Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Pravidla chování očima dětí

Ikona inspiraceIkona strednedobe
Autor: Marie Vrátníková
Anotace: Příspěvek se věnuje pravidlům chování, která patří do každodenního života. Prostředí mateřské školy je pro děti nové, řád a pravidla jim dodávají pocit jistoty a bezpečí.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
  2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možn
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

 

Pravidla bezpečnosti a chování se většinou nedají plánovat v rámci integrovaných bloků. Patří do každodenního života mateřské školy a učitelky je navrhují na základě aktuálních potřeb. Prostředí mateřské školy je pro děti nové, řád a pravidla jim dodávají pocit jistoty a bezpečí.

Je důležité, aby pravidla vznikala v situacích, které to vyžadují, tedy v situacích přirozených. Je správné vytvářet pravidla společně s dětmi. Nejvíce děti pravidlům porozumí, když se je sami snaží vhodně zformulovat. Další možností je stanovená pravidla výtvarně vyjádřit. Je příhodné takto výtvarně ztvárněná pravidla vystavit, aby si je děti mohly kdykoliv připomenout. V praxi se osvědčilo seznámit s pravidly také rodiče, aby mohli posoudit, která pravidla děti dodržují v MŠ.

Děti se tak postupně učí zásadám společenského soužití a kulturního chování. Poznávají, že problémy mají vždy nějaké řešení. Společně vytvořená pravidla pak většinou vědomě respektují, umí se samy mezi sebou domluvit a případně zjednat nápravu bez zásahu učitelky. Děti také poznávají, že chyba patří k životu a že je možné chybu napravit.

Následující pravidla s obrázky (piktogramy) vytvořily a nakreslily děti společně s učitelkami v Mateřské škole v ulici 26. dubna v Chebu.

Uklízíme po sobě hračky, aby se nám tu líbilo.
1. Uklízíme po sobě hračky, aby se nám tu líbilo.
Hrajeme si společně v jedné třídě, jsme kamarádi.
2. Hrajeme si společně v jedné třídě, jsme kamarádi.
Pomáháme si.
3. Pomáháme si.
Dáváme pozor na stavby.
4. Dáváme pozor na stavby.
Stavby obcházíme, nebouráme.
5. Stavby obcházíme, nebouráme.
Přijdeme k sobě blíž, nekřičíme.
6. Přijdeme k sobě blíž, nekřičíme.
Necháme druhého domluvit, neskáčeme mu do řeči.
7. Necháme druhého domluvit, neskáčeme mu do řeči.
Snažíme se s kamarády domluvit.
8. Snažíme se s kamarády domluvit.
Lítáme venku, ve školce chodíme.
9. Lítáme venku, ve školce chodíme.
Žvýkačky necháváme doma.
10. Žvýkačky necháváme doma.
Na žebříku se nehoupáme nahoře.
11. Na žebříku se nehoupáme nahoře.
U počítače si hrajeme jen dva.
12. U počítače si hrajeme jen dva.
U stolečku nejezdíme s autem, neběháme.
13. U stolečku nejezdíme s autem, neběháme.
Naše ruce nám pomáhají, neubližují.
14. Naše ruce nám pomáhají, neubližují.


 

Následující pravidla zformulovaly učitelky a děti z Mateřské školy Bezručova v Chebu:

Všichni jsme tu kamarádi,
pomáháme sobě rádi.
Tiše, tiše krtek spí,
ať ho nikdo nevzbudí.
Krtek také dobře ví,
že ostatním se do řeči nemluví.
Na hračky si pozor dáme,
vždy je pěkně poskládáme.
Aby tu byl každý rád,
nebudeme si ubližovat.

(Jitka Cuperová)

Anna Jelínková
15. Anna Jelínková
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 12. 02. 2008
Zobrazeno: 19168krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VRÁTNÍKOVÁ, Marie. Pravidla chování očima dětí. Metodický portál: Články [online]. 12. 02. 2008, [cit. 2020-04-07]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PMD/1996/PRAVIDLA-CHOVANI-OCIMA-DETI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.