Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

MŠ - Kvantita

Ikona inspiraceIkona lekce
Autor: H. Lišková,E. Zelendová, E. Fuchs
Anotace: Mnohostní představy. Dítě vnímá a určuje množství (včetně „málo“, „nic“, „hromada“), využívá různé modely a reálné reprezentace včetně různých konfigurací (nejen lineárních).
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
  2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
  3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první destíky, poznat víc
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
  3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: manipulace, předmatematické představy, předmatematické myšlení, předmatematické činnosti, rozvoj předmatematických představ, mnohostní představa, konfigurace, manipulativní činnosti

Počitadlo jamkové

Pomůcky

Dvě samostatné dřevěné desky s vyhloubenými šesti jamkami (lineární model), sada kuliček (alespoň šest červených, šest žlutých a šest modrých) a kalíšky (opět alespoň šest od každé barvy), jedna barevná hrací kostka a druhá s puntíky od 1 do 6.

Aktivity

Dítě hodí oběma hracími kostkami a určí počet puntíků. Napočítá odpovídající počet stejně barevných kalíšků, které postupně ukládá do horní řady jamek. Hodí podruhé hrací kostkou a opět určí počet puntíků. Napočítá kuličky stejné barvy a vkládá je nejprve do připravených kalíšků. Pokud je kuliček víc než kalíšků, pokračuje do jamek. Stačí kalíšky pro uložení kuliček?

Dítě se rozhoduje, zda je kuliček více, méně nebo stejně. Do druhé řady jamek dítě uloží tolik kalíšků stejné barvy, kolik je kuliček v první řadě. Do takto připravených kalíšků přemístí kuličky z první řady jamek. Tím provádí kontrolu, zda kuliček je stejně jako připravených kalíšků.

Navlékadlo

Pomůcky

Navlékadlo je tvořeno základní deskou, která je uzpůsobena pro vkládání čtvercových destiček (jedna sada destiček je rozlišena barvou, druhá sada je rozlišena počtem puntíků a třetí sadu tvoří destičky s číselným údajem), a šesti stejně dlouhými kolíky. Na tyto kolíky lze navlékat provrtané válečky, jejichž barva střední části pláště koresponduje s barevnými čtvercovými destičkami (viz obr.). Válečky s celobarevným pláštěm nejsou vhodné, dětem se splývající vrstvy válečků špatně odlišují a počítají. Počet válečků jednotlivých barev je různý (od jedné do šesti).

Aktivity

Na stole jsou rozloženy barevné destičky a válečky. Dítě podle vlastního uvážení vloží barevné čtverečky do připravené desky, poté přiřazuje k dané barvě všechny stejně barevné válečky a navléká je na kolíky. Vytváří se sloupce určité výšky.

Pokud chceme, aby dětem při navlékání vznikla vzestupná řada, předpřipravíme si barevné destičky sami. Pokud naopak nechceme, aby vznikla řada vzestupná nebo sestupná, je třeba rozložit barevné destičky tak, aby počty válečků na kolíkách byly nahodilé.

Poté dítě přepočítá válečky na prvním kolíku, najde odpovídající destičku s puntíky (konfigurace puntíků záměrně neodpovídá konfiguraci na hrací kostce, aby dítě počet nehádalo), přepočítá puntíky a při shodě položí destičku na základní desku. Tímto způsobem zjistí počty válečků na všech kolíkách. Pod řadu destiček s puntíky (univerzální model pro určování množství) položí dítě destičku s odpovídajícím číslem.

Sčítání na navlékadle

Pomůcky

Pomůcka, která byla popsána v předchozí aktivitě, může být doplněna dvěma sadami kartiček, na nichž jsou zachyceny různé barevné konfigurace. Při první konfiguraci znázorněné pomocí koleček nezáleží na pořadí navlečených válečků. Při druhé konfiguraci znázorněné pomocí proužků již na pořadí navlečených válečků záleží.

Aktivity

Dítě si náhodně vybere některou z kartiček první konfigurace. Kartičku položí na základní desku před první kolík, na kterou navlékne daný počet válečků v předepsaných barvách. Na pořadí válečků nezáleží! Po zaplnění všech kolíků položí dítě pod kartičku konfigurace destičku s číslem (při sčítání si pomáhá „prodlouženým prstem“). Dítě rozlišuje barvy, počítá a sčítá (bez užití symbolů!).

Při práci s kartičkami druhé konfigurace již na pořadí válečků záleží. Dítě navléká válečky na kolík podle pořadí barevných proužků. Postupujeme od jednoduchého zadání ke složitějším konfiguracím.

Dítě opět válečky na kolíku sčítá a pod kartičky s barevnými konfiguracemi pokládá příslušné destičky s číslem.


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Manipulativní činnosti v matematice.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 05. 03. 2014
Zobrazeno: 12184krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
H. Lišková,E. Zelendová, E. Fuchs. MŠ - Kvantita. Metodický portál: Články [online]. 05. 03. 2014, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PLC/18445/MS---KVANTITA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.