Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Velikonoce s předškoláky III

Ikona inspiraceIkona strednedobe
Autor: Petra Pšeničková
Anotace: Příspěvek nabízí náměty pro velikonoční aktivity s předškoláky. Děti budou „číst“ věty z obrázků, tvořit příběh z náhodně vybraných loutek, luštit hádanky, odhadovat délku činností, utvářet časovou osu vlastních prožitků. Zaměří se i na vnímání vlastního tělesného schématu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: řeč a komunikace, Velikonoce, předmatematická gramotnost, předčtenářská gramotnost, orientace v prostoru a čase, předškolní vzdělávání, sluchové vnímání

Příspěvek navazuje na články Velikonoce s předškoláky I. a II. Nabízí inspiraci/nápady, jak s předškoláky zpracovat téma Velikonoce v mateřské škole či přípravné třídě.

Zaměřuje se především na rozvoj řeči a komunikace, orientace v prostoru a čase.

Aktivity jsou určeny pro děti, které navštěvují poslední ročník mateřské školy, i pro vzdělávání v přípravné třídě. Po drobných úpravách (zejména v náročnosti jednotlivých dovedností) mohou s materiálem pracovat již mladší děti.

Řeč – tvoření vět, příběhu, hádanky, sluchové vnímání – dokončování rýmů

Učitel pracuje s dětmi v kruhu, do jeho středu vloží obrázky mláďat, která se vyskytují v říkance. Přednáší říkanku, děti doplňují do rýmu vhodné slovo. O mláďatech dále s dětmi hovoří, utváří věty, příběh, hádanky.

Ukázka říkanky:

Autor: Petra Pšeničková, Jiří Novotný

„Na procházce v lese,
křoví se tam třese.
Vykoukla ven hlavička,
malinkého (zajíčka).

Co to na pasece klopýtá?
Čtyři malá kopýtka.
Šeptáme si do oušek,
že to bude (koloušek).“

Řeč – tvoření vět – obrázky

Učitel připraví pruhy s obrázky, ze kterých děti skládají větu. Děti nejdříve „přečtou“ (pojmenují) obrázky zleva doprava a utvoří z nich větu. Např. Babička peče beránka. Holčička s maminkou barví vajíčka. Tatínek plete pomlázku ...

Řeč – tvoření příběhu, dramatizace

Učitel připraví karty s obrázky do látkového pytlíku. Každé dítě si vytáhne jednu kartu z pytlíku. Společně s učitelem vybraná slova zasazují do příběhu, který mohou zdramatizovat. Doporučuji z karet připravit přímo loutky – na kartu nalepit špejli, děti si poté vytahují přímo loutku.

Ukázka slov: chlapec, holčička, pomlázka, koleda, červené vajíčko, maminka, zelené vajíčko, cibulové slupky, pečení beránka, pečení nádivky apod.

Řeč – tvoření vět/příběhu, zrakové vnímání – zraková analýza a syntéza – puzzle

Učitel připraví (např. zalaminováním zvětšeného obrázku) puzzle s velikonočním motivem. Děti pracují ve skupinkách, motiv mají společný.

Po sestavení skládačky utváří věty: „Na obrázku vidím holčičku s košíčkem plných vajíček.“

Příběh – dítě řekne větu o vybrané situaci z puzzle. Další dítě naváže a rozvíjí příběh.

Hádanky – děti utváří otázky pro ostatní.

Orientace v čase – délka činností

Učitel připraví pruhy se dvěma obrázky znázorňujícími činnost. Děti si pruh, obrázky prohlédnou, pojmenují a odhadují, která činnost trvá déle. Ukázka aktivit: hodování – barvení vajec, pečení beránka – snězení jednoho kousku beránka, jarní hlubší úklid – úklid výtvarného stolku, růst květiny – nasbírání květin do vázy. 

Orientace v čase – vyprávění vlastních zážitků tak, jak se udály

Učitel pracuje s dětmi v kruhu. Děti jednotlivě popisují, jak prožily Velikonoční pondělí. Důraz klademe na dodržení posloupnosti událostí, jak nejvíce to jde.

