtějí zabývat výukou angličtiny v předškolním věku, je však vhodná i pro mladší školní věk. Nabízí nejen metodické rady a pokyny, ale rovněž praktické ukázky a nápady. Děti by měly brát výuku jako hru, na niž se vždy těší a která je vždy baví.
"Výukový program musí především u předškolních dětí vycházet z jejich potřeby učit se novým věcem během činností, které jsou pro ně přirozené, aby si je mohly osvojovat způsobem, při němž mohou využít všechny své smysly i pohyb... V knize najdete řadu tipů a podnětných nápadů, které můžete prakticky ihned, bez zdlouhavých příprav a složitých pomůcek, zařadit do výuky," říká o knize Stanislav Kára, ředitel PROGRESS Language Institute s. r. o. a víceprezident Asociace jazykových škol a agentur ČR.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
  2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
  3. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » spolupracovat s ostatními
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě
Nutné pomůcky: obrázky, šátek, potraviny k ochutnávání
Klíčová slova: písničky, angličtina, aktivita, portálkniha, náměty do hodin
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Autor díla: Iva Hennová

 

Autor díla: Iva Hennová

 

Autor díla: Iva Hennová

 

Autor díla: Iva Hennová

 

Autor díla: Iva Hennová

 

Písničku Have you seen the muffin man je možné využít jako úvod ke konverzační hře

Jedno dítě se zavázanýma očima a papírovou vařečkou stojí uprostřed kruhu, ostatní děti chodí v kruhu okolo něj a zpívají písničku. Když písnička dozní, dítě uprostřed si poslepu vybere jedno dítě z kruhu a ptá se (např. What´s your name? How are you? What colour do you prefer? etc.), vybrané dítě změněným hlasem odpovídá, dítě se zavázanýma očima hádá jméno. Uhádne-li, vymění se a hra začíná od začátku. Otázky je možné měnit podle probíraných témat.


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Angličtina pro předškoláky.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 09. 05. 2013
Zobrazeno: 10723krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
1 uživatel Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HENNOVÁ, Iva. Angličtina pro předškoláky. Metodický portál: Články [online]. 09. 05. 2013, [cit. 2020-08-05]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PMH/17373/ANGLICTINA-PRO-PREDSKOLAKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.