Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

MŠ - Párování

Ikona inspiraceIkona lekce
Autor: H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs
Anotace: Množinové představy. Dítě přiřazuje jeden objekt k druhému, tvoří dvojice – páruje.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
  2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
  3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první destíky, poznat víc
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: manipulace, matematická gramotnost, předmatematické představy, předmatematické myšlení, předmatematické činnosti, rozvoj předmatematických představ, manipulativní činnosti

Roční období

Pomůcky

Na předloze jsou obrázky čtyř stromů v jednotlivých ročních obdobích. Stromy jsou zakresleny v pořadí jaro, léto, podzim, zima. Předlohu doplňují čtyři postavičky dětí v oblečení, které odpovídá daným ročním obdobím. Varianta pomůcky, kdy jsou odděleny jednotlivé kartičky se stejnými stromy, je doplněna sadou charakteristických obrázků pro jednotlivá období (sněhulák, velikonoční kuřátko, hromada listí, vločka, děvče v plavkách, lyžař apod.).

Aktivity

Dítě přiřazuje (páruje) postavičky v odpovídajícím oblečení pod příslušné stromy. V další aktivitě pracuje s jednotlivými kartičkami stromů. Musí je nejprve seřadit ve správném pořadí podle toho, jak za sebou následují roční období. Obtížnost aktivity se zvyšuje – úkoly gradují. Dítě přiřazuje charakteristické obrázky pod jednotlivé stromy, tvoří skupiny podle charakteristické vlastnosti. Vyžadujeme zdůvodnění (argumentaci), vedeme diskuzi, zda může být daný obrázek zařazen i do jiného ročního období (např. pampelišky lze zařadit do jara i léta).

Pohádková geometrie

Pomůcky

Pohádkové bytosti (např. Křemílek a Vochomůrka), které k sobě budou přiřazovány, tvoří charakteristické dvojice.

Na jednom dílku s postavičkou je zakreslen geometrický útvar (kruh, trojúhelník, čtverec apod.), na druhém dílku s odpovídajícím výřezem je druhá postavička z dané dvojice (viz video). Útvary a jim odpovídající výřezy jsou záměrně umístěny v některých případech ve stejné a někdy v nestejné výši.

Aktivity

Dítě hledá odpovídající dvojice. Řídí se tvarem výřezu a dvojicí pohádkových hrdinů. Kontrolou je složený obrázek ve formátu A4. Může se stát, že děti některé postavičky neznají. Toho lze využít jako motivaci pro rozvoj čtenářské gramotnosti.

Barevné obdélníky

Pomůcky

První sadu tvoří obdélníky téže barvy. Každý z nich je rozdělen na dvě samostatné části. Ty mohou mít zajímavý a neobvyklý tvar (viz video). Ve druhé sadě jsou rozstříhané obdélníky různých barev a odstínů.

Aktivity

Dítě pracuje s první sadou. Přiřazuje a skládá k sobě vždy dvě části obdélníku tak, aby výřezy „zapadaly“ do sebe. Přiřazuje nejprve zřejmé dvojice (např. s oblou hranicí), poté intenzivně pracuje ruka a s dílkem otáčí tak, aby do sebe dílky zapadly. Připravené obdélníky jsou v jedné barvě proto, aby se dítě neřídilo barvou, ale tvarem.

Při práci s druhou sadou dítě nejprve třídí dílky podle barvy a potom je teprve skládá k sobě. Pro menší děti použijte výrazné barvy pro větší rozlišení.


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Manipulativní činnosti v matematice.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 27. 02. 2014
Zobrazeno: 12007krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs. MŠ - Párování. Metodický portál: Články [online]. 27. 02. 2014, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PLC/18439/MS---PAROVANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.