Orientace v prostoru – pojmy první, poslední, uprostřed, předposlední, mezi, hned vpravo, hned vlevo

Učitel připraví zalaminovaná vejce na formát A4, která podlepí kusem samolepícího suchého zipu. Druhou část suchého zipu připevní na zeď. S dětmi na zeď připevňuje barevná vejce podle zadání: červené vejce je první, poslední je žluté vejce, uprostřed zelené apod. Později se ptá, které vejce je první, které je uprostřed?

V druhé části děti pracují se svou sadou karet a prázdným pruhem (např. koberce), který nahrazuje suchý zip na zdi. Uspořádávají vejce ve směru zleva doprava podle zadání učitele. Každé dítě má stejnou sadu karet, barvy jsou totožné s velkými vejci.

Autor díla: Petra Pšeničková

 

Orientace v prostoru – vnímání vlastního tělesného schématu

Učitel z balicího papíru vystřihne ovál/vejce ve velikosti dětské postavy – některé ovály budou menší, některé větší. Každé dítě pracuje se svým oválem. Učitel dětem pomůže připevnit ovály na zeď. 

Aktivitu zahájí říkankou:

„Hlava, ramena, kolena, palce,
kolena, palce, kolena, palce,
hlava, ramena, kolena, palce,
oči, uši, pusa, nos.“

Děti recitují říkanku a dotýkají se jednotlivých částí těla. Poté si ještě ukazujeme, kde máme koleno, kotník apod.

Závěrem děti samostatně do oválu vyznačují zrcadlově svou hlavu, krk, ruce, nohy, koleno, prsty, na hlavě – oči, uši, nos, pusu...

Doporučená literatura: 

 • BEDNÁŘOVÁ, J.:  Sluchové vnímání. PPP Brno, 2008.
 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDA, R.: Orientace v prostoru a v čase pro děti od 4 do 6 let. Edika, Brno 2012. ISBN 978-80-266-0022-0. 
 • BEDNÁŘOVÁ, J.,: Orientace v prostoru a v čase. Computer Press, Brno 2008. ISBN 978-80-251-1829-0.
 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDA, R.: Orientace v prostoru a v čase pro děti od 5 do 7 let. Edika, Brno 2012. ISBN 978-80-266-0078-7 .
 • FRANČÍKOVÁ, R.; ŠTANCLOVÁ, E.: Šimonovy pracovní listy 15 – Rozvoj sluchového vnímání. Portál, Praha 2013. ISBN 978-80-262-0465-7.
 • JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ,H.: Smyslové vnímání. Nakladatelství D+H, Praha 2003.
 • HAVLÍČKOVÁ, J.; EICHLEROVÁ, I.: Kouká Mína do komína. Portál, Praha 2013. ISBN 978-80-262-0471-8. 
 • CHARVÁTOVÁ-KOPICOVÁ, V.; BOHÁČOVÁ, Š.: Šimonovy pracovní listy 6 – Logopedická cvičení I. Portál, Praha 2007. ISBN 978-80-7367-260-7. 
 • CHARVÁTOVÁ-KOPICOVÁ, V.; BOHÁČOVÁ, Š.: Šimonovy pracovní listy 7 – Logopedická cvičení II. Portál, Praha 2007. ISBN 978-80-7367-261-4. 
 • LINC, V.: Tabulky ke čtení. Klett, Praha 2007. ISBN 978-80-86906-85-0.
 • PÁVKOVÁ, B.: Zlomíš si jazýček. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2513-7.
 • SYNEK, F.: Říkáme si s dětmi. Praha: ArchArt, 2004. ISBN 80-86638-04-9.
 • STARÁ, E.; STARÝ, M.: Žvanda a Melivo. Euromedia Group, Praha 2008. ISBN 978-80-242-3888-3.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 17. 04. 2019
Zobrazeno: 2998krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŠENIČKOVÁ, Petra. Velikonoce s předškoláky III. Metodický portál: Články [online]. 17. 04. 2019, [cit. 2020-08-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PME/21845/VELIKONOCE-S-PREDSKOLAKY-III.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 17. 04. 2019 11:44
Třetí díl autorky s motivací Velikonoc je zaměřený na čtenářskou pregramotnost. V uceleném bloku jsou nastíněny velmi zajímavé vzdělávací činnosti s dětmi.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.