Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Komunikativní kompetence > domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Zvířecí rodina

Praktický příspěvek
zkušenost
krátkodobý
Příspěvek nabízí hry, činnosti a aktivity, které u dětí podporují získávání základních poznatků o lesních zvířatech, o zvířecí rodině.

Cíl výuky

 • Získat základní poznatky o lesních zvířatech, o jejich způsobu života. 
 • Učit se lesní zvíře jednoduše charakterizovat. 
 • Prostřednictvím her, činností a aktivit vnímat svět zvířat jako jednu z forem života.  

Integrovaný blok: Rozhlédni se tu i tam, uvidíš, že nejsi sám

Tematický celek: Rodina

Dílčí téma: Zvířecí rodina

Věk: 4–6 let

Pomůcky: viz hry, činnosti a aktivity

Didaktické prostředky:

Demonstrační obrázky, Grafie, 2006. II. Volně žijící živočichové. ISBN 80-902560-0-7, videokazeta Méďové I., Méďové II.  

Motivace

Rozhlédni se tu a tam,
uvidíš, že nejsi sám.
Všude je tvůj velký svět,
pojď si o něm vyprávět.          

Povíme si pohádku,
třeba o tom kuřátku (zvířátku káčátku, koťátku, mláďátku apod.).
Nakreslíme sluníčko,
trávu, kytky, jablíčko. 

Jsme tu všichni kamarádi,
všichni se tu máme rádi.

společné hry, činnosti a aktivity

 • plyšové sluníčko si s námi povídá

„Dobrý den, milé děti. Budeme si spolu chvíli povídat. Každý den chodím po obloze a rozhlížím se kolem sebe. Svítím na celý svět a svými paprsky vše zahřívám. Zahřívám město, zahřívám ves. Zahřívám louku, zahřívám les. A o tom, kdo v lese bydlí, si spolu budeme povídat.

Ježčí rodinka

Táta ježek funí, dupe, 
ježčí máma za ním cupe,
shání ježčí dětičky,
proběhli les celičký. 
Ježčí kluk i ježčí holka,
schovali se u potoka.                                            

(autorkou díla je Bc. R. Michlíčková)

Medvědí rodinka

Medvíďata na pasece
koulejí tam kotrmelce. 
Medvědice s medvědem
spěchají k nim s obědem.                                     

(autorkou díla je Bc. R. Michlíčková)

 • seznamujeme se s novými názvy (samec zajíce – zajíc, samice zajíce – zaječka, mládě zajíce – zajíček)  
 • seznamujeme se s encyklopedickými informacemi o ježkovi, zajíci, veverce, lišce a medvědovi, naleznete na www.wikipedia.cz
 • posloucháme píseň V lese je krásně
 • společně dramatizujeme pohádku O Rukavičce (hl. role – zvířátko, vedl. role – stromy v lese) (ZÁVADOVÁ, J. O Rukavičce)

dítě se učí

 • zpaměti krátký text
 • domluvit se slovy i gesty, improvizovat pohyb k říkánkám, písním a dramatizovat pohádku
 • soustředěně poslouchat četbu i sledovat film
 • přemýšlet a vést jednoduché úvahy, které dokáže sdělit 
 • vnímat rozmanitý řád světa a porozumět mu 

hry, činnosti a aktivity skupinové, individuální

JAZYKOVÉ

 • procvičujeme říkanky Ježčí rodinka, Medvědí rodinka; rytmizujeme, hrajeme na tělo, pohybově ztvárňujeme
 • povídáme si nad demonstračními obrázky II. Volně žijících živočichů  
 • hrajeme divadlo s vlastnoručně vyrobenými plošnými loutkami
 • před zrcadlem procvičujeme mluvidla i modulaci hlasu „Jak mluví?“ medvěd x medvědice x medvídě

LOGICKO-MATEMATICKÉ

 • počítáme lesní zvířata, přiřazujeme stejný počet (puntíků), starší děti přiřazují i číslici
 • skládáme puzzle lesních zvířat   
 • třídíme podle velikosti malý/velký (starší děti i malý/větší/největší nebo velký/menší/nejmenší)
 • procvičujeme prostorové pojmy – MD nahoře, dole; SD nahoře, dole, vpravo, vlevo, uprostřed nahoře, uprostřed dole   
 • poznáváme a přiřazujeme kartičky zvířecích stop 

PROSTOROVÉ

 • kreslíme jedním tahem – Smrk, Zajíc
 • uvolňujeme zápěstí ruky v grafickém cviku Ježek (svislé čáry – bodliny) 
 • vytváříme společný obraz Kdo bydlí v lese (vystřihujeme, lepíme, malujeme, otiskujeme)
 • „stavíme si“ – liščí noru, medvědí brloh (deky, polštáře, molitanové kostky)

HUDEBNÍ

 • podle melodie poznáváme písně Medvěd, Zajíc (FIŠER, V.; EBEN, P. Elce, pelce kotrmelce, s. 20, 27, Běžel tudy zajíček, Medvědí trápení, Veverky, Zajíček; HANUŠ, J.; KALABIS, V. Skřivánek. s. 42, 36, 74, 31)
 • hledáme a zpíváme písničky v obrázcích
 • tančíme ve dvojicích Liščí mazurku, naleznete na http://www.predskolaci.cz/?cat=120&paged=3 

TĚLESNĚ-KINESTETICKÉ

 • hrajeme sluchovou hru „V lese jdeme tiše za zvukem“ (v lese ťuká datel – ozvučná dřívka)
 • lezeme jako ježek (lezeme ve vzporu dřepmo, prolézáme, přelézáme nízké překážky)
 • běháme, skáčeme jako zajíc (běháme mezi nebo pod překážkami, skáčeme přes nebo dovnitř překážky) 
 • skáčeme jako veverka (skáčeme, poskakujeme, přeskakujeme) 
 • procvičujeme medvědí „těžkou chůzi“ (chodíme dlouhými kroky, s kolíbáním) 

DRAMATICKÉ

 • „režírujeme“ a hrajeme pohádku O Rukavičce (ZÁVADOVÁ, J. O Rukavičce)
 • s plošnými loutkami hrajeme loutkové divadlo  
 • hrajeme si s pantomimou „Poznáš lesní zvíře?“, „Co zvíře právě dělá?“

hry, činnosti a aktivity pro pobyt venku

 • chodíme, běháme, skáčeme, prolézáme, podlézáme, přelézáme – lesní překážková dráha
 • sbíráme přírodniny a tvoříme lesní zvíře    
 • hrajeme si na průzkumníky – hledáme stopy zvěře
 • pečujeme o lesní zvířata (neseme do krmelce kaštany a žaludy)
 • házíme šiškou – procvičujeme hod horním obloukem 

Reflexe

Nabízené hry, činnosti a aktivity u dětí rozvíjely poznávací schopnosti, jazykové, komunikativní a pohybové dovednosti. Děti získaly základní poznatky o lesních zvířatech, o jejich způsobu života, učily se úctě ke zvířatům jako jedné z forem života. 

Téma bylo dětem velmi blízké a zároveň stimulující ke každé nabízené činnosti. U mladších i starších dětí byly v oblibě písně a jejich pohybové ztvárnění, dále pak dramatizační a improvizační chvilky. Starší děti zaujaly encyklopedické informace. 

Bc. Radmila Michlíčková
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek