Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Komunikativní kompetence > Putování za kouzelným pramenem vody

Ikona prakticky

Putování za kouzelným pramenem vody

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Naďa Kudrnáčová
Anotace: Autorka představuje krátkodobý integrovaný blok nazvaný Putování za kouzelným pramenem vody. Děti se zúčastnily polodenního výletu do okolí města Mnichovo Hradiště s cílem získat nové poznatky o přírodě a místě, ve kterém žijí.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Vycházka do přírodního prostředí
Klíčová slova: výlet, integrovaný blok, kouzelný pramen vody

V krátkém integrovaném bloku nazvaném Putování za kouzelným pramenem vody se děti se zúčastnily polodenního výletu do okolí města Mnichovo Hradiště s cílem získat nové poznatky o přírodě a místě, ve kterém žijí.

Dílčí cíle:

 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí
 • vytvoření povědomí o ochraně přírody
 • získávání poznatků o toku vody
 • rozvoj tvořivého sebevyjádření

Nabízené činnosti:

Příprava na výlet

 • zopakování pravidel bezpečnosti chování na výletě, možné důsledky porušení pravidel
 • seznámení s turistickou mapou - trasa výletu, turistické značky a jejich významem
 • seznámení s novými pojmy - chráněné území, pramen, vodní koryto, potok, řeka, moře, oceán, ústí řeky, meandry, zátočina, proud, slepé rameno toku, bystřina apod.

Putování za pramenem vody (délka trasy - 1,5 km)

 • cesta autobusem do nedaleké obce Rečkov
 • průvodce putováním - Vodník (motivace maňáskem)
 • pěší chůze podle turistického značení
 • poznávání vodního toku ve všech jeho podobách - pramen, potok, mokřina, bažina, meandr, slepá ramena toku
 • děti si ověřily informaci, že pramen vodního toku lze nalézt jeho sledováním proti proudu toku
 • děti si v průběhu cesty upevňovaly kontrolními otázkami získané poznatky o přírodě
 • chráněné rostliny - např. blatouch, sasanka apod.
 • různé podoby toku vody a jejich charakteristika
 • pozorování stop zvěře
 • výroba lesní chýše pro skřítky z přírodních materiálů
 • Vodník pozoruje a dokumentuje (kresba, fotodokumentace) společně s dětmi, co do přírody nepatří
 • rozhovor - děti při putování přírodou objevily v přírodě nepořádek, odpadky, který dokumentovaly (jak by se pravděpodobně zachovali lidé, kdyby se nějakým kouzlem všechen nepořádek, který po sobě zanechali, k nim přenesl domů)
  Cesta podle potoka
  1. Cesta podle potoka

Nalezení kouzelného pramene vody

 • poslech příběhu, který se váže k prameni a zámečku

Zvířetická kněžna byla nemocná. Doktoři ji nedokázali uzdravit. Jednou k ránu kněžna usnula a zdálo se jí, že k její posteli přistoupil svatý Prokop a povídal: „Vyšli posly do lesa za Rečkovem. Nechť kráčejí podle potoka, až dojdou ke klokočkovému keři. Ten ať vytrhnou a zpod keře vyprýští pramen, jehož vodou se uzdravíš." Kněžna se probudila a hned zavolala sluhy, aby se podle rady Prokopovy zachovali. Poslové došli ke klokočkovému keři, vykopali ho a zpod keře vyprýštil pramen vody. Sluhové přinesli vodu z pramene paní kněžně. Kněžna si potřela oči a zrak se jí navrátil. A tak dala na tomto místě po svém uzdravení vystavět kapličku - zámeček sv. Prokopa. Zpod kaple vyvěral pramen, a jeho voda mnoha nemocným prý zdraví vrátila. Pramen tu vyvěrá dodnes.

Meandry potoka
2. Meandry potoka

Konec výletu

 • autobus nám zastavil na vrcholu u obce Maníkovice - pozorování okolí dalekohledem, vysvětlení funkce dalekohledu
 • pozorování významných bodů vokolí a jejich srovnání a mapou
  Zámeček s pramenem vody
  3. Zámeček s pramenem vody

Druhý den v MŠ

 • zhodnocení výletu, vyjádření zážitků a prožitků - slovně i výtvarně
 • prohlížení fotodokumentace - rozhovor, co všechno do přírody nepatří
 • společné zpracování nástěnky informace pro rodiče - fotodokumentace znašeho výletu
  Pozorování okolí dalekohledem u obce Maníkovice
  4. Pozorování okolí dalekohledem u obce Maníkovice

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 30. 01. 2008
Zobrazeno: 11564krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KUDRNÁČOVÁ, Naďa. Putování za kouzelným pramenem vody. Metodický portál: Články [online]. 30. 01. 2008, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PM/1944/PUTOVANI-ZA-KOUZELNYM-PRAMENEM-VODY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.