Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Spring – Jaro

Ikona zkusenostIkona lekce
Autor: Alžběta Palatinová
Spoluautor: Liana Kúthová
Anotace: Lekce angličtiny, která navazuje na lekci v rodném jazyce Jaro letí. Využívá motivace příběhu, získaných předchozích dovedností a znalostí dětí, přihlíží k vzájemnému propojování námětu i ke vzdělávacím možnostem jednotlivých dětí.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
  2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: semínko, například slunečnicové, obrázek s obrysem stylizované květiny nebarevné, barevné papíry ve formátu A5 v barvách, které chceme procvičovat, obrázek jara, který děti samy vytvořily
Klíčová slova: individuální možnosti dítěte, integrované tematické vyučování, cizojazyčné aktivity, hudebně pohybová činnost, zkušenost, seznamování s angličtinou, návaznost
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

  1. Vést děti k tomu, aby vnímaly cizí jazyk jako samozřejmost.
  2. Seznámit je s novými slovy, zopakovat názvy barev, čísly a počet 1–6.

Navazující lekce na program Jaro letí, využití motivace příběhu i předchozích znalostí dětí. Tato chvilka s angličtinou je součástí vzdělávacího programu uskutečňovaného v rámci konkrétního tematického celku Spring time.

Předchozí znalosti: Děti znají českou písničku o jaru, její dramatizaci i výtvarné ztvárnění námětu, pozorovaly klíčení semen.

Předchozí znalosti dětí v angličtině: znají základní barvy, slovo sun, sluníčko, osobní zájmena já jsem, ty, my.

Slova, se kterými se děti seznámí:

Main Language: seed, spring, flowers, grow, grass (semínko, jaro, kytičky, růst, tráva).

Výslovnost: si:d, sprin, flaurs, greu, gra:s.

Příležitostně: snowdrop, daisy, dandelion, tulip, leaf (sněženka, sedmikráska, pampeliška, tulipán, list).

Výslovnost: snowdrop, deizi, daendilaien, tulip, li:f.

Revised language (slova, která chceme zopakovat): white, green, yellow, red, orange, numbers 1-6, fly (bílá, zelená, žlutá, červená, oranžová, číslovky 1–6, létá).

Pomůcky: semínko (např. slunečnicové), vystřižené tvary květů (v barvách, které chceme procvičit), obrázek jara, který předtím děti vytvořily (viz lekce Jaro letí).

Rizika: nepřiměřené nároky na dítě, nedostatečné uznání a oceňování úspěchů dítěte.

Metodický postup

1. Fun warm-up activity – Hop, hop, skoč! Děti přeskakují papírové květiny, které jsou rozloženy na koberci a při tom jmenují jednotlivé barvy anglicky, kdo neumí, pojmenuje barvy česky, děti si navzájem pomáhají radou.

2. Hidden picture – Obrázek Spring. Hledáme skryté semínko. Mezi květiny, které předtím děti nakreslily a nalepily na výkres, vložím slunečnicové semínko Find the hidden seed in the picture. (Najdi skryté semínko na obrázku.)

3. Circle time – Kdo najde semínko, sedne si s ním na koberec, ostatní děti si sedají potichu tak, aby vytvořily kruh, povídáme si, co by to mohlo být za semínko, jaká květina by z něj mohla vyrůst. Podáváme si semínko z dlaně do dlaně a říkáme a little seed, the sunflower seed (malé semínko, slunečnicové semínko).

4. Song time – Posloucháme písničku I am a red flower (Hippo and Friends, track 14, page 68), Jsem červená kytička. Rozbor slyšeného: O čem byla písnička? Čemu jste rozuměly? Podněcuji děti k přemýšlení, nechám děti, aby vysvětlení podaly samy.

5. Talk time – Uchopím obrázek s obrysem květiny do pravé ruky a do levé obrázek s barevnou skvrnou: a red flower, a white flower, a blue flower… (červená kytička, bílá kytička, modrá kytička…) Let´s count 1, 2, 3, 4, 5, 6 on your fingers. Count the flowers. (Počítejte na prstech. Počítejte květiny.)

6. Game activities – Děti si vyberou vystřižené květiny v barvě, která se jim líbí, slouží jako podložka, na kterou se postaví. Vysvětlím dětem, že teď budou malá semínka, proto se musí hodně schoulit. Semínka potřebují k růstu vodu, proto je musím zalévat. I am watering the flowers (zalévám květiny). Dotknu se jemně jejich ramen a semínka květin začínají růst, pomalu se narovnávají a zvedají paže vzhůru. Wow! Red, blue, yellow, orange, white flowers! (Jé, červené, modré, žluté, oranžové, bílé kytičky!) 

7. Song time revision – Zazpíváme si písničku I am a red flower.

Song text:

I am a red flower, I am a blue flower,
I am a yellow flower, you know me too.
I am a white flower, I am an orange flower,
we all have green leaves, colours for you!

8. Participating in the activities – vrátíme se k obrázku Spring – Jaro a děti si mohou vybrat aktivity podle individuálního zájmu: dokreslování, dolepování, mluvení, zpívání, počítání, mohou se ptát na nová slova, názvy květin.

Find the white (blue, orange, red, yellow) flower…
How many flowers can you see? Look!
Let´s count!
What colour is this flower?
Draw the green leaves…
Cut out the flower
Stick the flower in…
Would you like to sing the Spring song?

Najdi bílou, (modrou, oranžovou, červenou, žlutou) kytičku…
Kolik kytiček vidíš? Podívej se!
Spočítej je!
Jaké barvy je tahle kytička?
Nakresli zelené listy…
Vystřihni tuhle kytičku…
Nalep ji…
Chtěly byste si zazpívat písničku o jaru?

9. Hodnocení a zpětná vazba: Co se komu povedlo, co se komu líbilo, co jsme dělali a co bychom se ještě mohli naučit. Děti ocením samolepkami, na kterých jsou květiny a které si mohou nalepit do svých pracovních sešitů.

Reflexe:

Vlastní hodnocení:

Zvolené činnosti byly vhodné, obsah činností směřoval k dosažení cíle lekce. Děti se s novými slovy nejenom seznámily, ale slovo flower (květina) si i zapamatovaly. Ne všechny děti  hlásku „w“ vyslovují správně, bude potřeba individuálně procvičovat špulení rtů. Některé děti se zajímaly i o názvy květin v angličtině. Obrázek, který jsem použila k individuálním aktivitám,  je motivoval k dalším činnostem.

Hodnocení další osobou:

Lekce byla realizována hravě, nenásilně, děti byly motivovány střídáním aktivit i obsahem činností. Děti si rozšířily slovní zásobu o nová slova, kterým porozuměly. Projekt podpořil rozvoj řečových schopností i jazykových dovedností (receptivních i produktivních) a obohatil poznání dětí. Velkou výhodou je, že mezi dětmi je i děvčátko, které mluví anglicky. Dokáže ostatním dětem pomáhat a učí je vyslovovat některá slova.

R. Vonzová

Citace a použitá literatura:
[1] - SELBY, Claire; MCKNIGHT, Lesley. Hippo and Friends. Cambridge UK : Cambridge University Press, 2006. 136 s. ISBN 0-521-68011-5. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 13. 09. 2011
Zobrazeno: 16680krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PALATINOVÁ, Alžběta. Spring – Jaro. Metodický portál: Články [online]. 13. 09. 2011, [cit. 2020-08-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PMH/13599/SPRING---JARO.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 13. 09. 2011 08:18
Článek zaměřený na výuku anglického jazyka v MŠ koncepčně i obsahově navazuje na jiný autorčin článek, zabávající se tématem v českém jazyce. Za velmi štastné považuji provázání aktivit v AJ s výsledky předcházejících činností, kterým se děti v MŠ věnovaly.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.